تحلیل  کیفیت سود

حرفه حسابداری آمریکا و SEC سالها در تلاشند تا سیستم جامع و کاملی از رویه های حسابداری در جهان تدوین نمایند . بنابراین یک فاصله بااهمیت (فاصله مورد انتظار) بین آنچه که سرمایه گذاران و اعتباردهندگان انتظار دارند و آنچه که حرفه حسابداری می تواند فراهم نماید ، وجود دارد . این فاصله مورد انتظار تا اندازه ای وجود دارد زیرا عموماً شرکتها برای انتخاب اصول و برآوردهای حسابداری که بر نتیجه مالی گزارش شده تأثیر می گذارند ، دارای اختیارات می باشند . بر اساس GAAP میزان اختیارات یک شرکت در تهیه صورتهای مالی به وسیله دو اصل اساسی محافظه کاری و بی طرفی کنترل می شود . در حالی که اغلب عملاً این دو اصل نادیده گرفته می شوند یا اینکه کارکنان حسابداری رویه هایی را به کار گیرند که محافظه کارانه و بی طرفانه باشد . اما در عمل انگیزه های رقابتی مدیریت بر انتخاب رویه ها و برآوردهای حسابداری تأثیر می گذارند . به دلیل همین انگیزه های رقابتی ، بعضی از شرکتها اعداد حسابداری را به منظور برآورده کردن اهداف مدیریت دستکاری می کنند . یعنی در این زمینه ، شرکتها در ارائه نتایج مالی ، تکنیکهای مدیریت سود (بیشتر یا کمتر از واقع نشان دادن) را به کار می گیرند . بنابراین شناسایی شرکتهایی که به طور قابل ملاحظه ای سودآوری واقعی خود را بیان نمی کنند به یک چالش تبدیل شده است .

برای مثال مؤسسه مایکرو استراتژی[1] از سال 1998 تا 2000 تا حدودی سیاست شناخت درآمد زودتر از موعد را پذیرفته است . این موضوع با اینکه انحراف تکنیکی با GAAP ندارد اما باعث بیشتر از واقع نشان دادن قابلیت سودآوری شرکت شده است . شرکت انرون سیاست تأمین مالی خارج از ترازنامه را برای پنهان کردن زیان خود بکار گرفته بود که این موضوع باعث رسوایی گزارشگری مالی در طول تاریخ گردید و آنهایی که در طول این دوره در سهام شرکت انرون سرمایه گذاری کرده بودند نزدیک به 100% ارزش سرمایه گذاری خود را از دست دادند .

علی رغم تلاش حرفه حسابداری به ایجاد اطمینان نسبت به بکارگیری اصول محافظه کاری و بی طرفی ، نسبتاً ساده است که اعداد حسابداری را از طریق ابزارهای غیر اخلاقی (که لزوماً غیر قانونی نیستند) یا متقلبانه دستکاری نمود . برخی از روشهای دستکاری سود عبارتند از :

  • ثبت غلط و اشتباه رویدادها – برای مثال ، ثبت قراردادهای بلند مدت به مثابه اینکه همه درآمدها به منظور بهبود درآمد دوره جاری پیشاپیش تحقق یافته است .
  • ثبت زودتر از موعد رویدادها – برای مثال ، ثبت زودتر از موعد درآمدها به منظور افزایش سود دوره جاری .
  • ثبت دیرتر از موعد رویدادها – برای مثال ، ثبت دیرتر از موعد فروش به منظور هموارسازی سود .
  • ارائه نادرست دارایی ها و بدهی ها به منظور بهتر نشان دادن موقعیت مالی و سودآوری مؤسسه .
  • تغییر روشها یا برآوردهای حسابداری به دلایل غیر منطقی – برای مثال ، تغییر در روش حسابداری بدهیهای سوخت شده به منظور کاهش هزینه بدهیهای سوخت شده و افزایش سود گزارش شده .
  • انجام معاملات بین شرکتی به منظور افزایش سود گزارش شده – برای مثال ، انجام معامله با یک شرکت فرعی که در تلفیق نمی آید و در نتیجه انتقال سود و درآمد به شرکت اصلی .
  • ثبت رویدادهای صوری و ساختگی – هر چند ممکن است به ندرت اتفاق بیافتد ، اما شرکتها فرصتهایی دارند که به منظور بهبود موقعیت مالی و سودآوری مؤسسه اقدام به ثبت رویدادهای صورتهای صوری و ساختگی نمایند .

[1] microstrategy