استراتژی های سئو دامین چگونه است؟

قدم 1 – پیشنهاد های کلیدی

جداکردن کلمات

از خط تیره (Hyphens) دوری کنین. خط تیره (-) شاخصی اسپم تلقی می شه. توجه کنین با این حال ما در دامنه domain-buy.ir . رعایت نکرده ایم 
دامنه سطح بالا

پسوند دامنه مثل .com پسوندهای مناسب تری هستن و جهت نتیجه گیری بهتر از دامنه هایی مثل .info .cc .ws .name دوری کنین.
طول دامنه

از دامنه هایی با با طول بیشتر از 15 کاراکتر دوری کنین. دامنه های کوتاه تر نگهداشتن آسونتر و به اشتراک گذاری بهتری و خطای املایی کمتری رو دارن.

مقاله در رابطه :
چیجوری کامپیوتر سطل آشغال ویندوز رو به صورت خودکار خالی کنه؟

قدم 2 – انتخاب دامین؟

ریشه دامین

منظور از ریشه دامین یه تیکه از دامنه که به وسیله مراکز ثبت دامنه (مثل ما ) خریداری میکنین. به طور مثال
Shooli.com
Domain-buy.ir
Banvaz.ir
زیر دامنه

زیر دامنه سطح سومی از قسمت اصلی دامنه س. به طور مثال sms.banvaz.ir یا en.webus.us هر دو زیر دامنه های دامنه اصلی خود هستن. زیر دامنه ها، قسمتایی از دامنه هستن که به صورت رایگان تحتِ کنترل ریشه دامنه از کنسول مدیریت قادر به ایجاد هستن.
جالبه بدونین که www خود زیر دامنه دامنه اصلیه طوری که
(بدون زیر دامنه) http://example.com
)به همراه زیر دامنه( http://www.example.com

 

 

مقاله در رابطه :
چیجوری از یه شبکه باسیم یه شبکه بی‌سیم وای فای بسازیم ؟

قدم 3 – پیشنهاد های سئو

در مقاله قبلی 10 پیشنهاد سئو واسه بهینه سازی ادرسا گفتیم. در ادامه پیشنهاد های دیگری واسه بهینه سازی دامنه ذکر می کنیم که ممکنه تعدادی از این پیشنهاد ها با مقاله قبلی مثل باشه.

1- نگهداشتن دامنه

ملاحظات زیادی قبل از خرید دامین هست. از این میان مهمترین این ملاحظات، کوتاه بودن، نگهداشتن آسونتر تر، تایپ راحتره.

2- غنی بودن دامنه از کلمات کلیدی

 همیشه تلاش کنین تعادلی بین جذاب بودن دامنه، محدود بودن اون و برند بودن ان و شامل شدن کلمات کلیدی در نظر بگیرین. با این حال غنی بودن دامنه از کلمات کلیدی دو فایده مهم داره. اول، نام دامنه به تنهایی فاکتوری واسه رنک دهی به وسیله موتورهای جستجو روش زوم شده. دوم داشتن کلمات کلیدی در دامنه باعث می شه رنک خوبی در بک لینکایی که کابران واسه شما ایجاد می کنن و از نام دامنه استفاده می کنن به دست بیارید. چراکه دامنه شما به خودی خود لینک مناسبی برایه (anchor text) و از اونجایی که درج کلمات کلیدی در anchor text در لینکا نقش مهمی و مثبتی داره از این رو به خودی خود یه عامل خوب واسه سئو بوجود میاره.
نکته مهم اینکه گوگل در سالای گذشته تغییراتی در اولویت بندی خود ایجاد کرده و وب سایتایی که ادرسایی با دامنه های با کلمات کلیدی ولی بدون محتوا دارن رو از اولیت خارج می کنه. به طور مثال انتظار نداشته باشین که با ثبت دامنه ایی مانند domain-buy.ir و بدون محتوا در کلید واژه domain در اولیت باشین به طور کامل از مرحله پرتین. با وجود به درد بخور بودن کلمات کلیدی در دامین، بررسی دقیق تری به وسیله موتورهای جستجو صورت میگیره و ممکنه آسونتر امتیاز منفی بگیرین از این رو دقت بیشتری بگیرین.
3- خط تیره
به کار گیری خطر تیرها (Hyphens) در دامنه شاخص اسپم تلقی می شه. از این رو کلمات رو به هم چسبونده استفاده کنین و اصلا از یه خط تیره بیشتر استفاده نکنین. (دوباره ذکر کنیم که ما هم در دامنه domain-buy.ir این نکته رو رعایت نکردیم  ).
4- دامنه ,com
در صورت ازاد بودن پسوند .com واسه دامنه خود اولیت ثبت رو روی .com بذارین و پسوندهایی مثل .biz .info .ws .name رو کمتر استفاده کنین.
5- زیر دامنه یا زیر پوشه
از اونجایی که موتورهای جستجو معیارهای متفاوتی واسه آزمایش دامنه اصلی و زیر دامنه دارن تلاش کنین از زیر پوشه به جای زیر دامنه استفاده کنین مثلا http://www.domain-buy.ir/domain-learn به جای http://domain-learn.domain-buy.ir/ استفاده کنین.
7- خرید دامنه و ریدایرکت ان
در گذشته خرید دامین و ریرداکت ان به دامنه اصلی سایت ویژگی مثبتی تلقی می شد ولی امروزه این عمل راه حلی سئو به حساب نمیاد. دنی سالیوان اشاره میکنه که گوگل به طور محسوسی سایتایی که باطل شده و دوباره ثبت می شن و یا تغییر مالکیت داده شدن رو بی ارزش قرار میده.
8- طول دامنه
این که طول دامنه یه عامل سئو هستش یه اشتباهه. مت کات ” هیچ موتور جستجویی طول دامنه رو به عنوان فاکتوری واسه ارزیایی تایید نکرده”.
9- انتقال دامنه
انتقال دامنه از یه دامین به دامینی دیگه شامل چندین عامل اساسیه. توجه کنین انتقال دامنه نباید به صورت انتقال همه صفحات به یه صفحه خاص صورت بگیره (به طور مثال صفحه اصلی سایت) و باید انتقال به صورت صفحه به صفحه، زیر دامنه به زیر دامنه و پوشه به پوشه صورت بگیره.

