دلگرم سازی
دلگرم سازی[۲۹] فرایندی است که بر منابع و استعداد فرد بر افزایش اعتماد به نفس و پذیرش خود توجه
می کند و بر هر منبع یا توانمندیی که می تواند تبدیل به دارایی و قدرت شود متمرکز می گردد. دلگرم سازی نوعی تجربه هیجانی است که به تصمیمات شناختی فرد منتقل می شود. در دلگرم سازی این واقعیت وجود دارد که اگر چه در دنیای ما، هیجان های مثبت و منفی فراوانی وجود دارند، ولی این ادراک شخص از این هیجان هاست که دید و رویکرد او را در زندگی نشان می دهد به همین خاطر، در شجاعت دهی سعی
می شود که توجه افراد به هیجان های مثبت معطوف شود. دلگرم سازی شامل پیام هایی از این قبیل است؛ من تو را قبول دارم، به تو احترام می گذارم، تلاش و فضایل تو را ارج می نهم، من با تو و در کنار تو هستم.
(سیمار اصل و همکاران،۱۳۸۹)
۲-۲-۱۰-۲ چند راهکار جهت تقویت مثبت اندیشی
ذهن هریک از ما، افکاری که داریم طعم و بوی مخصوص به خود را پیدا کرده است. زمانی که بخش لیمبیک مغز بیش از حد فعال است فیلتر ذهنی ما تنظیم می شود. انسانهایی که دچار افسردگی
(( 
افکار منفی)) هستند، هر روز بیشتر و بیشتر بارویدادهای افسرده کننده جدید مواجه می شوند. مرور گذشته، به آنها حس پشیمانی میدهد. تصور آینده در آنها اضطراب و بد بینی را زنده می کند. در زمان حال هم، چیزی برای نارضایتی وجود دارد.
۱. تصویر سازی ذهنی مثبت
بسیاری از ما انسان ها دارای الگوهای خاص در ضمیر ناهشیار خود هستیم. این الگوها همان تصاویر ذهنی ما هستند که همه اعمال و رفتار و احساسات ما از آن ناشی می شوند. پس مهم است که چه تصویری در ذهنمان می سازیم. باید سعی کنیم، تصاویر ذهنی خوب را جایگزین تصاویر ذهنی منفی نماییم.
این تغییر به آسانی انجام نمی پذیرد، امّا هر انسان چیزی دارد که حیوان ندارد وآن قوه تخیل خلاق است. (توانایی، سلیم زاده،۱۳۸۹)
انسان تنها یک مخلوق نیست، خالق هم هست، می تواند با قوه تخیل خود هدف های گوناگونی را مشخص سازد. تنها انسان می تواند با استفاده از تخیل یا توانایی تصورکردن، مکانیزم موفقیت خویش را هدایت کند.
۲. قراردادن موفقیت به عنوان پیش شرط ذهنی
باید همیشه ذهنمان را با افکار مثبت پرکنیم و تلاش کنیم تا فرد کارآمدی باشیم. شاید همیشه موفق نباشیم، اما مهم است که با نگرش مثبت بر شکستهایمان هم مدیریت کنیم. یکی از اصول اولیه تفکر مثبت این است که موفقیت را پیش شرط ذهنی خود فرض کنیم. (همان منبع )

  1. بخشش و سخاوت

همان طور که در بخش های قبل ذکر شد، بخشش و سخاوت از دیگر عواملی است که ذهن انسان را برای جایگزین کردن افکار مثبت و ساختن تصویر ذهنی مناسب آماده می کند.

