عوامل موثر در برون سپاری فناوری اطلاعات در حوزه اکتساب تکنولوژی

۱- ۱-  عوامل موثر در برون سپاری فناوری اطلاعات در حوزه اکتساب تکنولوژی کدام نوع از شرکت به احتمال زیاد در حوزه اکتساب تکنولوژی، فناوری اطلاعات را برون سپاری می کنند؟ محققان به بررسی ویژگی های سازمان های مشتری که به استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات عمل می کنند پرداخته اند. برخی […]

۱- ۱-  عوامل موثر در برون سپاری فناوری اطلاعات در حوزه اکتساب تکنولوژی

کدام نوع از شرکت به احتمال زیاد در حوزه اکتساب تکنولوژی، فناوری اطلاعات را برون سپاری می کنند؟

محققان به بررسی ویژگی های سازمان های مشتری که به استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات عمل می کنند پرداخته اند. برخی از ویژگی های چنین شرکت هایی عبارتند از ویژگی های مالی (سودآوری شرکت، بازگشت دارایی ها ، درآمد هر سهم، هزینه های عملیاتی، و کمبود منابع مالی در سازمان)، ویژگی های مرتبط با اندازه (اندازه شرکت مشتری که شامل درآمدهای کلی و یا تعداد کارکنان یا اندازه بخش فناوری اطلاعات در شرکت مشتری است) و ویژگی های صنعتی. در ادامه این یافته ها از ادبیات آکادمیک در سه نوع عوامل تعیین کننده نشان داده می شود.

جدول ۲-۷- موضوعات مرتبط با استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات در عمل

ردیف موضوع سوالات مرتبط تعداد مقالات
۱ عوامل تعیین کننده برون سپاری فناوری اطلاعات چه نوع شرکت هایی به احتمال بیشتر فناوری اطلاعات را برون سپاری می کنند؟ ۷۳
۲ استراتژی برون سپاری فناوری اطلاعات هدف استراتژیک در تصمیمات برون سپاری در حوزه اکتساب تکنولوژی چیست؟

تاثیرات استراتژیک استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات چیست؟

۲۴
ردیف موضوع سوالات مرتبط تعداد مقالات
۳ ریسک های برون سپاری فناوری اطلاعات ریسک های استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات چیست؟ ۳۴
۴ عوامل تعیین کننده موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات چه کارهایی احتمال موفقیت برون سپاری در فناوری اطلاعات را افزایش می دهد؟ ۸۶
۵ قابلیت های مشتری و تامین کننده مشتریان به دنبال چه قابلیت هایی در تامین کنندگان در استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات هستند؟ ۶۴
۶ تنوع در برون سپاری روش های مختلف در برون سپاری فناوری اطلاعات چگونه تاثیر می گذارند؟ ۴۹

۱- ۱- ۱-  ویژگی های مالی

در مورد ویژگی های مالی شرکت مشتری ،۱۴ رابطه که به بررسی ویژگی های مالی به عنوان عوامل تعیین کننده در استراتژی های اکتساب تکنولوژی است مورد بررسی قرار گرفته اند. پنج رابطه معنی دار نبود. در میان نه رابطه باقیمانده، هشت تا نشان دادند که عملکرد مالی ضعیف تعیین کننده تصمیمات استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات بود. بنابراین، بیش از نیمی از یافته های گزارش که استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات است، عمدتا توسط شرکت های با عملکرد مالی ضعیف انجام می شود. آمارها نشان می دهد دلیل واقعی شرکت های برون سپار این است که مشکلات مالی قرار دارند. در یک نشریه یک پژوهشگر یک تجزیه و تحلیل آماری بر روی ۳۲۴ شرکت انجام داد(Strassman, 2004) و نتیجه بالا تایید شد و بیان کرد که : ”ادعای ۱۹۹۵ من این است که  برون سپاری یک بازی برای بازندگان می باشد و هنوز در سال ۲۰۰۲ بر روی همان تاکید دارم”.

