– تشریح بازده و انواع آن-پایان نامه رابطه بین معیارهای رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه

– تشریح بازده و انواع آن هدف سرمایه گذاران در انجام سرمایه گذاری، کسب سود و در نهایت به حداکثر رساندن ثروتشان می‌باشد. به منظور تحقق بخشیدن به این امر، سرمایه گذاران در دارایی‌هایی که دارای بازدهی بالا و ریسک نسبتاً پایینی می‌باشند سرمایه گذاری می‌کنند (چنگ و داسکوپتا، ۲۰۰۹، ۶۸). چنانچه نرخ بازده یک […]

– تشریح بازده و انواع آن

هدف سرمایه گذاران در انجام سرمایه گذاری، کسب سود و در نهایت به حداکثر رساندن ثروتشان می‌باشد. به منظور تحقق بخشیدن به این امر، سرمایه گذاران در دارایی‌هایی که دارای بازدهی بالا و ریسک نسبتاً پایینی می‌باشند سرمایه گذاری می‌کنند (چنگ و داسکوپتا، ۲۰۰۹، ۶۸). چنانچه نرخ بازده یک سرمایه گذار بیش از نرخ بازده مورد انتظارش باشد ارزش آن دارایی بیشتر و ثروت آن افزایش می‌یابد. نرخ بازده یک اوراق بهادار عامل اصلی در ارتباط با ارزیابی و انتخاب یک سرمایه گذاری محسوب می‌شود. در تمامی مدل‌های قیمت گذاری اوراق بهادار محاسبه ارزش فعلی ‌جریان‌های‌ نقدی آتی که از یک اوراق بهادار انتظار می‌رود ضروری است. چنانچه سرمایه گذار در اوراق بهادار (سهام) سرمایه گذاری نماید، انتظار دارد که قیمت سهام در اختیار، بالا رفته و متعاقب آن، بازده سهام نیز افزایش یابد. اصولاً بازده سهام به مقدار درآمدی اطلاق می‌شود که در نتیجه سرمایه گذاری، عاید سرمایه گذار می‌شود (قبادی، ۱۳۸۶، ۶۶).

۲-۷-۱ بازده سهام

بازده در فرآیند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می‌کند و پاداش برای سرمایه گذاری محسوب می‌شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است برای اینکه تمام سرمایه گذاری‌ها به منظور کسب بازده صورت می‌گیرد. یک ارزیابی از بازده تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه گذاران می‌توانند برای مقایسه سرمایه گذاری‌های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند (لوکاس و مک دونالد، ۱۹۹۰، ۷۸) . برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. به خصوص این که بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بازده های آتی نقش زیادی دارد. بازده متغیر کلیدی برای تصمیم سرمایه گذاری است. از آن جهت که باعث می‌شود ما سود مورد انتظار سرمایه گذاری مختلف را با بازده مورد نیاز مقایسه می‌کنیم. بازده سهام از دو دیدگاه مورد توجه سرمایه گذاران قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر برخی از سرمایه گذاران به بازده تحقق یافته و برخی دیگر بازده مورد انتظار را مورد توجه قرار می‌دهند. منظور از بازده تحقق یافته، بازده ای است که واقع شده است یا بازده ای است که کسب شده است و بازده مورد انتظار عبارت است از بازده تخمین یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده به دست آورند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا این که برآورده نشود. سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری کنند و توجه داشته باشند که این نوع بازده ممکن است تحقق نیابد (اپلر و همکاران، ۱۹۹۹،۳۱). به هر حال برخی سرمایه گذاران هنگام خرید سهام به بازده تحقق یافته و برخی دیگر نیز به بازده مورد انتظار و دسته سوم به هر دو توجه می‌کنند.

