در، از، و، که

جاری بانک های «دون-ریور» و شهر اصلی بندری دریای آزوفه. جمعیت روستوف نا دونو بیشتر از ۱.۱ میلیون نفره. جرم و جنایت مشکل اصلی روستوف نا دونوه و از اونجایی که این شهر در کل منقطه ی روستوف قرار گرفته، طی سال های گذشته افزایش زیادی در اتفاق شکل های جور واجور جرائم وجود داشته.

سایت «Numbeo» به این شهر اندازه بالای ۷۷/۲۷ از ۱۰۰ رو داده. نزدیکی منطقه ی جنوبی فدرال روسیه با مرز جنگ زده ی دونباس در اوکراین، یکی از کلی دلایل اندازه بالای جرم و جنایت در این شهر محسوب می شه. وزارت داخلی روستوف در سال ۲۰۱۵ گزارش داد که از ماه آوریل تا ژوئن، تماشاگر افزایش اندازه جرم تا ۲۱/۳درصد بوده ان. این اندازه افزایش در جرم و جنایت به وجود اومده توسط قاچاق غیرقانونی اسلحهه که خود به دلیل اتفاق جنگ داخلی طی جدایی ناحیه ی دونباس اوکراین بوده که بین ارتش اوکراین و هوادارن حکومت اتفاق افتاد.

Related articles

درگیری ذهنی، و، به، در

فریحی کار می کنین، مراقب باشین کارنوال ها و تجمع ها باعث تاخیر شما در کارتون نشن. باتری پهپاد اگه با خود پهپاد می برید، خیلی با اهمیته که قوانین محلی پرواز رو درمورد حمل باتری اون ها بدونین (باتری های پهپاد و کلا باتری های خاص و بزرگ جزو لوازم مشکوک و حساس امنتی […]

Learn More

خدمات گردشگری، فروش الکترونیکی، سرویس دهی، بازاریابی

ارت و آزمایش خدمات گردشگری فرستاده میشه. ماده ۴) گواهینامه سرویس دهی گردشگری در فضای در فرمت قبول شده موجود در سامانه پس از تأیید اداره کل نظارت و آزمایش خدمات گردشگری از طرف اداره کل استان صادر می شه. تبصره: اداره کل نظارت و آزمایش خدمات گردشگری پس از دریافت نسخه الکترونیکی گواهینامه فرستاده […]

Learn More

است.، گلپایگان، در، گردشگری

اذبه های گردشگری در گلپایگانه.   برای کسب اطلاعات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه نمایید

Learn More