” تحقیقات دانشگاهی به طور کلی یافته های استراسمن را در طول زمان تایید می کند ، از مطالعه گسترده ونکاترامن در ۱۹۹۲ تا مطالعه اخیر توسط موجسیلویچ و همکاران این ادعا پابرجاست. در سال ۲۰۰۷ شرکت های مشتری به دنبال برون سپاری کارهای بزرگ مقیاس فناوری اطلاعات بودند.

بر اساس داده ها از ۵۵ شرکت بزرگ ایالات متحده ، نویسندگان دریافتند که سطح بالای بدهی، هزینه های بالای سالیانه IT ، عملکرد ضعیف فناوری اطلاعات در مقیاس بزرگ از دیگر عوامل استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات در شرکت های مشتری است. سیزده سال بعد دو پژوهشگر در تحقیقاتشان یافته های مشابهی را تایید کردند (Hal & Liedtka 2005). آنها به بررسی عوامل تعیین کننده مالی برای تصمیم گیری در مقیاس های بزرگ فناوری اطلاعات توجه کردند. نویسندگان نتیجه گیری کردند که استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات، برون سپاری را اقدامی برای “بازندگان مالی” می دانند، بطوری که ۵۱ شرکت  در این تحقیق سود دهی پایین، هزینه های عملیاتی بالا و پول نقد کمتر نسبت به شرکت های دیگر این پژوهش داشتند (Mojsilovic et al.,2007) . در مطالعه موردی ۶۸ شرکت سهامی عام متوجه شدند که شرکت های با سود پایین تر ودرآمد های پایین تر در هر سهم، به احتمال بیشتری فناوری اطلاعات را برون سپاری می نمایند.

۱- ۱- ۲-  ویژگی اندازه

در مورد اندازه شرکت مشتری، این یافته ها متناقض می باشد. از ۱۱ رابطه که در ادبیات تجربی بررسی شده است، شش رابطه نشان می دهد که اندازه شرکت مشتری مهم نیست (Grover, V., Cheon, M., Teng, J., 1994)، این دو پژوهشگر توانستند نشان دهند که شرکت های بزرگ مشتری احتمال بیشتری دارد که برون سپاری کنند (Grover, V et al.,1996)، برخی دیگر از محققین نیز متوجه شدند که شرکت های کوچکتر، بیشتر احتمال دارد که برون سپاری نمایند (Ang, S., Straub, D., 1998). مطالعات در مورد اندازه واحد فناوری اطلاعات نیز نتایج مختلفی را نشان می دهد. از هفت رابطه ای که بررسی شد، سه رابطه نشان می داد که واحد فناوری اطلاعات بزرگتر به احتمال بیشتری، برون سپاری انجام می دهد. برخی بیان نمود که واحد فناوری اطلاعات کوچکتر با احتمال بیشتری به برون سپاری اقدام می کند (Hal & Liedtka, 2005). دو محقق دیگر نشان دادند که هیچ ارتباط معناداری بین اندازه واحد فناوری اطلاعات سازمان ها و استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات برای برون سپاری وجود ندارد (Miranda, S., Kim, Y., 2006).

۱- ۱- ۳-  ویژگی صنعت

۱۴ رابطه بین صنعت مشتری و استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات بررسی شده است. پنج رابطه نتوانستند نشان دهند که صنعت متغیر معناداری است (Barthélemy, J., Geyer, D., 2005). نه رابطه نشان دادند که صنعت معنادار است، اما شناسایی یک الگوی مشخص دشوار است. برخی از محققان استفاده از طبقه بندی استاندارد صنعت (SIC)  را تجویز نموده اند. بعضی از محققان با استفاده از طبقه بندی های دوگانه از جمله عمومی در مقابل خصوصی (Slaughter, S.A., Ang, S., 1996) و یا طبقه بندی های خدماتی در مقابل صنعتی تلاش هایی نموده اند (Loh, L., Venkatraman, N., 1992). بعضی از محققان استفاده از طبقه بندی های رایج در صنایع مانند تولیدی، مالی و بهداشت صنعتی را پیشنهاد نموده اند (Grover, V., Cheon, M., Teng, J., 1994).

