مزایای تحلیل پوششی داده‌ها :پایان نامه ورشکستگی مالی در شرکت‌های تولیدی

– مزایای تحلیل پوششی داده‌ها : یکی از مهم‌ترین مزایای تحلیل پوششی داده‌ها این است که در این روش برای هر واحد تصمیم گیری ناکارا یک مجموعه از واحد های کارا (واحد مجازی) مشخص می‌شود که می‌تواند به عنوان الگو برای بهبود عملکرد مورد استفاده قرار گیرد. واحد تصمیم گیری تشکیل دهنده این ترکیب به […]

– مزایای تحلیل پوششی داده‌ها :

یکی از مهم‌ترین مزایای تحلیل پوششی داده‌ها این است که در این روش برای هر واحد تصمیم گیری ناکارا یک مجموعه از واحد های کارا (واحد مجازی) مشخص می‌شود که می‌تواند به عنوان الگو برای بهبود عملکرد مورد استفاده قرار گیرد. واحد تصمیم گیری تشکیل دهنده این ترکیب به عنوان گروه‌های الگو برای واحد تصمیم گیری ناکارا مطرح هستند. همچنین این روش می‌تواند مقدار بهبود لازم را در هر یک از داده‌ها و ستانده‌های واحد ناکارا مشخص کند. از جمله سایر مزایای این روش می‌توان موارد زیر را نام برد:

  1. تمرکز بر روی تک‌تک مشاهدات در مقابل تمرکز بر میانگین جامعه.
  2. فراهم کردن یک شیوه اندازه‌گیری جامع و منحصر به فرد برای هر واحد که از ورودی‌ها برای ایجاد خروجی‌ها استفاده می‌کند.
  3. استفاده همزمان از چندین ورودی و چندین خروجی.
  4. سازگاری با متغیر های برون زا.
  5. توانایی در نظر گرفتن متغیر های طبقه ای یا مجازی.
  6. نیازمند آگاهی از وزن‌ها یا قیمت‌ها ورودی‌ها و خروجی‌ها نبوده و از ارزش گذاری بی نیاز است.
  7. محدود نبودن به شکل تابع توزیع و روابط تولید.
  8. امکان بکارگیری ورودی‌ها و خروجی‌های مختلف با مقیاس‌های اندازه‌گیری متفاوت با یکدیگر
  9. ارائه جواب بهینه پارتو (Charnes et.al, 1995).

Related articles

ضریب پایداری اقلام تعهدی:پایان نامه درباره اقلام تعهدی

ضریب پایداری اقلام تعهدی ۲-۲-۳-۱) رابطه بین اقلام تعهدی و بازده سهام در پژوهش های حسابداری به ارتباط بین کیفیت سود حسابداری و بازده سهام توجه زیادی شده است، چراکه سرمایه گذاران در پیش بینی مبلغ، زمان و عدم اطمینان وجوه نقد دریافتی از محل سود تقسیمی یا بهره و وجوه حاصل از فروش یا […]

Learn More

ارزش‌های اجتماعی- فرهنگی-پایان نامه سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی

ارزش‌های اجتماعی- فرهنگی(social cultural values ) ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی است و به نوعی شامل همه ابعاد آن می‌شود. این نوع ارزش‌ها در جامعه انسانی قدمت فراوان دارند و هر جامعه‌ای بر رعایت آنها تأکید فراوان می‌کند. مثلاً ارزشی همچون احترام به بزرگترها، احترام به شخصی که از ما بیشتر […]

Learn More

انگیزه های هموارسازی سود : پایان نامه تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر مدیریت سود

انگیزه های هموارسازی سود جو (۱۹۹۱) بروز پدیده هموارسازی سود را نشان از انگیزه هایی به شرح زیر می داند(رهنمای رودپشتی و صالحی، ۱۳۹۰) الف) افزایش رفاه سهام داران محققان معتقدند که انگیزه اصلی مدیران از هموارسازی سود، افزایش ارزش سهام شرکت می باشد چون سهامداران حاضرند برای شرکت های دارای سود پایدار، بهای بیشتری […]

Learn More