به ۴۳

                 ۲۶ درصد

              ۱۶.۸

          ۹,۹۰۴

دانشگاه وایکاتو در سال ۱۹۶۴ تاسیس شد. الان بیشتر از ۹۰۰۰ دانشجو و ۱۵۶۰ نفر کارمند داره. وایکاتو در جذب دانشجویان خارجی بسیار موفق بوده و بیشتر از ۲۰۰۰ دانشجوی بین المللی جذب کرده که نسبت به تعداد کل دانشجویان دانشگاه، رقم بالاییه. وایکاتو معروفیت خود رو مرهون دانشکدهای علوم کامپیوتر و مدیریت خوده. این دانشگاه در مورد تحقیقات موفق عملکرده و به نسبت تعداد دانشجویان کمی که داره، بیشترین در اومد تحقیقاتی رو به خود اختصاص داده.

دانشگاه وایکاتو

  • پردیسه هنر و علوم اجتماعی
  • پردیس ریاضیات
  • پردیس آموزش
  • پردیس  تحقیقات مائوری
  • پردیس  علوم ومهندسی
  • پردیس مدیریت وایکاتو

واسه اطلاعات بیشتر در مورد این دانشگاه به سایت دانشگاه وایکاتو مراجعه کنین.