تعریف مدیریت و استراتژی:پایان نامه درمورد استراتژی

مدیریت و استراتژی برای این دو واژه تعاریف مختلفی ارائه شده است مدیریت[۱] را عمدتاً برنامه ریزی[۲] ، سازماندهی[۳] ، کارگزینی[۴] هدایت و رهبری[۵] و کنترل و نظارت[۶] دانسته اند. اما با توجه به جایگاه امروز مدیریت ، مدیریت علم و هنری است برای پدید آوردن محیطی مناسب که در آن همفکری و همکاری با […]

مدیریت و استراتژی

برای این دو واژه تعاریف مختلفی ارائه شده است مدیریت[۱] را عمدتاً برنامه ریزی[۲] ، سازماندهی[۳] ، کارگزینی[۴] هدایت و رهبری[۵] و کنترل و نظارت[۶] دانسته اند. اما با توجه به جایگاه امروز مدیریت ، مدیریت علم و هنری است برای پدید آوردن محیطی مناسب که در آن همفکری و همکاری با دیگران به منظور شکل دادن به فرآیندی کارساز می باشد که طی آن استفاده بهینه از منابع برای عرضه خدمات و کالاهای مطلوب جهت جلب رضایت متقاضیان آن ها با پرهیز از بروز عواقب نامطلوب ممکن است (اعرابی و همکاران،۱۳۸۷،ص ص۲۰-۱۸).

استراتژی (راهبرد) در اصطلاح عام برنامه و دورنمایی از اهداف آینده است که یک موجودیت در جهت نیل به آن اهداف، این استراتژی را تدوین و پیگیری می کند.اما در علم مدیریت، تدوین استراتژی همانا یکی از وظایف خطیرمدیریتی است که مبنای تصمیم گیری های حیاتی مدیران ارشد برای حفظ بقای سازمان یا شرکت و تعالی آن می باشد. چه بسا که مدیریت موفق ، حاصل تدوین درست استراتژی و اجرای موفقیت آمیز آن است. از نظر پورتر[۷] ماهیت تدوین استراتژی عبارت است از  مرتبط کردن یک شرکت با محیط اطرافش، بنابراین آن چه در شکل گیری استراتژی شرکت تأثیر بسزایی دارد محیط و عوامل کلیدی حاضر در آن می باشد(مینتزبرگ،۱۳۸۴،ص۱۶). به بیان دیگراستراتژی یک برنامه واحد، همه جانبه و تلفیقی است که محاسن یا نقاط اصلی شرکت را با عوامل و تغییرات محیط مربوط می سازد و به نحوی طراحی شده است که با اجرای صحیح آن از دستیابی به اهداف شرکت اطمینان حاصل می شود (ویلیام،۱۳۸۶، ص۱۴).

از نظر مدیران، استراتژی به معنای برنامه های مقیاس بزرگ و آینده نگر در برخورد با محیط رقابت آمیز به منظور بهینه سازی و تحقق اهداف شرکت است. در تعریف استراتژی نقش و مفهوم آن می توان به نکات زیر اشاره نمود (اعرابی و همکاران،۱۳۸۷، ص۲۰) :

  • ممکن است تصمیمات استراتژیک با قلمرو و حیطه فعالیت شرکت مربوط باشد.
  • استراتژی به ایجاد هماهنگی میان شرکت و محیط در برگیرنده آن می پردازد.
  • استراتژی به ایجاد هماهنگی میان فعالیت ها و امکانات یا توانایی های شرکت ارتباط دارد.
  • تصمیم استراتژیک از نظر منابع برای شرکت پی آمدهای عمده ای دارد.
  • تصمیمات استراتژیک بر روند عملیاتی شرکت اثر می گذارد.

بنابراین یک استراتژی در واقع نشانگر برنامه بازی یک شرکت[۸] است. اگر چه  این برنامه جزئیات اقدامات آینده شرکت شامل نیروی انسانی ، مسائل مالی و مواد اولیه را به تفصیل بیان نمی نماید ولی  چهارچوبی را برای تصمیمات مدیریت فراهم می سازد (پیرس ورابینسون،۱۳۸۹، ص۱۹).

 

[۱] Management

[۲] Planning

[۳] Organizing

[۴] Staffing

[۵] Guidance and Leadership

[۶] Control

[۷] Michael Porter

[۸] Firm’s Game Plan

Related articles

معرفی کارت امتیازی متوازن

معرفی کارت امتیازی متوازن در دهه ۱۹۹۰ مدل کارت امتیازی متوازن ابتدا به عنوان یک روش نوین ارزیابی عملکرد و سپس به عنوان ابزاری جهت تحقق استراتژی و یا به عبارتی بهتر سیستمی برای استراتژی توسط رابرت کاپلان، استاد صاحب نام دانشگاه هاروارد و دیوید نورتن مشاور برجسته مدیریت در آمریکا مطرح شد و از […]

Learn More

مدل های ارزش نام تجاری:،پایان نامه ارزش ویژه نام تجاری و رفتار خرید مصرف کنندگان

۶مدل های ارزش نام تجاری: بررسی مدلهای چند در حوزه مدیریت نام ونشان تجاری در محیط متلاطم کسب وکار امروز مدیران ارشد به طور فزاینده ای به صورت ساخت و حفظ نام ونشان تجاری به عنوان ضامن کیفیت پایدار مورد ملاحظه قرار گرفته و ازهمین رو کاهش دهنده ریسک عملکرد و سطوحی از تفکیک ارائه […]

Learn More

سازمان های موفق در اجرای ارزیابی متوازن، پایان نامه با موضوع امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن

سازمان های موفق در اجرای ارزیابی متوازن تشریک مساعی ارزیابی متوازن همه ساله تعدای از سازمان هایی که با استفاده از سیستم مدیریت ارزیابی عملکرد بر اساس ارزیابی متوازن در اجرای استراتژی خود موفق بوده اند را، در تالار شهرت ارزیابی متوازن  انتخاب می کند. برای مثال، گروه کرایسلر(بخش اتومبیل امریکایی  دایملر کرایسلر) در سال […]

Learn More