-پایان نامه ساختار سازمانی بر رضایت شغلی)رضایت شغلى

رضایت شغلى «رضایت شغلى» مجموعه‌اى از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونى خود دارند (جورج و همکاران ۱۹۹۹). رضایت شغلى یکى از عوامل مهم در موفقیت شغلى است؛عاملى که موجب افزایش کارایى و نیز احساس رضایت فردى مى‌گردد (شفیع آبادی ۱۳۷۶). رضایت شغلى یعنى دوست داشتن شرایط ولوازم یک شغل، شرایطى که […]

رضایت شغلى

«رضایت شغلى» مجموعه‌اى از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونى خود دارند (جورج و همکاران ۱۹۹۹). رضایت شغلى یکى از عوامل مهم در موفقیت شغلى است؛عاملى که موجب افزایش کارایى و نیز احساس رضایت فردى مى‌گردد (شفیع آبادی ۱۳۷۶). رضایت شغلى یعنى دوست داشتن شرایط ولوازم یک شغل، شرایطى که درآن کار انجام مى‌گیرد و پاداشى که براى آن دریافت مى‌شود (بروس، ترجمه زندی پور ۱۳۶۹).

با توجه به مطالب مزبور، مى‌توان گفت: «رضایت شغلى» یعنى احساس خرسندى و خشنودى که فرد از کار خود مى‌کند و لذتى که از آن مى‌برد و در پى آن، به شغل خود دل گرمی و وابستگى پیدا مى‌کند. «رضایت شغلى» حالتى مطبوع، عاطفى و مثبت حاصل از ارزیابى شغل یا تجارب شغلى است؛ مفهومى داراى ابعاد، جنبه‌ها و عوامل گوناگون که باید مجموعه آن‌ها را در نظر گرفت. از جمله این عوامل، مى‌توان به صفات کارگر و کارمند، نوع کار، محیط کار و روابط انسانى کار اشاره نمود (هلریگال و همکاران ۱۹۹۶).

فیشر[۱]و هانا[۲] رضایت شغلى را عاملى درونى مى‌دانند و آن را نوعى سازگارى عاطفى با شغل و شرایط اشتغال مى‌انگارند؛یعنى اگر شغل مورد نظر، لذت مطلوب را براى فرد تأمین کند، او از شغلش راضى است. در مقابل، چنانچه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد، در این حالت، او از کار خود مذمّت مى‌نماید و درصدد تغییر آن بر مى‌آید (شفیع آبادی ۱۳۷۶).

به نظر هاپاک[۳] رضایت شغلى مفهومى پیچیده و چند بعدى است و با عوامل روانى، جسمانى و اجتماعى ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلى نمى‌شود، بلکه ترکیب معیّنى از مجموعه عوامل گوناگون سبب مى‌گردد که شاغل در لحظه معیّنى از زمان، از شغلش احساس رضایت کند و به خود بگوید که از شغلش راضى است و از آن لذت مى‌برد (سفیری ۱۳۷۷).

به گونه‌اى مثبت به آن مى‌نگرد و در یک کلام، از احساس خوب و مطلوبى نسبت به آن برخوردار است (محمدزاده و همکاران ۱۳۷۵).

۲-۳-۲- ابعاد رضایت شغلی

با توجه به نظریه‌های یاد شده، به طور کلی سه بعد مهم در رضایت شغلی تشخیص داده شده است که عبارتند از:

  • رضایت شغلی، پاسخی عاطفی به شرایط یا وضعیت شغل است ؛
  • رضایت شغلی اغلب در رابطه با حد برآورده شدن نیازها و انتظارات تعیین می‌شود ؛
  • رضایت شغلی منبعث از چند نگرش به هم وابسته است (کنتز[۴] ۱۳۷۳).

۲-۳-۳- ریشه و سرچشمه رضایت شغلی

هنگامی که کارکنان به سازمانی می‌پیوندند مجموعه‌ای از خواست‌ها، نیازها و تجربه‌های گذشته و یا به طور کلی انتظارهای شغلی را با خود به همراه می‌آورند. خشنودی شغلی نشانی از همراهی توقعات نوخاسته انسان با پاداش‌هایی است که کار را فراهم می‌آورد. خشنودی شغلی به طور نوعی به نگرش‌های یک کارمند اشاره دارد. سازمان برای پنج عامل حقوق و دستمزد، فرصت ارتقاء، ماهیت کار، خط مشی‌ها و سیاست‌های سازمان، و شرایط کاری طرز تلقی‌های خاص دارند. درجه رضایت کارکنان از هریک از‌این عوامل متفاوت است. به طور مثال ممکن است فردی در مورد دریافتی‌های خود احساس عدم رضایت کند و همزمان با آن از سایر عوامل رضایت داشته باشد. ممکن است رضایت شخصی در گروه کاری، همزمان تحت تأثیر همکارانش، مدیران و سرپرستان قرار گیرد و سرپرست را می‌توان یک عنصر سازمانی دانست ولی باید توجه داشت که آنچه بیشترین اثر را بر طرز تلقی کارکنان دارد ویژگی‌های شخصی اوست.