مقاله در رابطه :
چیجوری میشه با ” کلیک دزدی ” مقابله کرد؟

آنچه هر مدیرعامل باید درباره امنیت فناوری اطلاعات بداند

قدم 1 – امنیت فناوری اطلاعات موضوعی واسه طرح در جلسه هیأت مدیره س

لحظای درباره داد ههایی فکر کنین که کار و کاسبی شما رو به پیش م یبرند: پیشرفت
تحقیق و پیشرفت ) R&D ( که ب هزودی شما رو در صحنه رقابت کمک م یکند، طرح کلی
واسه جدیدترین محصول شما، داد ههایی کها ز اون واسه بستن قراردادها استفاده م یکنید،
برنام ههای بازاریابی که فروش شما رو به بالاترین درجه م یرسانند، فهرست کامل مشتریان و
اطلاعات شخصی آ نها که رابطه شما با خریداران رو حفظ م یکند.
همه این ذخایر اطلاعات واسه بهبودی سازمان شما لازمن. کارکنان شما
چگونها ز این داد هها مواظبت م یکنند؟ م یدانید؟ نباید بدونین؟
برخلاف تصوری که بعضی مدیر عام لها دارن، امنیت اطلاعات ب هطور مطلق موضوعی
واسه طرح در جلسه هیأت مدیره س.
وقتی م یشنوید که مسئول ارشد اطلاعات یا مأمور ارشد امنیت اطلاعات شما از
اصطلاحات بیگانای چون دیوار ههای آتیش برنامه وب، امضاهای ضدویروس یا ایجاد
فهرست سفید استفاده م یکند، ب هآسانی م یتوانید بیشتر این اصطلاحات رو ب هعنوان
جزئیات فنی ندیده بگیرین کها رزش تلف کردن وقت مدیریتی شما رو ندارن.
اگه امنیت فناوری اطلاعات رو ندیده بگیرین با راه سختی روبه رو میشین؛ مانند
خیلیا ز آدمایی که م یشناسید، اگه به این موضوع در جلسه هیأت مدیره نپردازید با
یه نقض در امور مالی یا حتی بدتر در روزنام هها روبه رو میشین. اگه یه شرکت
سیاس تهای امنیتی خود رو تعیین نکنه یا آ نها رو آ نچنان کلی تعیین کنه که با یه
حمله فو قالعاده عمومی روبه رو شه، ممکنه بزر گترین مشتریان، شرکا یا حتی
دولتا ز کار کردن با اون دوری کنن. فقط کافیه در این موردا ز Citigroup یا
بانک ملی آمریکا سوال کنین یا حتی بهتر،ا ز شرکت سونی سؤال کنین. براساس برآوردها،
اشتباهات گذشته این شرکت به بهای میلیو نها دلار زیان و از بین رفتن نیت پاک
تعداد ب یشماری از مشتریان اونا تموم شد. ای نها مسائل تکنولوژیک نیستن؛ بلکه
موضوعات اصلی تجاری هستن.
امنیت داد هها دیگه فقطً دغدغای واسه بانکداری، مراقبتا ز سلامت و سازما نهای
دولتی نیس؛ پس، چیجوری اون رو به یه موضوع واسه طرح در جلسه هیأت مدیره
محدود کنین؟ موظف هستین از کارشناسان پیشرو فناوری خود سوال کنین که سازمان
چیجوری امنیت داد ههای خود رو حفظ م یکند، چه نوع ارزیاب یه هایی واسه پیگیری اقدامات
محافظتی و حمل هها هست و سیاس تها چیجوری به اجرا گذاشته م یشوند. شما به
طور معتمدانه، مسئول هستین که بدونین چه داد ههایی رو در اختیار دارین، بزر گترین
خطر در چه جاهایی هست و چه کارایی رو واسه محافظتا ز داد هها انجام م یدهید.
1. امنیت فناوری اطلاعات موضوعی واسه طرح
در جلسه هیأت مدیره س
اگه یه اردوگاه واسه آموزش مدیرعام لها داشتم، شک نداشته باشینً به اونا م یگفتم:
«مطمئن شید که همه گزار شدهند ههای مستقیم شما امنیت رو در درجه
اول اولویت قرار م یدهند: مأمور ارشد امور مالی، مأمور ارشد اطلاعات،
کارکنان منابع انسانی، مأموران فروش و چیزای دیگه ای به جز اینا ». امروزه واسه بیشتر شرک تها،
محصول، اطلاعاته و امنیت یه عامل کلیدی؛ پس باید مطمئن
شید که گزار شدهند ههای ارشد شما درک م یکنند که امنیت بخشی از
آزمایش فعالیت اونا حساب م یشود. این فقطً وظیفه مأمور ارشد
اطلاعات نیس؛ بلکه بخشی از زندگی ت کتک گزار شدهند ههای مستقیم
شما رو تشکیل م یدهد.

