تبليغات موبايلي

عبارت هاي تبليغات موبايلي[1] و بازاريابي موبايلي[2] عبارت  هايي نيستند كه صريحا تعريف شده باشند و به نظر مي آيد اين عبارت هاي متفاوت،به پديده اي مشابه اشاره دارند.به عنوان مثل كلكوتا و رابينسون[3] عبارت تبليغات موبايلي را در هنگام اشاره به پخش پيام ها و ترفيعات[4] استفاده نموده اند. در همين راستا استانفورد و گيلسون[5] از عبارت تجارت موبايلي و عبارت تبليغات موبايلي، براي اشاره به يك مفهوم استفاده نموده اند علاوه بر تنوع مفهومي وتعدد استفاده ها،روابطي كه عبارت هاي مورد استفاده با ساير مفاهيم دارند روشن نگرديده است (Carroll et al., 2007,P: 81).

اولا به نظر مي آيد كه در بسياري از مطالعات، بازاريابي موبايلي به يك عمل محدود اشاره دارد تا به يك مفهوم  بازاريابي به عنوان  مثال كلكوتا و رابينسون[6] بازاريابي موبايلي را به عنوان ” پخش هر نوع پيام يا ترفيع كه ارزش را براي مشتري  زياد نمايد و همچنين در آمد را براي شركت تقويت كند” تعريف نموده اند. از منظر بازاريابي سنتي، اين تعريف، صرفا توضيح يكي از[7]4P  بازاريابي مي باشد. ثانيا ، تبليغات به عنوان ارتباط يك طرفه، از بازارياب به مشتري، بسيار محدودتر از آن چه است كه موبايل ، بازاريابان را قادر نموده است. چرا كه گيرنده مي تواند از طريق تماس گرفتن با بازرياب به وسيله ارسال پيام كوتاه و يا ديدن سايت شركت واكنش نشان دهد. لذا تبليغات موبايلي بسيار تعاملي[8] تر و شخصي[9] تر از ساير تبليغات سنتي است (Chowdhury,2006, P: 34).

برخي از تعاريف تبليغات موبايلي عبارت است از:

 • تبليغات موبايلي هر شكل از بازاريابي،تبليغات يا ترفيع و فروش ،كه مشتريان را مورد هدف دارد واز طريق كانال موبايل اجرا گردد (Tsang, 2004, P: 67)
 • ارتباطات بي سيمي كه از طريق گوشي همراه به مشتريان مي رسند (Scharl et al..,2005,P: 162).
 • عمل تشويق مردم به خريد محصولات وخدماتاز طريق استفاده از كانال موبايل به عنوان يك رسانه [10]براي حمل تبليغ (Merisavo et al..,2007, P: 42).
 • پيام هاي كوتاهي كه پيام هاي كسب وكار به مشتري را به دستگاه بي سيم منتقل مي كند (Okazaki, 2005, P: 163).
 • تبليغات موبايلي عبارت است از پرداخت[11]،غير شخصي بودن[12]،حامي مشخص داشتن[13]،رسانه هاي انبوه[14] را مورد استفاده قراردادن وبه دنبال تشويق وتحت تاثير قرار دادن (Yuan Yuan et al.., 2005, p: 2089)
 • يك شكل پرداختي و با واسطه از جانب منبعي مشخص ، كه براي تشويق گيرنده به انجام عملي(درزمان كنوني و يا در آينده طراحي گرديده است. در اينجا ارتباط با واسطه يعني آن هايي كه به يك مخاطب از طريق چاپ،الكترونيك يا هر شيوه ديگري به جزارتباطات مستقيم فرد به فرد منتقل مي گردد (Richards and Curran, 2002, P: 66).
 • يونس[15]وديگران در در سال 2003 تبليغات موبایلي رابه عنوان فعاليت هاي تبلیغاتي وبازاريابي كه ازطريق شبكه هاي بيسیم وبابه كارگيري راهكارهاي تبليغات موبايلي،منتج به رسيدن تبليغات به موبايل می شوندوهدف ازاين مساعي،ترویج كالاهاوخدمات وايجادآگاهي نسبت به نام تجاري است،تعريف نمودند (Yunos et al,2003,P: 32).
 • لاپانيمي[16] درسال2005 تبليغات موبايلي را به عنوان هر گونه پيامي كه براي آن پرداختي صورت گرفته و با هدف تاثير گذاري روي نگرش، قصد خريد و رفتار مخاطبين از طريق تلفن همراه ارسال مي شود تعريف نموده است (Leppaniemi and Karjaluoto , 2005, P: 198)
 • شارل و همکاران در سال 2005 تبليغات موبایلي را بكارگيري رسانه بي سيم بر اي ارائه اطلاعات حساس به زمان و مكان و شخصي سازي شده به مصرف كنندگان بر اي تبليغ كالا و خدمات و ايده ها براي سود رساني به ذينفعان ، تعريف مي كنند (Scharl et al..,2005, P: 164).