۱- ۱- ۴-  حیطه عمل

برای مجریان، این تحقیق بهترین روش ها را مشخص نمی کند اما درک عمیقی از ویژگی شرکت هایی که فناوری اطلاعات را برون سپاری می کنند فراهم می نماید. کدام نوع از شرکت ها به احتمال زیاد فناوری اطلاعات را برون سپاری می کنند؟ به طور کلی، شرکت هایی احتمال بیشتر دارد به دنبال استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات به ویژه در مقیاس بزرگ بروند که در سلامت مالی کمتری در مقایسه با شرکت های مشابه هستند. برخی از صنایع  نیز هستند که با احتمال بیشتری نسبت به صنایع دیگر برون سپاری می کنند، با طبقه بندی صنایع مختلف، فهرست روشنی از صنایع خاص برای گزارش وجود دارد. اندازه شرکت مشتری و اندازه واحد فناوری اطلاعات شرکت هیچ الگوی واضحی را برای گزارش نشان نمی دهد.

تحقیقات دانشگاهی نیز برای تعیین عوامل تعیین کننده تصمیم گیری برای استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات انجام شده است (Whitten, D., Leidner, D., 2006).  به عنوان مثال ، برخی دریافتند که ساختارهای اقتصادی و ارتباطات از عوامل مهم تصمیم گیری در برون سپاری هستند (Whitten et al, 2006). مشتریانی که به تجدید قراردادهای فناوری اطلاعاتشان اقدام می کنند سطوح بالایی از رضایت از محصول،کیفیت، خدمات و ارتباطات بالاتر را تجربه کرده بودند. مشتریانی که تامین کنندگان خود را تغییر داده اند، محصولات و خدمات با کیفیت، اما کیفیت کم ارتباطات و هزینه های جایگزینی را ذکر کرده اند.

Related articles

پیامد های مثبت و منفی تعهد سازمانی

۴  عوامل موثر بر تعهد سازمانی   در این قسمت عواملی که بر تعهد سازمانی اثر گذار می باشد را در ۳ بخش عوامل فردی ، سازمانی و فرا سازمانی بیان می داریم : عوامل فردی : اصلی‌ترین عامل فردی، میزان تعلق و پیوستگی بالقوه‌ای است که کارمند در اولین روز کاری خود در سازمان […]

Learn More

مدل اقتصادی هزینه­ یابی کیفیت

مدل اقتصادی هزینه­یابی کیفیت هر چه سازمان هزینه بیشتری بر روی پیشگیری و ارزیابی لحاظ نماید، مقدار شکست داخلی و خارجی آن کاهش می­یابد، اما بین نحوه هزینه­کردن و کاهش متقابل این هزینه­ها ارتباط خطی وجود ندارد و در یک نقطه این دو منحنی به نقطه بهینه خود می­رسند و از آن به بعد تأثیر […]

Learn More

عملکرد مالی زنجیره تأمین/پایان نامه شیوه های مدیریت زنجیره تأمین وبهبود عملکرد سازمانی

عملکرد مالی زنجیره تأمین مواردی همچون پیچیدگی دنیای کسب و کار، تحولات اقتصادی، شدت رقابت، تکنولوژی های جدید و سرعت تغییر نیازهای مشتریان، سازمانهای کنونی را مجبور ساخته از مزایایی چون جریان سریع اطلاعات، تصمیم گیری گروهی، هماهنگی هرچه بیشتر با شرکای تجاری و همه جانبه نگری بهره گیرند. وجود این تحولات را می توان […]

Learn More