مقاله در رابطه :
چگونگی راه اندازی فایروال و کنترل اینترنت؟

آموزش نحوه کار کردن با فایل Win RAR

قدم 1 – به این روش

روی فایل فشرده یا Zip یا RAR که داریم کلیک راست می کنیم .

و گزینه Extract to Name File (نام فایل Zip یا RAR یا هر فایل فشرده دیگری که داریم) رو انتخاب می کنیم با این کار کنار فایل zip ما پوشه ای هم نام ایجاد می شه و فایلا در اون ریخته می شه.

مقاله در رابطه :
چیجوری گوشی مون رو از روی یه کامپیوتر کنترل کنیم؟

فایل رو باز می کنیم ( کلیک راست می کنیم و open رو می زنیم ) همه فایلای داخل اون رو انتخاب می کنیم و کلیدهای ctrl+c رو واسه کپی کردن فایل می زنیم و در جایی که می خوایم کپی کنیم paste می کنیم.

قدم 2 – حالا چیجوری میشه با WIN RAR فایل " Zip " یا " RAR " ساخت؟

 

 اگه خواستیم فایل فشرده بسازیم، zip یا RAR بسازیم؟ به چه دلیل؟ خوب مشخصه  RAR ، چون خیلی فشرده تر می شه.

اگه هم خواستیم که دیگه واسه شخصی که از فایل استفاده می کنه احتیاجی به  download، نباشه فایل zip یا RAR رو که می کنیم اون رو  exe می کنیم.

اما توجّه کنین که حجم فایل zip یا RAR شما حدود 100kb زیاد میشه اما download اون ، با مودما و اینترنت dial up و با سرعت 56kb مودم و سرعت download بیشترین حد 5kb/s ، خوبه.

توجه :

دوباره یادآوری می کنم که در هر وقتی و مخصوصا زمان ساخت فایل فشرده اول RAR و بعد گزینه مربوط به exe شدن فایل رو انتخاب کنین.

 

 

مقاله در رابطه :
چیجوری بروزرسانی خودکار ویندوز ۱۰ رو غیر فعال کنیم ؟

 

روی فایل مورد نظر کلیک راست می کنیم و گزینه Add to archive رو انتخاب می کنیم که پنجره ای باز می شه.

 

اگه می خوایم با بیشترین مقدار ممکن فایل ما رو فشرده کنه از پایین سمت چپ از بین دو تا وسیله کشویی که در compression method هست گزینه Best رو انتخاب می کنیم.

 

 اگه می خوایم داخل یه سی دی برنامه مورد نظرمون رو فشرده کنیم حجمش از 700Mb بیشتر می شه و داخل یه سی دی جا نمی شه می تونیم فایل فشرده شده رو طوری تنظیم کنیم که هر 650 یا 700 مگا بایت رو یه فایل کنه اینطوری که وقتی فایل اصلی فشرده شده رو داخل سی دی اولی اجرا می کنیم همه فایلای داخل اون رو می ریزیم و سی دی دوم که فایل فشرده شده دومی در اون قرار داره رو می خواد و ما سی دی دوم رو در دستگاه می ذاریم و گزینه مورد نظر رو فشار می دیم و فایلای داخل اون رو که ادامه سی دی اولیست می ریزه.

اگه بخوایم این فایلا رو داخل بیشتر از 2 تا سی دی هم بریزیم این کار ممکنه در پایین این پنجره در شکل بعدی سمت چپ گزینه که کشویی هم هست با نام splite to volumes, bytes هست که میشه مقدار مورد نظر واسه یه فایل که بیشترین مقدار حجم رو داشته باشه انتخاب یا تایپ کنیم اگه واسه هر فایل 1kb در نظر بگیریم 1000 بایت می شه.

نکته :

اگه می خوایم برنامه تولید شده خودمون رو طوری که  قبلا گفتیم تو یه سی دی بریزیم باید حتما گزینه exe شدن فایل فشرده رو انتخاب کنیم.

قدم 3 – مرور مطالب گفته شده

 

 • انتخاب rar یا zip بودن در سمت چپ پنجره گفته شده.
 • جدا کردن هر قسمت x بایتی در منوی کشویی سمت چپ و پایین پنجره
 • انتخاب اندازه فشردگی در compression method
 • واسه یه فایل معمولی از سمت چپ یکی از گزینه های rar یا Zip رو انتخاب می کنیم که rar بهتره، و واسه exe کردن فایل واسه اینکه از برنامه win rar استفاده نکنیم در قسمت Archiving Option گزینه Create SFX archive رو انتخاب می کنیم تا فایل ما exe شه. ( فایلای exe رو فایلای خودکفا یا خوداجرا هم می گیم. )
 •  در زبانه comment به معنی ” توضیحات “، توضیحات لازم درباره فایل مورد نظرمون رو می نویسیم.
 •  آخر اینکه گزینه OK رو می زنیم تا یه فایل فشرده بسازیم. با زدن این گزینه در میله بالایی هر فایل که فشرده می شه یه بار از 0 تا 100 پر می شه و واسه تکمیل پایانی و اعلام کلی نتیجه فشرده سازی در میله پایینی از 0 تا 100 رو نشون میده.

