مقاله علمی با منبع : تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه- قسمت …

 • اعتماد و باور به اعتبار آن‌ها؛
 • اعتماد و باور به باز بودن دیدگاه آن‌ها (عبدالباقی و دلوی، ۱۳۸۷).
 • شاید بهترین نکته برای نتیجه‌گیری در این بخش اشاره‌ای باشد که مولوی در داستان معروف خود از آن یاد می‌کند و می‌نویسد: شبیه به آن شش مرد کوری که هریک فیل را لمس کردند و توصیفات کاملاً متفاوتی از آن چه لمس کرده بودند، ارائه کردند، اعتماد نیز می‌تواند به طرق بسیاری که ممکن است با هم در تعارض باشند، درک و توصیف شود (لگزیان و همکاران، ۱۳۸۷).
  ۲-۲-۳) اهمیت و ضرورت اعتماد
  اعتماد یکی از جنبه‌های مهم روابط انسانی و زمینه‌ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است (قلی‌پور و پیران‌نژاد، ۱۳۸۷). اعتماد به عنوان سنگ بنای مهم رفتار اجتماعی و ساز و کار هم‌بستگی برای نظام اجتماعی مورد توجه صاحب‌نظران بسیاری قرار گرفته است (شایگان، ۱۳۸۷). در بیان ضرورت اعتماد می‌توان گفت اعتماد یک قرارداد روانی مثبت، ترک خدمت کم‌تر زیردستان، انعطاف‌پذیری سازمانی، عملکرد سازمانی و عملکرد انفرادی بهتر را موجب می‌شود و سرمایه اجتماعی را توسعه می‌دهد و با کاهش هزینه معاملات سازمان از طریق افزایش تعاونی و با تقویت خون گرمی و حس نوعی دوستی و نهایتاً پرسنل را در درک توانایی‌های‌شان راهنمایی می‌کند.
  اعتقاد بر آن است که بخش اعظم عقب ماندگی اقتصادی در جهان ناشی از فقدان اعتماد متقابل است. اعتماد، همکاری را تسهیل می‌کند و هر چه سطح اعتماد در جامعه‌ای بالاتر باشد، احتمال همکاری هم بیش‌تر خواهد بود (شایگان، ۱۳۸۷). در خصوص اعتماد اعتقاد بر این است که اگر مردم به هم دیگر اعتماد داشته باشند، آن‌گاه به حکومت نیز اطمینان خواهند داشت و با توجه به اهمیت نقش اعتماد در روابط بین شهروندان و دولت، ارتباط تنگاتنگ شهروندان با نظام خدمات عمومی، در اعتماد یا بی‌اعتمادی‌شان به دولت نقش مهمی را ایفا می‌کند (دانایی‌فرد، ۱۳۸۱).
  اعتماد به دنبال خود وفاداری را به ارمغان خواهد آورد و نیروی انسانی وفادار حاضر است فراتر از وظایف مقرر در شرح شغلش فعالیت کند و عامل مهمی در اثربخشی سازمان محسوب می‌شود (رضائیان و رحیمی، ۱۳۸۷). اعتماد نگرانی از این که شریک الان و یا در آینده رفتار فرصت طلبانه داشته باشد به طوری که به منافع ما آسیب برساند، را از بین می‌برد. وجود عدم اعتماد زنگ خطری برای مشارکت است (Glaister and Husan, 2003) چرا که اعتماد، پیش شرط عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه محسوب می‌شود و برای حل مسائل اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد. اعتماد باعث پیدایش آرامش و امنیت روانی می‌گردد