. مفهوم کیفیت

کیفیت در فرهنگ لغت به درجه یا رتبه عالی اشاره دارد. بدین جهت کیفیت یک معیار نسبی از خوب بودن است. تعریف کیفیت به عنوان خوب بودن بطور کلی به محتوای عملیاتی آن اشاره دارد اما تعریف عملیاتی آن عبارت است از ” مطابق خواسته مشتری ” و بطور عملیاتی یک محصول یا کالای کیفی چیزی است که مطابق انتظارات مشتری یا بیشتر از آن است. عملا کیفیت همان رضایتمندی مشتری است (هانسن و موون[1]، 2005).

 

2-3. هزینه های کیفیت

تعاریف مختلفی از هزینه‎های کیفیت ارئه شده است، که از جمله آنها عبارتند از:

هزینه های کیفیت، مخارجی هستند که تولید کننده، مصرف کننده و یا جامعه از بابت کیفیت محصول یا خدمات متحمل می شوند (دیل وپلانک، 1995).

هزینه های کیفیت، هزینه هایی هستند که به دلیل پایین بودن کیفیت محصولات یا خدمات اجرا می شوند و هزینه های کیفیت در چهار گروه کلی طبقه بندی می شوند:

هزینه های پیشگیری، هزینه های ارزیابی، هزینه های رفع نقص داخلی، هزینه های رفع نقص خارجی )هانسن و موون، 2005).

2-4. عوامل موثر بر هزینه های کیفیت

این عوامل به 4 دسته طبقه بندی شده است:

عوامل انسانی: این عوامل شامل آموزش ناکافی، کارکنان کم تجربه، نظارت ضعیف و نارضایتی کارکنان است.

عوامل ماشینی: این عوامل شامل قطعات نامرغوب، سرعت نامناسب و ماشین‎آلات فرسوده و قدیمی است.

عوامل طراحی: طراحی نامناسب قطعات و ترتیب ناصحیح خط تولید را شامل می شود.

عوامل مواد، ملزومات وقطعات: شامل تامین مواد و قطعات از منابع متعدد، حمل و جابه‎جایی ناصحیح، مشخصات ناصحیح و محل نگهداری نامناسب است (شعری،1384).

2-5. انواع هزینه‎های کیفیت

همان طور که در اغلب متون کيفيت ذکر شده، هزينه هاي کيفيت به چهار گروه عمده تقسيم مي شوند:

  • هزینه های پیشگیری[2]
  • هزینه های ارزیابی[3]
  • هزینه های شکست[4]داخلی)درون سازمانی)[5]
  • هزینه های شکست خارجی (برون سازمانی)[6]

این نوع طبقه بندی، پذیرفته ترین طبقه بندی می باشد (اتکینسون،1991). این طبقه بندی اغلب به عنوان مدل PAF شناخته می شود و یکی از رایج ترین مدل های هزینه کیفیت در ایالات متحده (کامپانلا،1990) و بریتانیا است (جفری، 2004).

 

هزینه های پیشگیری

هزینه هایی هستند که در جهت اجرای اقدامات و به کار‎گیری برنامه هایی جهت جلوگیری از به وجود آمدن عدم انطباق، صرف می شود. در مورد هزینه‎های پیشگیری می توان گفت که از طریق آن ها از بروز خطا جلوگیری می‎شود. آن ها عبارتند از هزینه‎های برنامه ریزی کیفیت، هزینه‎های بررسی محصول جدید، هزینه طراحی و کنترل فرآیند بازرسی، هزینه گزارش‎ها و آمار مربوط به کیفیت، هزینه‎های ارزیابی کیفیت و هزینه‎های آموزشی .

2-5-2. هزینه های ارزیابی

این هزینه ها صرف انجام اقداماتی برای حصول الزامات کیفی اعم از تصدیق و کنترل کیفیت در کلیه مراحل طراحی، خرید، تولید، حمل و توزیع و خدمات پس از فروش می گردد. به عبارت دیگر می توان گفت هزینه های متحمل شده برای شناسایی محصولات با کیفیت پایین قبل از حمل و نقل به مشتریان. که بطور معمول این هزینه‎ها عبارتند از: هزینه های بازرسی، آزمایش مواد در بدو ورود، بازرسی و آزمایش مواد در حین فرایند تولید، بازرسی نهایی، آزمایش محصول نهایی، تجهیزات تست دقت و بازرسی و اندازه گیری، بررسی کیفی موجودی انبارها.

 

2-5-3. هزینه‎های شکست

 

2-5-3-1. هزینه های شکست داخلی

 

هزینه های نقص محصول که قبل از تحویل به مشتریان رخ می دهد، هزینه شکست داخلی می‎باشد. این هزینه‎ها شامل: هزینه های ضایعات، کاهش هزینه‎ها، هزینه‎های دوباره‎کاری، هزینه تحلیل شکست، هزینه های مجدد و هزینه نگهداری نامناسب مواد اولیه و هزینه سقوط، است.

2-5-3-2. هزینه های شکست خارجی

 

هزینه های مرتبط با نقص که از نظر زمانی بعد از تحویل محصول به مشتریان رخ می دهد به عنوان هزینه‎های شکست خارجی تعریف می‎شوند. این هزینه ها شامل هزینه گارانتی (ضمانت)، هزینه برگشت محصول توسط مشتری و شکایات مشتری و هزینه اصلاح محصولات در دست مشتریان می باشد.

 

معمولا در تمامی صنایع هزینه های شکست داخلی و خارجی بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهند. هزینه های پیشگیری کمترین سهم را در هزینه های کیفیت شرکت دارا می-باشد (هزینه های شکست داخلی و خارجی 70 درصد، هزینه‎های ارزیابی 25 درصد و هزینه‎های پیشگیری 5 درصد). کرازبی[7] معتقد است که شرکتهای تولیدی متحمل هزینه‎های کیفیت 25 درصد تا 30 درصد فروش خود هستند (کرازبی، 1979).

 

 

[1]– Hansen & Mowen

[2]– prevention costs

[3]– appraisal costs

[4]– failure costs

[5]– Internal failure costs

[6]– External failurel costs

                                                                                                                 [7]– crasby