مقاله در رابطه :
چیجوری فن کامپیوتر خود رو روغن کاری کنیم؟

آموزش جامع ماینینگ ( استخراج ) ارز دیجیتالی اتریوم

قدم 1 – جمع آوری سخت افزار مخصوص ماینینگ

استخراج با سیستمای خونگی شدنیه اما به دلیل زیاد شدن سختی شبکه اصلا با صرفه نیس. این روزا بیشتر ماینرا روند استخراج رو با به کار گیری کارتای گرافیکی انجام میدن که تازگیا دستگاه های استخراج مخصوص این ارزها که (ASIC) نامیده شدن هم وارد بازار شدن.

در اول ماینرها عمل استخراج رو با به کار گیری CPU انجام می دادن که با بالا رفتن سختی شبکه و زیاد شدن ماینرا این کار خیلی سخت گردید و ماینرها به کارتای گرافیکی روی آوردن. در این مقاله به آموزش استخراج اتریوم با به کار گیری کارتای گرافیکی می پردازیم.

واسه استخراج اتریوم با به کار گیری کارت گرافیک، باید ریگ استخراج کارت گرافیک رو جفت و جور کنین. ریگ به معنی یه مجموعه از سخت افزارهاست. ریگ کارت گرافیک در واقع همون کیس کامپیوترای خونگی با تعداد کارتای گرافیکی بالاس. ریگای استخراج رو می تونین به شکل آماده جفت و جور کنین و یا خودتون می تونین قطعات رو جدا جدا خریداری کرده و اسمبل کنین.

 

کلا یه ریگ ماینینگ شامل قطعات زیره :

1- کارتای گرافیکی قوی واسه ماینینگ

 

اصلی ترین بخش یه ریگ استخراج، کارت گرافیکای اون هستش. شما به کارتای گرافیکی مخصوص گیمینگ و ماینینگ واسه ریگ خود نیاز دارین. نکته ای که در انتخاب کارتای گرافیکتان حتما باید مورد به این موضوع دقت لارم رو به عمل بیارین اینه که همه کارتای خود رو از یه برند انتخاب کنین. به طور مثال همه رو AMD و یا همه رو NVIDIA انتخاب کنین. تجربه نشون داده که کارتای سری AMD واسه ماینینگ از کارتای سری NVIDIA بهتر هستن.

در سایت Whattomine با انتخاب مدل هر کارت، و وارد کردن تعداد کارتا، هش ریت کلی ریگ شما و سود آنلاین کارتای انتخابی شما در تموم ارزها نشون داده می شه.

2- شاسی واسه سوار کردن ریگ روی اون

شاسی وسیله ای واسه سوار کردن قطعات ریگ روی اون هستش. این شاسیا رو می تونین به شکل آماده جفت و جور کنین یا خودتون مبادرت به ساخت اون کنین. در ساخت شاسی باید حتما به انداره و فاصله قطعات شاسی از یکدیگر به این موضوع دقت لارم رو به عمل بیارین.

3- Power (منبع تغذیه مناسب)

واسه جلوگیری از آسیب دیدن قطعات سخت افزاریتان حتما در انتخاب منبع تغذیه دقت کنین. واسه کامپیوترای خونگی یه پاور 300 الی 500 وات به طور کامل بسه اما در ریگ به دلیل ازدیاد کارتای گرافیک و قدرت مصرفی بالا به پاورهای قدرتمندی نیاز داریم به طور مثال واسه شش عدد کارت گرافیک مخصوص ماینینگ به یه پاور 1400 وات نیاز داریم.

4- CPU

واسه انجام عمل استخراج با کارتای گرافیک نیاز به CPU جوری قدرتمندی نیستین. یه پردازنده معمولی موافق با مادربرد شما می تونه به طور کامل واسه کارتون جواب گو باشه.

5- RAM

عمل استخراج به رم زیادی هم نیاز نخواد داشت. جفت و جور یه رم 4GB DDR3 واسه شما کافیه.

6- درایو SSD

واسه نصب سیستم عامل و نرم افزارای مخصوص استخراج به یه حافظه نیاز دارین. یه حافظه 120GB از نوع SSD واسه انجام این کار کافیه.

7- کابلا

واسه اتصال و رابطه قطعات جور واجور ریگ نیاز به کابلای مناسب نیاز دارین که یکی از این کابلا رایزره که واسه رابطه کارتای گرافیک با مادربرد استفاده میشن.

8- مادربرد

و در آخر به یه مادر برد با اسلاتای PCI EXPRESS بالا واسه اتصال قطعات نیاز دارید. مادر بردای سری ASUS واسه ماینینگ بسیار مناسب هستن.

9- مودم ADSL

ماینینگ به اینترنت خیلی پر سرعتی نیاز نداره اما پایدار بودن و قطع نشدن اینترنت مهمه. یه اینترنت با سرعت 2 الی 4 مگ واسه استخراج مناسبه. هم اینکه حجم ترافیک مصرفی ریگ هم کمه.