 

 

2-3-4-1) فعالیت های تبلیغات موبايلي

فعالیت های تبلیغات موبايلي را می توان در اسلوب ها ی زیر طبقه بندی كرد. به عبارت بهتر هرتبلیغ موبايلي رامی توان حداقل در یکی ازاسلوب  های زیر قرار داد.

 1. اطلاعات[17]:

به عنوان مثال اطلاعات در مورد ويژگي هايي كه ارزش افزوده توليد مي كند، اطلاعاتي در مورد محصول، اطلاعات در مورد نزديك ترين نقطه فروش يك محصول با استفاده از GPS [18]، خبرنامه موبايلي، همچنين اخبار، آب و هوا، ترافيك، نرخ هاي بازار. از ديدگاه مشتري اطلاعات بايد مرتبط باشد. مرتبط بودن اطلاعات هنگامي افزايش مي يابد كه مشتري، اطلاعات بر اساس زمان، مكان و اولويت هاي خودش دريافت كند. اسلوب اطلاعات معمولا با شيوه هاي ديگر(عمدتا كوپن) اجرا می شود.

 1. سرگرمي [19]:

اگر سرگرمي ها به اندازه كافي جالب و احساسي باشند، پيام هاي تبليغاتي با ميل بيشتري پذيرفته  مي شود. به عنوان مثال، مي توان درفعاليت هاي بازاريابي موبايلي ويدئو، موزيك، بازي يا زنگ و يا لوگو[20]و پيام هاي منشي تلفن به كار برد .مشترياني كه از عناصر سرگرمي استفاده مي كنند، مثلا بازي، از آن ها چندين بار استفاده مي كنند. در نتيجه بيش از يك بار پيام تبليغاتي را مي بينند و همچنين يك تصوير مثبت تري در ذهن آن ها ايجاد مي شود.

 

 1. مسابقه و قرعه كشي [21]:

مسابقه يكي از محبوب ترين شكل هاي تبليغات موبايلي است. مشتريان از طريق يك رسانه ديگر به قرعه كشي و مسابقه دعوت مي شوند، سپس به پرسش ها پاسخ مي دهند يا به برخي چيز ها راي مي دهند و سرانجام شانس برنده شدن پيدا مي كنند. جوايز يا ديجيتال هستند يا غير ديجيتال مانند لوازم موبايل. مهمترين مزيت اين شيوه اين است كه مشتري يك دليل قابل لمس براي ارتباط برقرار كردن دارد. مسابقات مزاياي زيادي دارند مانند دسترسي به حجم بالاي مخاطب وكارائي هزينه،چراكه مسابقه در تبليغات موبايلي هزينه چاپ ، توزيع و جمع آوري را كاهش مي دهد. همچنين انعطاف بيشتر، زمان كمتر و مهمتر از همه ايجاد پايگاه اطلاعاتي از مصرف كنندگان از مزاياي مسابقه يا قرعه كشي مي باشد.

 

 1. كوپن [22]:

بليط، پيام يا سندی كه بتواند براي تخفیف استفاده شود.طبق تعریف انجمن بازاریابی موبایلی، کوپن موبایلی یک بلیط الکترونیکی است که توسط موبایل حمل می شود که می تواتد هنگام خرید کالا برای تخفیف معاوضه گردد. از آنجائي كه اين كوپن ها در حافظه موبايل ذخيره شده اند برخلاف كوپن هاي كاغذي، نه گم مي شوند و نه ممكن است فراموش شوند و هميشه همراه مشتري هستند. زيرا موبايل همواره همراه مشتري است. به وسيله مشوق هاي پولي ، بازاريابان به جاي اين كه صرفا پيام را با ترفيع  بفرستند، براي پيام يك ارزش خلق مي كنند. براي مثال كمپاني هاي موبايل به مشترياني كه يك زمان مشخص را براي گوش دادن به تبليغات صرف مي كنند جايزه مي دهد. هدف برنامه هاي كوپن شامل : افزايش تكرار خريد، افزايش آگاهي نسبت به كالا ، تشويق مشتريان به امتحان  كالا ، فروش كالاهاي مانده در انبار ، هدف قرار دادن بازاري خاص و حتي ايجاد و افزايش وفاداري مشتريان مي باشد و معمولا كوپن ها از طريق پيام كوتاه، پيام چند رسانه اي[23] و بلوتوس[24] پيام كوتاه توزيع مي گردد. مزاياي كوپن افزايش ترافيك فروشگاه ، افزودن به ارزش خريد، تخفيف مستقيم به مشتري ذكر گرديده است (Kourty, 2010, P:111).

[1]Mobile Advertising

[2]Mobile Marketing

[3]Kalakota & Robinson

[4]Promotions

[5]Stafford & Gilleson

[6]Kalakota & Rabinso

[7]Product,Price,Promotion,Position

[8]Inteactive

[9]Personal

[10]Media

[11]Paid

[12]Non-Personal

[13]Identified sPonsor

[14]Mass Media

[15]Yunes

[16]Leppaniemi

[17]Information

[18]global Positioning system

[19] entertainment

[20]Logo

[21] raffle type

[22] coupon

[23]MMS

[24]Bluetoorh