بازده یک سرمایه گذاری که بر اثر سرمایه گذاری در سهام یا هر نوع سرمایه گذاری دیگر به دست می‌آید شامل دو قسمت می‌باشد که عبارتند از:

  1. بازده ناشی از دریافت سود سهام
  2. بازده ناشی از منفعت سرمایه[۱] یا ضرر سرمایه[۲]

مهم‌ترین جز بازده، سودی است که به صورت جریان نقدی دوره ای سرمایه گذاری می‌باشد و می‌تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی دریافت شود. ویژگی‌های ممتاز این دریافت‌ها این است که منتشرکننده پرداخت‌هایی به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می‌کند. این جریانات نقدی با قیمت اوراق بهادار مرتبط است (فیشگر و همکاران، ۱۹۸۹، ۶۰).

دومین جز مهم بازده، منفعت یا ضرر سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلندمدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز صادق است. سود (زیان) سرمایه، بخشی از بازده ای است که سرمایه گذار بر اثر سرمایه گذاری در سهام یا هر نوع سرمایه گذاری دیگر به دست می‌آورد که بر اساس انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران در بازارهای اوراق بهادار شکل می‌گیرد. به طوری که هر واقعه‌ای در مورد شرکت‌ها روی دهد که با انتظارات سرمایه گذاران مغایر باشد روی قیمت‌های سهام نیز اثر می‌گذارد (کایهن و تیتمن، ۲۰۰۷، ۹۹). چنانچه قیمت سهام در پایان دوره بیشتر از قیمت سهام در اول دوره باشد اصطلاحاً به آن منفعت سرمایه می‌گویند. اگر قیمت سهام در پایان دوره کمتر از قیمت سهام در اول دوره باشد، آنگاه سرمایه گذار با ضرر سرمایه مواجه می‌گردد. به هر حال منفعت سرمایه یا ضرر سرمایه بخشی از بازده سرمایه گذاری یک سرمایه گذار محسوب می‌شود. از طرفی در طی سال معمولاً اکثر شرکت‌ها در صورت سودآور بودن، بخشی از سود خود را به سهامداران توزیع می‌کنند. بنابراین سهامداران مبلغی را به عنوان سود سهام در طی یک سال دریافت می‌کنند؛ لذا نرخ بازده یک سهم نگهداری شده برای یک سال برابر مجموع بازده ناشی از دریافت سود سهام و بازده ناشی از منفعت سرمایه یا ضرر سرمایه

می‌باشد (راعی و تلنگی، ۱۳۸۳، ۷۴).

۲-۷-۲ بازده مورد انتظار یک سهم

سرمایه گذاران سهام را به خاطر بازده آتی آن خریداری می‌کنند. بنابراین مدل‌های پرتفولیو باید به صورت آینده نگر (مبتنی بر پردازش وقایع آتی) فرموله شوند. به دلیل این که جهان غیر قطعی است، بازده سهام در واقع قضاوت‌های احتمالی هستند. برای محاسبه بازده مورد انتظار یک سهم، سرمایه گذار به تخمین بازده واقعاً قابل دستیابی سهم به علاوه احتمال وقوع هر بازده ممکن نیاز دارد (مارس،۲۰۰۳، ۸۱).

۲-۷-۳ بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام

از آن جایی که معمولاً هدف مدیریت، تحصیل حداکثر بازده برای سرمایه گذاران واحد تجاری است، این نسبت یکی از معیارهای سنجش موفقیت واحد تجاری در دستیابی به هدف مزبور محسوب می‌شود و معمولاً کاربران در تصمیم گیری‌های خود توجه خاصی به آن دارند. در واقع این نسبت ارتباط سود شرکت و حقوق صاحبان سهام را منعکس می‌کند. نسبت سود خالص به ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام، بازده ارزش ویژه یا کل حقوق صاحبان سهام[۳] شرکت را نشان می‌دهند. بازده ارزش ویژه، یک شاخص مهم سودآوری برای سهامداران شرکت می‌باشد. این نسبت بیانگر درجه توانایی شرکت جهت پرداخت سود قابل تقسیم بین سهامداران عادی می‌باشد. بازده ارزش ویژه نسبتی مفید برای تجزیه تحلیل توانایی مدیریت شرکت جهت نشان دادن سود حاصل از سرمایه گذاری توسط صاحبان سهام می‌باشد (شباهنگ، ۱۳۷۵، ۷۹).