مقاله در رابطه :
چیجوری با تنظیمات word آشنا شیم؟(قسمت اول)

قدم 2 – ساخت کیف پول

روند ساخت کیف پول کار خیلی سختی نیست و شما خیلی راحت می تونین با ثبت نام در سایت مورد نظر خود کیف پول مورد نظر خود رو بسازین تا نتیجه استحراج در کیف پولتون ذخیره شه. البته در پستای بعدی حتما آموزش ایجاد یکی از کیف پولای معتبر رو براتون آموزش میدیم. به طور مثال یکی از قوی ترین کیف پولای اتریوم، سایت MYETHERWALLETه که از محبوبیت بالایی برخورداره.

مقاله در رابطه :
چیجوری در Ios حالت شب (Night Mode) رو فعال کنیم؟

قدم 3 – شروع کار با پیوستن به یه استخر استخراج

استخر استخراج به محلی می گن که ماینرها در اون جمع می شن تا با کمک هم یه بلاک رو استخراج کنن. که در این روش هر فرد براساس قدرت پردازش خود سود دریافت می کنه. بدون پیوستن به استخرهای استخراج شانس استخراج یه بلاک بسیار کمه و یا زمان بسیار زیادی زمان میبره.

استخرای استخراج بسیاری واسه ارز اتریوم وحود داره که پیشنهاد ما سایت (NanoPool.org) هستش که کارمزد کمتری نسبت به بقیه استخرها داره در پستای بعدی تلاش می کنیم به طور کامل پیکر بندی در این سایت رو خدمت عزیزان آموزش بدیم.

مقاله در رابطه :
چیجوری پسورد روتر و سوویچ رو ریکاور کنیم ؟

آشنایی با قطعات لکوموتیوهای RC4 و نحوه عملکرد آن ها به صورت تصویری

قدم 1 – کیلومتراژ سرعت نما

  سرعت نما:

وسیله ایه نشون می ده که لکوموتیو در کدوم کیلومتراژ با چه سرعتی (چندکیلومتر برساعت) راه مورد نظر رو طی کرده و در کدوم استگاه به چه مدت و در طول سر کجا و در چه بلاکی توقف کرده … 

مقاله در رابطه :
چیجوری هواشناس بشیم ؟

این دستگاه باید در لکوموتیو وجود داشته باشه چون اگه به وسیله مکانیسین از مدار خارج شه یا از دید فیزیکی ورداشته شه لکوموتیو ایراد داه و حرکت نمی کنه . جعبه مشکی اجازه حرکت نمیده .

قدم 2 – کارکرد لکوموتیو (سرعت سنج )

کارکرد لکوموتیو :

نشون می ده لکوموتیو در هر سرویس و در چه بازه وقتی معلوم تعمیرات لازم انجام شده و باید کارکرد چک شه  و اینم بگیم که با حساب کردن کارکرد روغن بعضی قسمتا عوض میشه و یا بازدید قسمتایی که به کیلومتراژ مربوطه انجام میشه . 

مقاله در رابطه :
چیجوری کیبورد لپ تاپ خود رو تمیز کنیم

نکته : در هر سرویس باید کارکرد چک شه و ثبت شه تا در مراحل بعد سرویس اختلاف بین دو کارکرد محاسبه شده و مشکلات رفع شه .

قدم 3 – ساعت سرعت سنج

ساعت سرعت سنج :

در بالای سرعت سنج با دو رنگ هست و اینم بگیم این مرحله مهم بوده و باید درست تنظیم شه ساعت فوق اگه قبل از ظهر بوده با رنگ مشکی و اگه بعد از ظهر بوده با رنگ آبی تنظیم شه و ساعت همه موارد گفته شده بالا و چیزای دیگه ای به جز اینا با این ساعت تنظیم می شن .

مقاله در رابطه :
چیجوری کمسیون رو محاسبه کنیم؟

آشنایی با اصطلاح قدرت هش در ماینینگ

قدم 1 – گرفتن قدرت هش دستگاه های ماینر

با مراجعه به سایت Whattomine شما می تونین علاوه بر محاسبه اندازه سود و درآمد خود، قدرت هش دستگاه های خود رو در استخراج هر کدوم از کوینا ببینین.

مقاله در رابطه :
چیجوری توانایی روشنایی تطبیقی صفحه نمایش رو فعال کنیم؟

آشنایی با ارز دیجیتالی دش

قدم 1 – استخراج ارز دیجیتالی دش

استخراج ارز دیجیتالی دش

الان چندین دستگاه قوی واسه استخراج دش ساخته شده که در زیر مشاهده می کنین :

 

دستگاه  spoondoolies SPx36 با هش ریت 540GH قدرتمندترین دستگاه ساخته شده واسه استخراج دشه.

دستگاه AntMiner D3 با قدرت 17GH که ساخت شرکت BitMainه.

دستگاه Baikal Bk-X با قدرت 10GH ساخت شرکت Baikalه.

مقاله در رابطه :
چیجوری از eventvwr.msc واسه مشاهده اعلانا در ویندوز استفاده کنیم ؟

VoIP چیست و چگونه کار می کند ؟

قدم 1 – چگونگی برقراري رابطه

با سيستم­هاي VoIP به يكي از سه روش زير مي­توان رابطه تلفني برقرار كرد:

 1. ATA(gateway)

ساده­ترين روش برقراري رابطه VoIP با به کار گیری ATA(Analog Telephone Adaptor)ها كه gateway هم ناميده مي­شن، مي­باشه. اين وسیله ها اين امكان رو به شما مي­بدن كه از تلفن­هاي آنالوگ استاندارد فعلي­تون استفاده كنيد(اگه هنوز از تلفن­هاي آنالوگ استفاده مي­كنيد).

