خدمات گردشگری، فروش الکترونیکی، سرویس دهی، بازاریابی

ارت و آزمایش خدمات گردشگری فرستاده میشه.

ماده ۴) گواهینامه سرویس دهی گردشگری در فضای در فرمت قبول شده موجود در سامانه پس از تأیید اداره کل نظارت و آزمایش خدمات گردشگری از طرف اداره کل استان صادر می شه.

تبصره: اداره کل نظارت و آزمایش خدمات گردشگری پس از دریافت نسخه الکترونیکی گواهینامه فرستاده شده، عمل لازم رو واسه معرفی تقاضا کننده به مرکز پیشرفت تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت واسه دریافت نماد اعتماد انجام میده.

ماده ۵) سامانه های بازاریابی و فروش الکترونیک باید نام و مراحل ثبت پایگاه اینترنتی خود رو طبق دستورالعمل تعیین نام تأسیسات گردشگری و ثبت شرکت ها بکنن. به کار گیری عنوان و نام های گذشته دار یا تکراری واسه سامانه اینترنتی، مجاز نیس.

ماده ۶) سامانه های فروش الکترونیکی و بازاریابی مجاز به جفت و جور بسته سفر و یا اجرای گشت نیستن.

ماده ۷) دارنده ی مجوز مکلف به ارسال و ارسال قراردادهای فرستاده شده با دفاتر و شرکت های طرف قرارداد واسه گردشگران از راه پایگاه اینترنتی خوده.

ماده ۸) سامانه فروش الکترونیکی مکلفه بسته های ارائه شده با مشخص کردن مجریان، زمان اجرای گشت، اندازه گشت، وسیله حمل و نقل و بقیه اطلاعات، شرایط، قوانین و دستورالعمل های در رابطه رو روی پایگاه اینترنتی خود درج کنن.

ماده ۹) اختلافات و شکایات رسیده از دارندگان مجوز موضوع این روش نامه، از طرف اداره کل استان طبق آئین نامه ها و مقررات مشابه و مصرح در ماده یه همین روش نامه مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد.

ماده ۱۰) اعتبار مجوزهای فرستاده شده به مدت یکسال بوده، پس از اون و در صورت تأیید کارکرد به مدت مشابه قابل تمدیده.

ماده ۱۱) دارندگان مجوز به خاطر پاسخگویی به مشتریان مکلف به سرویس دهی ۲۴ ساعته بر خط هستن.

ماده ۱۲) این روش نامه در ۱۲ ماده، ۹ بند و پنج تبصره جفت و جور و تنظیم گردیده که از تاریخ ابلاغ لازم الاجراه.

 

Related articles

ریاست جمهوری، ادارات دولتی، جنگ جهانی دوم، قانون اساسی

مریکا بیشتر از ۱/۳ میلیون نفر به مریضی ایدز گرفتار هستن. ۹۹. مصرف آب در آمریکا نسبت به سال ۱۹۷۰ کم شده. ۱۰۰. در آمریکا نشستن روی یه لاک پشت دریایی، جنایت درجه ی سوم حساب می شه! ۱۰۱. بیشتر از نصف از آمریکا یا به طور غیر عادی خشک شده یا به طور رسمی […]

Learn More

محمدتقی جعفری، امام خمینی، عباس میرزا، از

رم، رواق نامیده می شن. الان بزرگ ترین رواق حرم، رواق امام خمینی به مساحت ۶۳۰۰ مترمربعه که قبلا صحن بوده و عملیات مسقف سازی اون از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ انجام شده. هم اینکه رواق های دارالولایه، دارالحجه، دارالاجابه و دارالطلوع از رواق های بزرگ حرم امام رضا هستن. ۲۵. ازجمله افراد مهمی که […]

Learn More

در، از، و، که

جاری بانک های «دون-ریور» و شهر اصلی بندری دریای آزوفه. جمعیت روستوف نا دونو بیشتر از ۱.۱ میلیون نفره. جرم و جنایت مشکل اصلی روستوف نا دونوه و از اونجایی که این شهر در کل منقطه ی روستوف قرار گرفته، طی سال های گذشته افزایش زیادی در اتفاق شکل های جور واجور جرائم وجود داشته. […]

Learn More