۲-۷-۴ بازده دارایی

بازده دارایی[۴] از مقایسه سود خالص با جمع دارایی‌های واحد تجاری به دست می‌آید. بسیاری از تحلیل گران این نسبت را شاخص نهایی برای تشخیص کفایت و دانایی مدیریت در اداره امور واحد تجاری می‌دانند. در فرمول زیر عده ای سود خالص را با هزینه وام‌های اخذ شده جمع کرده و در صورت کسر قرار می‌دهند و این عمل را چنین توجیه می‌کنند که حال وام‌ها در جمع دارایی موثر و منظور شده است و قاعدتاً به لحاظ تجانس باید هزینه آن هم که از جهتی نتیجه کاربرد وام است در تعیین بازده محسوب گردد.

 

(۲-۱)                                                مجموع دارایی/ (سود خالص + هزینه وام) = بازده دارایی

 

قابل ذکر است که اختلاف بین بازده دارایی و بازده ارزش ویژه ناشی از اثر وام‌ها در امور مالی شرکت است و در واقع خاصیت اهرمی استفاده از بدهی‌های بلندمدت را نشان می‌دهد (شباهنگ، ۱۳۷۵، ۵۵).

۲-۷-۵ بازده سرمایه گذاری

یکی از نسبت‌هایی که برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد نسبت بازده سرمایه گذاری[۵] است یا

به عبارت دیگر بازده سرمایه گذاری است. این نسبت جهت ارزیابی عملکرد شرکت با توجه به حجم دارایی‌های مؤسسات و مقایسه آن‌ها، معیار قابل قبولی به دست می‌دهد و رابطه سود و حجم دارایی‌ها را بیان می‌کند. اگر از دارایی‌های شرکت به طور متناوب استفاده نشود این نسبت معمولاً کاهش می‌یابد. همچنین ممکن است شرکتی سرمایه گذاری در دارایی‌ها را افزایش دهد ولی نتواند از آن‌ها بازده لازم را بدست آورد که در نتیجه، نرخ بازده دارایی نیز کاهش پیدا می‌کند. نسبت سود خالص به مجموع دارایی‌ها، بازده کل سرمایه گذاری شرکت را نشان می‌دهد که آن را بازده سرمایه گذاری می‌نامند (گراهام و هروی، ۲۰۰۱، ۳۲).

۱ – Equity Interest

۲-  Equity Loss

۱- Return On Equity (ROE)

۲- Return On Asset (ROA)

۱- Return On Investment (ROI)

Related articles

انواع تعهد،پایان نامه درباره فرسودگی شغلی

انواع تعهد یکی از موضوعاتی که توجه محققان در زمینه تعهد را بخود جلب کرده است، جنبه های مختلف تعهد است که عبارتند از: تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع تعهد نسبت به سازمان تعهد نسبت به خود تعهد نسبت به افراد و گروههای کاری تعهد نسبت به شغل     ۲-۱-۴-۱- تعهد نسبت […]

Learn More

نظریه انتظار:پایان نامه درباره توانمندسازی

نظریه انتظار نظریه انتظار یک مدل انگیزش پیچیده است و به تشخیص چگونگی انتخاب راه انجام کار به وسیله افراد می‌پردازد. این نظریه علت این که چرا مردم یک رفتار را بر رفتار دیگری ترجیح می‌دهند و انتخاب می‌کنند، شرح می‌دهد و انگیزه رفتار را با موارد زیر معین می‌کند: ادراک فرد یا انتظار وی […]

Learn More

ابعاد تعهد سازمانی:پایان نامه در مورد رهبری

– تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی پورتر[۱] تعهد را بر اساس نیروی کل همانند سازی (تعیین هویت) و مشارکت یک فرد در سازمان تعریف می‌کند در این دیدگاه تعهد ناشی از سه عامل می‌شود: ۱- قبول اهداف و ارزش های سازمان ۲-تمایل به همکاری با سازمان برای کسب اهدافش ۳- میل به […]

Learn More