به آساني مي­توانيد handset استانداردتان رو به ATA وصل كنيد، بعد ATA رو به كامپيوتر يا رابطه اينترنت­تون وصل كنيد. با اين كار قادر به برقراري رابطه VoIP خواهيد بود. ATA سيگنال آنالوگ رو از تلفن استاندارد شما مي­گيرد و اون رو به سيگنال ديجيتال آماده براي انتقال در بستر اينترنت تبديل مي­كند. همراه برخي ATAها يك نرم­افزار هست كه روي كامپيوتر load مي­شه و شما رو قادر مي­سازه كه اون رو براي VoIP با دقت پيكربندي كنيد.

 

مقاله در رابطه :
چیجوری نمایشگاه در ایران شروع بکار کرد؟

 1. IP Phones

اين handsetها كاملاً شبيه handsetهاي استاندارد معموليه. داراي يك كانكتور RJ 45 Ethernet به جاي كانكتورهاي استاندارد RJ 11 هستن.

اين تلفن­ها تموم نرم­افزارها و سخت­افزارهاي لازم براي برقراري ارتباطات VoIP رو به صورت built-in دارن. مستقيمأ به روتر شما وصل مي­شن و يك ورودي سريع و مقرون به صرفه به دنياي VoIP جفت و جور مي­کنن.

 1. كامپيوتر به كامپيوتر

اين روش آسون­ترين روش به کار گیری تكنولوژي VoIPه. شركت­هاي زيادي هستن كه نرم­افزارهاي مقرون­به­صرفه­اي ارائه مي­بدن كه مي­توانيد براي اين نوع VoIP از اون­ها استفاده كنيد. معمولاً تنها مبلغي كه بايد پرداخت كنيد فقط هزينه ماهانه ISPه.

تموم اون­چه كه نياز داريد يك ميكروفون،بلندگو، يك كارت صداي مناسب و يك رابطه اينترنت با سرعت مناسبه.

 

شركت­هاي تلفني بزرگ امروزه با به کار گیری VoIP هزاران تماس تلفني راه دور رو از طريق يك circuit switch به درون يك IP gateway مسيردهي مي­کنن. اين داده­ ها در طرف ديگر به وسیله يك gateway دريافت ­شده و بعد با يك circuit switch محلي ديگر مسيردهي مي­شه. هر روزه شركت­هاي بيش­تري سيستم­هاي تلفني VoIP رو نصب مي­کنن و تكنولوژي VoIP در حال رشده.

 

 

مزاياي VoIP

از­اون­جايي­كه با به کار گیری VoIP شما از هر جايي كه به پهناي باند مناسب دسترسي داشته باشيد، مي­توانيد رابطه برقرار كنيد، كاربران مي­تونن هنگام مسافرت ATAها يا IP Phoneهايشان رو همراه داشته باشن و به تموم خدماتي كه تلفن خانگي­شون ارائه مي­دهد دسترسي داشته باشن.

برخي ادما از يك softphone براي دسترسي به سرويس VoIPشان استفاده مي­کنن. يك softphone يك نرم­افزار ويژهه كه سرويس VoIP رو به كامپيوتر يا laptop شما load مي­كند. اين برنامه­ها اين امكان رو به شما مي­دهد كه از طريق laptopتان از هرجاي دنيا كه به يك رابطه با پهناي باند مناسب دسترسي داشته باشيد رابطه تلفني برقرار كنيد.

بیشتر شركت­هاي تلفني سنتي هزينه سرويس­هاي اضافي رو در صورت حساب شما مي­گنجانند. در حالي­كه اگه از سرويس­دهنده­هاي VoIP استفاده كنيد، اين سرويس­ها استاندارد به حساب مي­آيد.

سرويس­هايي مثل:

 • Caller ID
 • Call Waiting
 • Call Transfer
 • Repeat Dialing
 • Return Call
 • Three-way Dialing

 

بعضي از سرويس­دهندگان VoIP مزاياي بيش­تري در مورد فيلتر كردن تماس­هاي تلفني ارائه مي­بدن. اين قابليت­هاي اضافي به شما اين امكان رو مي­دهد كه در مورد چگونگي انتقال تماس­هاي تلفني براساس اطلاعات Caller ID تصميم­گيري نمائيد.

اين قابليت­ها به شما امكان انجام كارهاي زير رو مي­دهد:

 1. انتقال تماس تلفني به يك شماره تلفن خاص (Forwarding)
 2. ارسال مستقيم تماس به Voicemail
 3. ارسال پيغام اشغال بودن مشترك به تماس گيرنده
 4. امكان سرويس در دسترس نبودن مشترك

بسياري از سرويس­هاي VoIP امكان بررسي Voicemail شما رو از طريق اينترنت و يا به وسیله فايل پيوست نامه الكترونيكي كه به كامپيوتر يا PDA شما فرستاده شده رو مي­دهد. موقع تهيه سرويس VoIP از سيستم تلفن و سرويس دهنده VoIP در مورد قابليت­هاي اون­ها و هزينه خدمات سوال كنيد.