  1. عفو و بخشش دیگران

وقتی دیگران را می بخشیم و از خطاهای آنان چشم پوشی می کنیم، حس خوبی به ما دست می دهد، وقتی از دست دیگران عصبانی هستیم، در واقع خودمان دچار ناراحتی و رنج روحی هستیم و چه بسا کسی که از او دلخوریم از ناراحتی ما خبر ندارد ولی وقتی دیگران را در ذهنمان می بخشیم و رها می کنیم، به آرامش می رسیم. بخشش واقعی فراموش کردن و بیرون ریختن تمامی کدورت هاست. وقتی نگرش خود را نسبت به دیگران عوض می کنیم، آن ها هم شروع به تغییر رفتار خود می کنند، گویی در همان لحظه ای که تصمیم به تغییر زاویه دید خود می گیریم، دیگران هم به انتظارات تغییریافته ما پاسخ مثبت می دهند. (توانایی، سلیم زاده،۱۳۸۹)
۲-۲-۱۰-۳ موانع مثبت اندیشی
بسیار اتفاق می افتد که وقتی تصمیم مثبتی می گیریم، بلافاصله با موانعی در مقابل آن تصمیم مواجه
می شویم. این موانع می توانند از درون وجود انسان بروز کنند یا عوامل خارجی باشند. همچنین عوامل بیرونی، مثل از دست دادن یک عزیز یا بیمار شدن قبل از کنکور و حوادثی از این دست می تواند در روحیه انسان اثر منفی بگذارد. اصولاً مسایل و مشکلات زندگی واقعیت هایی غیرقابل اجتناب هستند که در بعضی موارد گریزی از آن ها نیست. مهم، روش برخورد ما با این گونه رخدادهاست. زندگی بدون مشکلات برای یک انسان می تواند فاجعه آمیز باشد. زندگی بدون مشکلات، انسان را به آب راکدی تبدیل می کند که
می ماند، می گندد و متعفن می شود. چالش ها و مشکلات به زندگی هیجان و روح می بخشند. (همان منبع)
عدم اعتماد به نفس
اعتماد به نفس یعنی توجه و تکیه به توان مندی ها و موهبت های فردی که از جانب خداوند به انسان عطا شده و آن، یکی از ویژگی های شخصیتی است که با وجودش، فرد به خود اجازه می دهد، به خویشتن و موقعیت های اطرافش نگرش مثبت داشته باشد.
خشم
خشم، احساسی است که بسیاری از مردم در اوقات مختلف آن را تجربه می کنند دراصل نیرویی است دفاعی که برای دفاع از خود و پاسداری از حق در نهاد انسان گذارده شده ولی چون از محور اصلی خویش خارج گردد، تبدیل به یکی از رذایل بزرگ می شود. خشم در مواجهه با ظلم و تعدی و در مقام دفاع از حقیقت، به شرطی که شکل افراطی به خود نگیرد و انسان را از محور اعتدال خارج نکند، ناشی از بیداری دل و حساسیت در برابر حق و باطل است.
ترس از شکست های گذشته
یکی دیگر از نکاتی که مانع تفکر مثبت می شود ترس از شکست های گذشته است. درحالی که اگر دقت کنیم می بینیم که حتی انسان های بسیار موفق هم بارها شکست را تجربه کرده اند.
سوءظن
سوء ظن و گمان بد در مورد دیگران یکی از آفات مثبت

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

اندیشی است. چه بسا سوء ظن هایی که باعث بر هم زدن دوستی ها و حتی ایجاد اختلاف در روابط خانوادگی شده است .(همان منبع)
۲-۲-۱۰-۴ روانشناسی مثبت گرا
موفقیت می تواند از طریق ثابت نگه داشتن نقاط ضعف بدست آید که چندان ماندگار نیست و یا می تواند از طریق شکستن قوانین سنتی و ایجاد الگوهای جدید و قدرشناسی از افراد به خاطر کارهای خوب و مثبت آنها و تقویت نقاط قوت آنها ایجاد شود. یک رویداد مثبت گرا دیدگاهی مثبت، امید بخش و خوش بینانه نسبت به انسان دارد که متاسفانه عدم توجه به این موارد و جنبه های اخلاقی که به عنوان جوانب پنهان رهبری نیز هستند. باعث ایجاد مشکلات برای سازمان ها شده است و در واقع بیشتر متمرکز بر روی عیبها و نقص ها است. بخصوص در حوزه سرمایه اجتماعی سازمان (سرمایه اجتماعی نیز در نتیجه تعاملات و روابط افراد با یکدیگر در سازمان ایجاد می شود) رویکرد مثبت گرا بر قابلیت گسترش، پرورش، شکوفایی و کمال انسان و تبدیل شدن به آنچه که او می تواند باشد، تاکید دارد.