تفاوت مدیریتی میان مرد و زن

تفاوتی که بین مدیریت خانم ها وآقایان وجود دارد این است که در آقایان به خاطر ساختار و عملکرد خاص مغز،مدیریت از نوع کل نگر ودر خانم ها مدیریت از نوع جزء نگر در سالهای گذشته به خاطر تربیت خاصی که در خانواده ها وجود داشت به مردها وپسرها در خانواده ها بیشتر اهمیت داده می شد این طرزفکر در گذشته گسترش بیشتری داشته اما در جامعه امروز خانم ها این طور فکر نمی کنند که باید زیر سایه مردان به فعالیت بپردازند .

انسانها به دو دسته تقسیم می شوند: راست مغز وچپ مغز، مردها چپ مغز هستند وزن ها هم چپ مغز هستند هم راست مغز. بنابر این خانم ها در ارتباط پیام از توفیق بیشتری بر خوردارند

زنها دنبال مدیریت مشارکتی هستند ومردان دنبال تسلط.زنان به دنبال توافق و مردان بیشتر به دنبال بردن هستندوبیشتر مذاکرات را با هدف بردو باخت انجام می دهند .خانم ها سبک حمایتی دارند و مردان سعی می کنند شیوه ای از رهبری را به کار برند که حالت دستور دهی،فرماندهی وکنترل دارد .

زن ها طالب زیبایی ومطرح شدن هستند ومردان دنبال قدرت طلبی.بنابر این شیوه نفوذ در آنها متفاوت است .

از آنجایی که در عصر حاضر، یکی از مهمترین شاخصه­های مشروعیت دولت­ها با میزان مشارکت اجتماعی مردم به ویژه زنان سنجیده می­شود، پس حضور زنان در عرصه عمومی به ویژه در سطوح تصمیم­گیری به اصلاح نظام اداری و بهبود کیفیت خدمات دولتی در کشورهای در حال توسعه کمک قابل توجهی خواهد کرد. بر این اساس با فراهم سازی زمینه­های توانمندسازی زنان می توانیم به مصادیق توسعه نزدیک شویم.

راه رسیدن به این مصادیق، ضمن توانمندساختن زنان، مدیریت صحیح و کارآمد نیروهای انسانی در بخش­های مختلف جامعه است. طبق اصول مدیریتی، زنان با قدرت رابطه تعاملی، آگاهی و اطلاعات، تاثیرگذاری و اعتبار، اراده اقناع کنندگی و اثرگذاری شغلی بالایی که دارند، بخش عظیمی از نیروی انسانی سازمان­های امروزی را می­توانند تشکیل دهند و حوزه روابط عمومی فضای مساعدی برای به­روز رسانی این مهارت های زیستی و اجتماعی زنان خواهد بود تا بر این اساس کارگزاران زن روابط عمومی بتوانند ضمن معطوف کردن توجهات مدیران و مسوولان به توانایی­ها و متجلی ساختن استعدادهای زنان شاغل، نقش به سزایی را در روند رو به رشد توسعه داشته باشند.