براي مديران شبكه، سيستم تلفن VoIP به اين معنيه كه به جاي دو شبكه فقط با يك شبكه روبرو هستن. جابجايي سيستم VoIP نيز به آساني صورت مي­گيرد. اين بدين دليله كه بیشتر سيستم­هاي تلفن مورد استفاده در شبكه VoIP داراي رابط Web بوده و به راحتي به وسیله مدير شبكه قابل مديريت هستن.

روند MAC(Move, Add, Change) به راحتي قابل انجام می شه و لازم نيست براي هر بار انجام MAC با سرويس­دهنده­تون تماس بگيريد. تموم اين­ها به معناي هزينه كم­تر براي سازمان شما مي­باشه.

يكي ديگر از منافعي كه براي شركت­هاي داراي VoIP مي­تونه وجود داشته باشه اينه كه شعب سازمان­ها مي­تونن در سرتاسر دنيا پراكنده شده باشن و نيازي به مجتمع بودن اون­ها نيست.

انتخاب يك سيستم تلفن VoIP

اگه شما تصميم به پياده­سازي سيستم VoIP در سازمان خود داريد، اول مشخص كنيد كه کدوم­يك از تجهيزات تلفني فعلي­تون رو مي­توانيد حفظ كنيد. بدين ترتيب مي­توانيد به ميزان زيادي در هزينه­ها صرفه­جويي كنيد. بسياري از سيستم­هاي تلفن ديجيتال با اضافه کردن كم­ترين سخت­افزار و به­روزرساني نرم­افزار داراي قابليت نشانی­دهي مي­شن.

علاوه بر اين شما بايد مطمئن باشيد كه تمامي دستگاه­هاي مورد استفاده شما مانند فكس، پردازشگر كارت اعتباري، سيستم­هاي امنيتي و … مي­تونن به صورت يكپارچه به سيستم تلفن VoIP شما وصل شه.

در آخر توصيه مي­شه كه هيچ­گاه سعي نكنيد با خريدن تلفن­هاي VoIP دست دوم در هزينه­ها صرفه­جويي كنيد. به خاطر داشته باشيد كه VoIP يك تكنولوژي جديد بوده و حتي ممكنه تجهيزات مربوط به يك سال قبل هم از رده خارج شده باشن. هم­چنين هزينه نصب چه تلفن شما نو باشه چه دست دوم تفاوتي نمي­كند، و حتي ممكنه در صورت به کار گیری تلفن­هاي دست دوم مجبور شويد هزينه خدمات بيش­تري بپردازيد.

Token Ring چگونه کار میکند ؟

قدم 1 – معماری Token Ring

یه توکن رینگ شبکه ای در واقع نسخه اجرایی استاندارد 802.5ه.

معماری توکن رینگ در شبکه با یه حلقه یا رینگ فیزیکی شروع میشه و این در حالیه که در نسخه اجرایی IBM یه حلقه کابلی ستاره ای شکل کامپیوترها رو در شبکه به هاب مرکزی وصل میکرد.در شکل زیر می تونین حلقه منطقی و توپولوژی فیزیکی ستاره ای رو ببینین.

حلقه منطقی راه توکن رو بین کامپیوترها نشون می ده. اما حلقه فیزیکی واقعی کابلیه و از هاب رد میشه. کاربران بخشی از حلقه هستن که از راه هاب به حلقه وصل می شن.

 

 

پایه Token Ring

یه توکن رینگ تحت شبکه شامل خصوصیات زیره:

• توپولوژی حلقه ستاره ای شکل کابلی

• روش دسترسی به شکل عبور توکن (Token-passing) است.

• نوع کابل مورد استفاده در این توپولوژی کابلای twisted-pair با روکش و بدون روکش (STP,UTP) هستن.

• سرعت انتقال بین 4 تا 16 مگابیت بر ثانیه س.

• انتقال به شکل دیجیتال (Baseband) است.

• مشخصات استاندارد 802.5 رو داراس.

 

مشخصات فریم

شکل رسمی از فریم داده توکن رینگ در شکل زیر نشون داده شده و مشخصات اون در جدولی که بعد از اون میاد به نمایش گذارده میشه.

اندازه چیزی که در شکل بشما نشون داده میشه قابل قیاس با اندازه واقعی فیلدها در فریم واقعی نیستن. فیلد دیتا مهمترین بخش فریمه.

 

 

 

Token Ring چیجوری کار میکنه؟

وقتی که اولین کامپیوتر توکن رینگ آنلاین شد، شبکه یه توکن رو بوجود میاره. این توکن با جریانی از داده (بیتا) و از پیش فرم دهی شده که به کامپیوترها این اجازه رو می ده تا اطلاعات رو روی شبکه بذارن.

توکن در سراسر حلقه طی راه کرده و از همه کامپیوترها گذر میکنه تا وقتی که یکی از کامپیوترها سیگنالایی رو از خود منتشر کنه مبنی بر اینکه قصد انتقال داده و قصد در اختیار گرفتن توکن رو داره. کامپیوتر تا وقتی که توکن رو در اختیار نگیره نمی تونه داده ای رو منتقل کنه و کاملا معلومه تا وقتی که توکن در اختیار کامپیوتر دیگری باشه، هیچ سیستم دیگری حق انتقال اطلاعات رو نداره.

وقتی که کامپیوتر توکن رو در اختیار گرفتفریم داده رو روی شبکه می فرسته .

فریم داده در دور و بر حلقه چرخ میزنه تا وقتی که به سیستمی که نشانی اون در فریم مشخص شده برسه. سیستم مقصد اطلاعات رو در بافر خود کپی کرده و در وضعیت فریم یادداشت میکنه که فریم دریافت شده.