نیاز‌ها و اشتیاق فرد بر طرز تلقی او اثر می‌گذارد. شخصی که خواهان رسیدن به یک مقام سازمانی خاص است،‌این امر می‌تواند نشان دهنده سطح رضایت شغلی او باشد و با فراهم آمدن امکانات ناشی از آن جهت تحقق هدف‌های وی از اهمیت زیادی برخوردار است. به عنوان مثال دانشجویی کار موقتی را می‌پذیرد امر توانایی هماهنگ شدن برای رسیدگی به امور مربوط به کار خود را دارد و با انجام‌این کار درآمدی جهت جبران هزینه‌های تحصیلی خود کسب می‌کند. ممکن است‌این شغل در زمان دانشجویی برای وی رضایت بخش باشد ولی بعد از تمام شدن تحصیل دیگر او را خشنود نکند (پرهیزکار ۱۳۷۳).

۲-۳-۴- ماهیت رضایت شغلی

رضایت شغلی به طور نوعی به نگرش‌های کارکنان اشاره دارد. رضایت شغلی ابعاد بسیاری دارد و ممکن است نمایانگر نگرش کلی نسبت به شغل باشد یا فقط به قسمت‌هایی از شغل باز گردد. رضایت شغلی به عنوان مجموعه‌ای از احساسات فرد، ماهیتی پویا دارد. یعنی به همان شدتی که پدید می‌آید، از میان می‌رود (شاید با شدت بیشتر). بنابراین برای تداوم آن، توجه مستمر مدیران، ضرورت دارد (دیویس و استورم ۱۳۷۰) از طرف دیگر، رضایت شغلی بخشی از رضایت زندگی است، به نحوی که سرشت محیط بیرونی بر احساسات فرد در کارش اثرمی گذارد. به همین ترتیب، چون شغل بخش مهمی از زندگی انسان است، رضایت از شغل بر رضایت کلی از زندگی تأثیر دارد.

[۱]-Fisher

[۲]-Hanna

[۳]-Hoppock

[۴]-Keantz

Related articles

انگیزه نگهداری وجه نقد.پایان نامه ساز و کارهای کنترلی شرکت ها ونگهداشت وجه نقد

۱-۱٫           انگیزه نگهداری وجه نقد کینز[۱] سه انگیزه نیاز به انجام معاملات ، انجام اقدامات احتیاطی و مقابله با شرایط دارای ریسک را سبب نگهداری وجه نقد می دانست. تحقیقات انجام شده در زمینه نگهداری وجه نقد توسط شرکت ها ، انگیزه انجام معاملات (وجود هزینه های معاملاتی) و انگیزه احتیاطی را بیشتر مورد تاکید […]

Learn More

سطوح تجزیه و تحلیل اعتماد سازمانی

سطوح تجزیه و تحلیل اعتماد سازمانی اعتماد یک مفهوم چند بُعدی است که در برگیرنده ی اعتماد بین شخصی، اعتماد دوگانه، اعتماد سازمانی، اعتماد سیاسی، اعتماد اجتماعی (عمومی)، اعتماد در محل کار و اعتماد بین سرپرست و زیردستان می باشد (ولز[۱]، ۲۰۰۰). اعتماد سازمانی شامل هر دو نوع اعتماد بین فردی[۲]و اعتماد غیر فردی[۳](مؤسسه ای[۴]) […]

Learn More

ارتباط چسبندگی هزینه و مدیریت سود-پایان نامه درباره چسبندگی هزینه ها

  چسبندگی هزینه و انگیزه­های مدیریت سود با مطالعه پیشینه‌ی تحقیق درمی‌یابیم که از سال ۲۰۰۳ تاکنون درباره چسبندگی هزینه و عوامل مؤثر بر آن تحقیقات بسیاری انجام شده است. مفهوم چسبندگی هزینه­ها برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ توسط آندرسون و همکاران مطرح شد. در این مقاله مدل اصلی چسبندگی هزینه­ها ارائه شد که […]

Learn More