است.، گلپایگان، در، گردشگری

اذبه های گردشگری در گلپایگانه.

Related articles

ریاست جمهوری، ادارات دولتی، جنگ جهانی دوم، قانون اساسی

مریکا بیشتر از ۱/۳ میلیون نفر به مریضی ایدز گرفتار هستن. ۹۹. مصرف آب در آمریکا نسبت به سال ۱۹۷۰ کم شده. ۱۰۰. در آمریکا نشستن روی یه لاک پشت دریایی، جنایت درجه ی سوم حساب می شه! ۱۰۱. بیشتر از نصف از آمریکا یا به طور غیر عادی خشک شده یا به طور رسمی […]

Learn More

کاروانسرا، هخامنشیان، و، در

ا قبل از جشن های دو هزار و پانصدساله شاهنشاهی در سال ۱۳۵۰ باقی بود. در اون سال برخلاف منشور ونیز واسه تعمیر آثار باستانی، بقایای مسجد ازجمله دروازه اون به وسیله گروه تعمیر از مؤسسه ایزومئو به رهبری اوجنیو گالدیری و با تأیید اداره قدیم شناسی که شامل ستون های سنگی و کتیبه های […]

Learn More

اسماعیلیان، تاجیکستان، به، از

لبری مشغول بودن. پس از گذشت چندین روز از سکونت جوانان در این بهشت ساختگی دوباره به اونا داروی مخدر خورونده و به پیش رهبر گروه می بردن. و حسن صباح اون ها رو می فریفت که بهشت رفتن اونا به خواست اون بوده و واسه برگشت به بهشت باید از دستورات اون پیروی کنن […]

Learn More