دوباره فریم طول حلقه رو طی می کنه تا به سیستم ارسال کننده خود برسه. سیستم ارسال کننده اطلاعات پس از اون فریم رو از حلقه بر میداره و یه توکن جدید رو به حلقه باز خواهد گردونه.

 

در اونِ واحد فقط یه توکن میتونه در شبکه فعالیت داشته باشه، و توکن فقط میتونه تو یه جهت بدور حلقه بچرخد.

این که جهت چرخش توکن در جهت عقربهای ساعته یا نه اصلا مهم نیس. جهت حرکت توکن بستگی به ارتباطات سخت افزاری داره. اما بطور منطقی شما می تونین جهت حرکت اون رو در هر سمتی که دوست دارین، تصور کنین. استاندارد IEEE 802.5 میگه که جهت چرخش در جهت چرخش عقربهای ساعته اما استانداردی که IBM تعریف میکنه خلاف اینه.

عبور توکن در سطح حلقه دائمی و قطعیه؛ یعنی یه کامپیوتر نمی تونه هر وقتی که دلش بخواد توکن رو در اختیار بگیره؛ چون که تو یه محیط CSMA/CD قرار داره. اگه توکن موجود باشه، کامپیوتر میتونه ازش استفاده کنه.

 

مقاله در رابطه :
چیجوری Taskbar ویندوز ۱۰ رو شفاف کنیم ؟

عامل های سخت افزاری

سخت افزار مورد استفاده در توکن رینگ در هاب متمرکز شده که حلقه واقعی رو شکل می ده. یه شبکه توکن رینگ میتونه چندین هاب داشته باشه. کابلای STP و یا UTP کامپیوترها رو به هابا وصل میکنن. کابلای فیبرنوری بهترین نوع کابل در این توپولوژیه. دیگه سخت افزار موجود در این توپولوژی کارتای شبکه، Patch panel و فیلترهای موجود روی رسانه س.

 

هاب (Hub)

در شبکه توکن رینگ هاب رو با اسمای مختلفی میشناسندکه همه اونا یه معنی رو میدن. این اسما شامل:

•(MAU (Multistation Access Unit

•(MSAU (Multistation Access Unit

•(SMAU (stands for Smart Multistation Access unit

 

 

یه IBM MSAU، ده پورت ارتباطی داره که میتونه بیشترین حد به هشت کامپیوتر وصل شه.

از طرفی یه توکن محدود به یه هاب نیس و میتونه بیشترین حد تا 33 هاب رو در توپولوژی خود داشته باشه.

هر MSAU تحت شبکه میتونه بیشترین حد تا 72 کامپیوتر رو که از UTP استفاده میکنن و بیشترین حد 260 کامپیوتر رو که از STP استفاده میکنن رو پشتیبانی کنه. سازنده های دیگه هابای با ظرفیت بیشتر هم ارائه دادن اما باید بدونین که ظرفیت بستگی به سازنده و مدل هاب داره.

 

SSTP در مقابل پروتکل VPN PPTP چگونه است ؟

قدم 1 – قدم

خرید VPNای SSTP

Secure Socket Tunneling Protocol یا SSTP یکی از امن ترین قرارداد هاییه که بوسیله سرویسای VPN استفاده می شه. این یه قرارداد SSLه که گواهی 2048 بیتی داره که همه ترافیک فرستاده شده از راه این خطای رمزگذاری شده رو رمزگذاری و تایید اعتبار می کنه. این قرارداد می تونه در شبکه هایی که پروتکلای VPN دیگه می تونن سانسور شن بکنه. این به خاطر اینه که TCP پورت 443ه که SSTP استفاده می کنه. با این پورت، SSTP می تونه از هر سرور پروکسی یا فایروال که واسه سایتا یا نرم افزارهای سانسور استفاده شده عبور کنه. مشکل SSTP اینه که همیشه با سیستم عامل استفاده شده به وسیله دستگاه های اینترنت موافق نیس

مقاله در رابطه :
چیجوری کانفیگ اولیه رو روی میکروتیک انجام بدیم؟

خرید vpn کدوم قرارداد بهترینه

اگه به دنبال امن ترین اتصال VPN هستین، خرید VPN نوع SSTP نوعیه که شما می خواین استفاده کنین. این قرارداد نمی تونه بوسیله هر فایروال بسته شه و بسیار با ثبات تره. با این حال، PPTP با هر سیستم دلیلی کار می کنه اما SSTP اینطور نیس.با خرید کریو نیر به سطح امنیت مشابهی میرسید . چون که الگوریتم هردوی اینا تقریبا یکیه. تموم این ایشون پی انا رو می تونین در سایت mvpmu.com خرید کنین.

در حالیکه SSTP امن تره، PPTP واسه اجرا ارزانتره و راحت تر به نرم افزار سیستم عامل وصل می شه. درحالیکه PPTP می تونه بوسیله بعضی فایروالا بسته شه. PPTP هم امنه و بهتر از هر ISP می تونه ارائه شه. PPTP ثابته، اما بازم به امنی SSTP نیس. شما هم اینکه می تونین در یابیدکه PPTP ارزونتر از SSTPه. چون SSTP امن تر و پایداره، VPN شما ارتباطات شما رو بیشتر از راه این قرارداد آماده می کنن.