تعاریف استراتژی.پایان نامه درباره راهبرد فرهنگی

تعاریف استراتژی تعاریف سنتی استراتژی که از ادبیات نظامی یا تجاری سرچشمه گرفته متفاوت می‌باشد. تعریف استراتژی را از پنج دیدگاه می‌توان مطرح ساخت که عبارتند از (مینزبرگ، ۱۹۸۸): استراتژی به عنوان طرح[۱] استراتژی به عنوان نیرنگ[۲] استراتژی به عنوان الگو[۳] استراتژی به عنوان موقعیت[۴] استراتژی به عنوان نگرش[۵] شایان ذکر است واژه استراتژی در […]

تعاریف استراتژی

تعاریف سنتی استراتژی که از ادبیات نظامی یا تجاری سرچشمه گرفته متفاوت می‌باشد. تعریف استراتژی را از پنج دیدگاه می‌توان مطرح ساخت که عبارتند از (مینزبرگ، ۱۹۸۸):

  • استراتژی به عنوان طرح[۱]
  • استراتژی به عنوان نیرنگ[۲]
  • استراتژی به عنوان الگو[۳]
  • استراتژی به عنوان موقعیت[۴]
  • استراتژی به عنوان نگرش[۵]

شایان ذکر است واژه استراتژی در طول سالیان دراز، براساس دیدگاه‌ها وتئوری­های مختلف مدیریت و برنامه‌ریزی به طرق مختلفی تعریف و تفسیر شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

استراتژی به عنوان طرح

عبارت از نوعی کارآگاهانه و یا مجموعه‌ای از رهنمودها است که برای مقابله با وضعیت و یا رخدادی خاص در آینده پیش­بینی می‌شود.

استراتژی به عنوان نیرنگ

علاقمندان به این تعریف معتقدند که استراتژی ضمن اینکه مفاهیم مطرح در تعریف قبل را دارا می‌باشد، دارای ویژگی خاص است که منجر به نیرنگ و مانوری زیرکانه در مقابل رقبا می‌شود.

استراتژی به عنوان الگو

براساس این تعریف به دنبال توسعه استراتژی که می‌تواند هم به صورت طرح و یا نیرنگ باشد، مهمترین گام محقق سازی استراتژیها است. لذا در این تعریف استراتژی الگویی در جریان تصمیمها است.

استراتژی به عنوان موقعیت

چهارمین تعریف این است که استراتژی یک موقعیت است، خصوصاً وسیله‌ای برای قرار دادن سازمان در جایی که نظریه پردازان سازمانی مایلند آن را «محیط» بنامند. براساس دیدگاه برخی صاحب نظران، استراتژی با این تعریف به یک نیروی میانجی یا هماهنگ کننده بین سازمان و محیطش، یا به عبارتی، بین موقعیت درونی و بیرونی تبدیل می‌شود.

استراتژی به عنوان نگرش

تعریف چهارم استراتژی (موقعیت) سعی دارد محلی را برای سازمان در محیط خارج آن بیابد و موقعیت آن را مستحکم کند، در حالی که تعریف پنجم (نگرش) به درون سازمان می‌نگرد.

[۱] – plan

[۲] – ploy

[۳] – .pattern

[۴]– .position

[۵]– perspective

Related articles

الزامات اجرایی مدیریت دانش در سازمانها

الزامات اجرایی مدیریت دانش در سازمانها به طور کلی، سیستم‌های‌ مدیریت دانش باید به همه افرادی کمک کند که در فرآیندهای ادراک، ارزیابی و سازماندهی کار مشارکت دارند. از جمله این افراد عبارتند از: کارکنان جدید سازمان مدیران، تحلیلگران سیستم، مشتریان و تهیه‌کنندگان مواد اولیه که در فرایندهای کاری کل سازمان مشارکت می‌کنند. با توجه […]

Learn More

ابعاد تعهد سازمانی:پایان نامه در مورد رهبری

– تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی پورتر[۱] تعهد را بر اساس نیروی کل همانند سازی (تعیین هویت) و مشارکت یک فرد در سازمان تعریف می‌کند در این دیدگاه تعهد ناشی از سه عامل می‌شود: ۱- قبول اهداف و ارزش های سازمان ۲-تمایل به همکاری با سازمان برای کسب اهدافش ۳- میل به […]

Learn More

روش ارزیابی متوازن:پایان نامه درباره عملکرد مالی

روش ارزیابی متوازن (BSC) روش ارزیابی متوازن، ابزاری در اختیار سازمان قرار می‌دهد تا بتواند اجرای استراتژی را از دیدگاه‌های مختلف دنبال کند و مهم‌تر از آن بر عملکرد راهبردی خود مدیریت داشته باشد. اما پیش از سنجش و مدیریت بر عملکرد بر مبنای استراتژی، لازم است که توصیفی دقیق و کامل از استراتژی در […]

Learn More