ارزیابی عملکرد مدیریت دانش:پایان نامه رتبه بندی استراتژی

پایان نامه رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش – ارزیابی عملکرد مدیریت دانش   طی سال‌های اخیر، ارزیابی عملکرد مدیریت دانش، اهمیت رو به افزایش داشته است. از این‌رو، یادگیری سازمانی استراتژیک ترویج یافته و قابلیت‌های مورد نیاز را برای مواجهه با نیازهای مشتری فراهم ساخته است (مار، ۲۰۰۴؛ اسمیت و مور، ۲۰۰۴). نمونه‌های اخیر آن […]

پایان نامه رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش

– ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

 

طی سال‌های اخیر، ارزیابی عملکرد مدیریت دانش، اهمیت رو به افزایش داشته است. از این‌رو، یادگیری سازمانی استراتژیک ترویج یافته و قابلیت‌های مورد نیاز را برای مواجهه با نیازهای مشتری فراهم ساخته است (مار، ۲۰۰۴؛ اسمیت و مور، ۲۰۰۴). نمونه‌های اخیر آن بدین شرح است. آهن و چانگ (۲۰۰۴)، روش‌شناسی AP را برای ارزیابی مشارکت دانش در عملکردهای کسب و کار با به‌کارگیری محصول و فرایند به عنوان واسطه توسعه دادند. گونزالز و همکاران (۲۰۰۵) پیشنهاد می‌کنند که یک سیستم مدیریت دانش، “پشتیبان مرکزی مدیریت دانش” می‌نامد، که برای ترکیب با عملیات روزانه پشتیبان طراحی شده است، تا منابع دانش مختلف (مانند پایگاه داده، پرونده‌ها، متخصصان، پایگاه‌های دانش، و گروه‌های چت) را در سازمان ترسیم نماید. مزایای سیستم‌های مدیریت دانش با استفاده از یک مطالعه شبیه‌سازی با داده‌های واقعی از طریق یک پیشتیبان ارزیابی شده است. لی و همکاران (۲۰۰۵) یک شاخص عملکرد مدیریت دانش را برای ارزیابی عملکرد یک شرکت در مدیریت دانش در یک برهه از زمان ارائه کردند. بدین منظور، آن‌ها، یک فرایند گردش دانش را به عنوان وظیفه لجستیک با ۵ مؤلفه: ایجاد دانش، گردآوریدانش، تسهیم دانش، به‌کارگیری دانش، و درونی‌سازی دانش تعریف کردند. زمانی‌که، کارایی فرایند گردش دانش افزایش می‌یابد، شاخص عملکرد مدیریت دانش شرکت را قادر می‌سازد تا بر دانش متمرکز شود (Jasimuddin, 2008).

 

جدول۲- ۵ بازنگری مدلهای عملکردی مدیریت دانش (Andreeva & Aino, 2012)

طبقه زیرطبقات پژوهشگران
تجریه و تحلیل کیفی پرسشنامه چانگچیت و همکاران (۲۰۰۸)
  مصاجبه با خبرگان لانگباتوم و چوریدس (۲۰۰۱)
  عوامل موفقیت حیاتی چوریدس و همکاران (۲۰۰۳)
تجریه و تحلیل کمی   چن و همکاران (۲۰۰۹)
تحلیل شاخص مالی بازگشت سرمایه لایتاماکی و کوردوپلسکی (۱۹۹۷)
  ارزش فعلی خالص استین و همکاران (۲۰۰۱)
  Tobin’s q لو (۲۰۰۱)، هال و همکاران (۲۰۰۰)
تحلیل شاخص غیرمالی جامعه تمرین اسمیتز و مور (۲۰۰۴)
  ارزیابی دانش افراد، سابقه، محتوا و فرایند هالت و همکاران (۲۰۰۴)
تحلیل عملکرد داخلی کارت امتیازی متوازن کاپلان نورتون (۱۹۹۶)، مارتینسونز و همکاران (۱۹۹۹)
  ارزیابی مبتنی بر فعالیت هاسان و گولد (۲۰۰۱)
تحلیل عملکرد خارجی محک‌زنی مار (۲۰۰۴)، پمبرتون و همکاران (۲۰۱۰)
  بهترین روش‌ها آسوح و همکاران (۲۰۰۷)
تحلیل متمایل به پروژه الگوهای اجتماعی برسننا و همکاران (۲۰۰۳)
  مدل مدیریت پروژه مدیریت دانش کاسوی و همکاران (۲۰۱۰)
تحلیل متامیل به سازمان سرمایه فکری ادوینسون (۱۹۹۷)، اسویبی (۱۹۹۸)

 

روش‌های ارزیابی عملکرد مدیریت دانش در طبقه‌بندی‌های دستاوردهای پژوهش گسترده است. چنانچه گفته شود، توسعه‌های روش به سبب سوابق، تجربیات پژوهشگران و حوزه‌های مسأله متنوع است (علوی و لیدنر، ۲۰۰۱). در پژوهشی لین و لین (۲۰۰۵) روش‌های ارزیابی مدیریت دانش را در ۸ گروه زیر طبقه‌بندی نمودند: تجریه و تحلیل کیفی، تجریه و تحلیل کمی، تحلیل شاخص مالی، تحلیل شاخص غیرمالی، تحلیل عملکرد داخلی، تحلیل عملکرد خارجی، تحلیل متمایل به پروژه، و تحلیلمتمایل به سازمان. در جدول بالا نیز به برخی دیگر از مدلهای مدیریت دانش اشاره شده است.

Related articles

لاغری و سلامتی با دانه چیا،کینوا ، عسل طبیعی و دمنوش نیوشا

خواص عسل طبیعی سلامتی و لاغری با عسلبررسی‌ها نشان می‌دهد که مواد خوراکی حاوی مقادیر قابل توجهی قند فروکتوز مانند عسل علاوه بر آن که بنیه فرد را تقویت می‌کنند خاصیت چربی‌سوزی نیز دارند. به علاوه عسل مانند یک محرک سوختی کبد را وادار به تولید گلوکز می‌کند. این حجم از گلوکز مقدار قندخون را […]

Learn More

چرخه عمر شرکت،پایان نامه درباره مدیریت سود

) چرخه عمر شرکت همه موجودات زنده، از جمله نباتات، جانواران و انسان ها، همگی از منحنی عمر یا چرخه عمر پیروی می‌کنند. این گونه موجودات متولد می‌شوند، رشد می‌کنند، به پیری می‌رسند و در نهایت می‌میرند. این سیستم‌های زنده در هر مرحله از چرخه عمر خود دارای الگوهای رفتاری خاص به منظور چیرگی بر […]

Learn More

انگیزه های هموارسازی سود : پایان نامه تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر مدیریت سود

انگیزه های هموارسازی سود جو (۱۹۹۱) بروز پدیده هموارسازی سود را نشان از انگیزه هایی به شرح زیر می داند(رهنمای رودپشتی و صالحی، ۱۳۹۰) الف) افزایش رفاه سهام داران محققان معتقدند که انگیزه اصلی مدیران از هموارسازی سود، افزایش ارزش سهام شرکت می باشد چون سهامداران حاضرند برای شرکت های دارای سود پایدار، بهای بیشتری […]

Learn More