و برای حرکت موفقیت آمیز افراد و افزایش مشروعیت حکام و توسعه‌ی سیاسی ضرورت دارد (قلی‌پور و پیران‌نژاد، ۱۳۸۷). امروزه ثابت شده بین میزان اعتماد میان ملت و دولت از سویی و میزان پیشرفت و احتمال موفقیت نهایی از سویی دیگر «ارتباط معنادار مستقیم» وجود دارد. بدین معنا که وجود درجه بالایی از اعتماد، تسهیل روند ارتباطات و تسریع در دست‌یابی به توافق را موجب می‌شود و بالعکس سیطره ذهنیت بی‌اعتمادی بین دولت و ملت، باعث بروز تاخیر در پیشرفت و ناکامی هر دو می‌گردد.
  اعتماد به دیگران موجب اعتماد آنها به ما، و عدم اعتماد، موجب عدم اعتماد دیگران خواهد شد. حاکم ساختن فضای اعتماد افراد نسبت به همدیگر در سازمان سبب خواهد شد که رفتار سیاسی جای خود را به رفتارهای مبتنی بر صداقت، همکاری، وفاداری، رعایت الزامهای اخلاقی و ارتباط سالم بدهد. صاحب‌نظران بر این باور هستند که تعامل میان سه متغیر اطلاعات، نفوذ و کنترل میتواند به ایجاد و حفظ اعتماد بهرغم تغییرات ساختاری کمک کند (رضایی‌کلیدبری و همکاران، ۱۳۹۰). شکل شماره ۲-۳ این روند را نشان می‌دهد.
  شکل ۲-۳) فرآیند شکلگیری و حفظ اعتماد (رضایی‌کلیدبری و همکاران، ۱۳۹۰)
  ۲-۲-۴) ابعاد اعتماد
  در تحقیقات مختلف برای اعتماد ابعاد مختلفی تعریف شده است. در ادامه به طور مختصر به چند نمونه پرداخته می‌شود.
  ۲-۲-۴-۱) ابعاد اعتماد از دیدگاه توماس و اسچیندلر
  توماس[۶۴] و اسچیندلر[۶۵] بر اساس تحقیقات خود ارکان کلیدی اعتماد را شامل این پنچ عامل می‌دانند (خنفیر و همکاران، ۱۳۸۸):
  صداقت: همان راستگویی و درستکاری است. این رکن مهم‌ترین عامل در بین پنج عامل دیگر است به ویژه هنگامی‌که یک فرد قابلیت اعتماد کردن بر فرد دیگر را ارزیابی می‌کند؛
  شایستگی: تمامی ‌مهارتها و قابلیتهای فنی- اجتماعی فرد را در بر می‌گیرد و به این اشاره دارد که آیا فرد می‌داند درباره چه چیزی صحبت می‌کند؛
  ثبات: ثبات این قابلیت را مدنظر دارد که آیا می‌شود رفتار و گفتار فرد را مورد پیشگویی قرار داد؟ وجود تناقض بین گفتار و رفتار افراد باعث کاهش اعتماد از طریق کاهش ثبات می‌شود. این متغیر به خصوص در مدیران حائز اهمیت است؛
  وفاداری: اشتیاق برای تامین منافع دیگران است. این رکن نقطه مقابل فرصت طلبانه عمل کردن است. وفاداری تمایل فرد به حفظ آبرو و حیثیت طرف مقابل را شامل می‌شود؛
  رو راستی: نشان دهنده تمایل فرد به در میان گذاشتن آزادانه اطلاعات و افکار خود با دیگران است. صراحت به معنی بیان کل حقیقت و نه بخشی از آن و پرهیز از کتمان حقایق است.
  ۲-۲-۴-۲) ابعاد اعتماد از دیدگاه مایر و همکاران
  اعتماد سازمانی به دو بخش اعتماد فردی[۶۶] (اعتماد میان افراد) و اعتماد غیرفردی[۶۷] (اعتماد نهادی[۶۸

  منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  ]) تقسیم می‌شود (Ellonen et al., 2008). در سازمان‌ها اعتماد به دو صورت فردی و غیرفردی (نهادی) وجود دارد. اعتماد فردی، مبتنی بر تعاملات است و از طریق ارتباطات خاص ایجاد می‌شود. این نوع اعتماد، به دو نوع اعتماد افقی (اعتماد میان کارکنان) و اعتماد عمودی (اعتماد میان کارکنان و مدیران) تقسیم‌ می‌گردد (فاضل و همکاران، ۱۳۹۰). اعتماد فردی مبتنی بر شایستگی، خیرخواهی و قابلیت اطمینان است (Mayer and Davis, 1999) اعتماد غیرفردی مبتنی بر نقش‌ها، نظام‌ها و اعتبارات قابل درک به منظور اطمینان افراد است (Atkinson and Butcher, 2003).
  در واقع اعتماد نهادی، اعتماد اعضای سازمان به راهبردها و شایستگی‌های فنی و تجاری سازمان، و اعتماد به ساختار و فرآیندهای سازمانی، مانند سیاست‌های منابع انسانی است (Ellonen et al., 2008). اعتماد نهادی (برای مثال، اعتماد به عملکرد منابع انسانی) به طور معناداری با نگرش‌های کارکنان (همانند تعهد به سازمان) ارتباط دارد (Pearce et al., 2000). در برخی از پژوهش‌ها، اعتماد نهادی به کارآیی و بی‌طرفی نظام‌های سازمانی (همانند خط‌مشی‌های منابع انسانی) نیز اطلاق شده است (Costigan et al., 1998). هم‌چنین، می‌توان اعتماد نهادی را اعتقاد به ضرورت وجود ساختارهای غیرفردی دانست که پیش‌بینی موفق آینده را میسر می‌کند (McKnight et al., 2002). بر این اساس، مایر[۶۹] و همکاران (۱۹۹۵) سه مولفه شایستگی، خیرخواهی و اعتبار را به عنوان ابعاد اصلی اعتماد مطرح می‌کنند که در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
  شایستگی[۷۰]: توانایی به قابلیت‌های افراد بر می‌گردد که بر اساس آن می‌توانند وظایف خود را انجام دهند (بر اساس مهارت‌ها و دانش)؛
  خیرخواهی[۷۱]: خیرخواهی به معنای انگیزه‌های مهربانانه و میزان محبت یک شخص نسبت به گروه مقابل و توجه صادقانه به رفاه دیگران است؛
  اعتبار[۷۲]: به معنی اعتقاد به این است که یک فرد یا سازمان آن چه را که قول انجام آن را داده است، انجام خواهد داد و بی‌تناقض عمل خواهد کرد (Dietz and Hartog, 2006).
  اعتماد نهادی به دو صورت است: بهنجاری موقعیتی[۷۳] و اطمینان بنیادی[۷۴]. بهنجاری موقعیتی، حاصل حضور چیزهای معمول و مرسوم یا قرار گرفتن هر چیز در جای مناسب است. در این تعریف، موفقیت محتمل است، زیرا موقعیت بهنجار است. در تعریف اطمینان ساختاری نیز اعتقاد به محتمل بودن موفقیت بیان شده است شرایط ضمنی همانند انتظارات، قراردادها، آیین‌نامه‌ها، و ضمانت‌ها (تامین ساختاری) به درستی ایجاد شده‌اند. بنابراین، در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان بیان کرد که اعتماد نهادی، فعالیت‌ها و فرآیندهای سازمانی (همانند شایستگی‌های فنی و تجاری، راهبردها و خط‌مشی‌ها، عملکرد و ارتباطات منابع انسانی) را شامل می‌شود که برای اعضای سازمان به صورت شخصی نیست و مدیریت ارشد از آن مستثنی می‌گردد (Ellonen et al., 2008).
  با توجه به مطالب مذکور، در یک تعریف کلی، می‌توان گفت که اعتماد سازمانی، انتظارات مثبت افراد درباره‌ی لیاقت، قابلیت اطمینان و خیرخواهی اعضای سازمان و نیز اعتماد نهادی در درون سازمان است (فاضل و همکاران، ۱۳۹۰). در شکل شماره ۲-۴، مفاهیم اعتماد سازمانی مورد استناد در این مطالعه بیان شده است.
  اعتماد نهادی
  (بهنجاری موقعیتی و اطمنان ساختاری. مانند: اعتماد نسبت به استراتژی سازمان، سیاست‌های منابع انسانی و فناوری)
  مدیران
  رهبران
  اطمینان
  خیرخواهی
  شایستگی
  اعتماد عمومی
  کارمندان

  بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه …

  آزمون معنی دار نیست

  کمتراز حد متوسط

  ۸

  برابربا متوسط( ۵۰% )

  ۰

  مجموع

  ۹

  همانطور که از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده مشخص گردید، می توان نتیجه گرفت که فرضیه پژوهش مورد تایید قرار گرفته است. یعنی طبق فرضیه ” کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مطابقت ندارد”.
  ۴-۳ پاسخ به پرسش های پژوهش
  کلیه کتابخانه های مورد بررسی در این تحقیق به طور جداگانه با هشت استاندارد موجود در استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مقایسه گردیده اند که در اینجا به ارائه نتایج و پاسخ به پرسش ها پرداخته میشود.تعداد ۹ پرسشنامه حاوی ۸۱ سوال میان کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار توزیع گردیده بود که کلیه پرسشنامه ها با پاسخ سوالات برگردانده شد البته قابل به ذکر است که به ۵ سوال از مجموع ۷۲۹ سوال پاسخ داده نشده بود.پس از ورود پاسخ ها به نرم افزار spss.18جهت پاسخ گویی به سوالات از آزمون نسبت استفاده شد.
  پرسش اول: آیا اهداف و وظایف کتابخانه های دانشگاهی شهر سبزوار با استانداردهای
  کتابخانه های دانشگاهی ایران مطابقت دارد؟
  استاندارد۱:”مدیر کتابخانه باید هدفدار باشد و هدفش را مدون کرده در راستای وظایف سازمان به کتابدارها ابلاغ نماید.”(تعاونی،۱۳۸۱)
  جهت بررسی پرسش اول پژوهش،۴ سوال در پرسشنامه طراحی شده بود.بررسی پاسخ سوالات مربوط به اهداف و وظایف کتابخانه های دانشگاهی مشخص کرد که ۳/۳۳ درصد کتابخانه ها دارای اهداف و وظایف مدون،مکتوب و مصوب هستند.۲/۲۲ درصد برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت دارند.۶/۵۵ اهداف و وظایف را مورد بازنگری قرار داده و ۷/۶۶ درصد به پیشرفت های علمی در تغییر اهداف و وظایف توجه کرده اند.
  آنچه از تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه شده توسط کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار به دست آمده است نشان می دهد تمامی شاخص های این استاندارد (داشتن اهداف و وظایف مدون مکتوب و مصوب، داشتن
  برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت ،مورد بازنگری قرار گرفتن اهداف و وظایف و توجه به پیشرفت های علمی در تغییر اهداف و وظایف) از لحاظ آماری معنی دار نیست.یعنی اینکه، همه این شاخص ها در حد متوسط(۵۰ درصد) رعایت می شود.
  پرسش دوم: آیا سبک و شیوه مدیریت کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار با استاندارد های کتابخانه های دانشگاهی ایران مطابقت دارد؟
  استاندارد۲:”برای رسیدن به اهداف، امکان بیشترین و بهترین بهره وری از منابع فراهم شود،جایگاه
  کتابخانه ها از نظر سلسله مراتب اداری معلوم باشد.ارتباط رئیس کتابخانه با رئیس سازمان وجود داشته و برنامه ها مدوّن باشند.کمیته های مشورتی برای کتابخانه ها وجود داشته باشند.” (تعاونی،۱۳۸۱).
  جهت پاسخگویی به این پرسش پژوهش تعداد ۵ سوال در پرسشنامه در نظر گرفته شده بود.بررسی پاسخ سوالات مربوطه مشخص کرد که در ۶/۵۵ درصد کتابخانه ها جایگاه کتابخانه در سلسله مراتب اداری مشخص است ورئیس کتابخانه زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه کار می کند.۱/۱۱ درصد کتابخانه ها دارای کمیته مشورتی هستند.در ۳/۳۳ درصد کتابخانه ها رئیس کتابخانه عضو شورای آموزشی است و حوزه وظایف،مسئولیت ها و اختیارات رئیس کتابخانه مکتوب است.
  آنچه از تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه شده توسط کتابخانه های مورد پژوهش مشخص می شود این است که از پنج شاخص ارائه شده برای استاندارد سازمان و مدیریت تنها یک شاخص معنی دار است(که به معنای عدم وجود کمیته مشورتی است)که استاندارد این شاخص رعایت نشده است. امادر چهار شاخص دیگرکه از لحاظ آماری معنی دار نیست، شاخص ها در حد متوسط( ۵۰ درصد) با استناد به آزمون رتبه – علامتدار ویلکاکسون رعایت شده است.
  پرسش سوم: نیروی انسانی شاغل در کتابخانه های واحد های دانشگاهی شهر سبزوار به چه میزان با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مطابقت دارد؟
  استاندارد۳:”نیروی انسانی کارآمد با دانشنامه تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی باشد.شرح وظایف کارکنان روشن و مشخص و به صورت مکتوب در اختیار آنها قرار گرفته باشد.کارکنان در طول دوره تعالیم لازم را ببینند و فعالیت کارکنان مورد ارزیابی قرار گیرد.” (تعاونی،۱۳۸۱).
  تعداد سوالات در نظر گرفته شده برای پاسخگویی به این پرسش در پرسشنامه۶ سوال بود.بررسی پاسخ ها نشان داد در۴/۴۴ درصد از کتابخانه ها رئیس کتابخانه دارای مدرک کتابداری است. در۷/۶۶ درصد از کتابخانه ها شرح وظایف کارکنان روشن و مشخص است.در۳/۳۳ درصد شرح وظایف کارکنان در اختیار آنان قرار گرفته.در هیچ موردی در سه سال اخیر دوره های کتابداری برگزار نشده است و در نهایت در ۷/۶۶ درصد فعالیت کارکنان مورد ارزیابی قرار گرفته است.
  آنچه از تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه شده توسط کتابخانه های واحدهای دانشگاهی بدست آمده است نشان می دهد در استاندارد نیروی انسانی شاخص های داشتن مدرک کتابداری برای رئیس کتابخانه،روشن و مشخص بودن شرح وظایف کارکنان،در اختیار قرار دادن شرح وظایف کارکنان و مورد ارزیابی قرار گرفتن فعالیت کارکنان از لحاظ آماری معنی دار نیستند. یعنی شاخص ها در حد متوسط( ۵۰ درصد) رعایت شده است و تنها در مورد برگزاری دوره های کتابداری در سه سال اخیر آزمون معنی دار است زیراکه دوره های کتابداری در سه سال اخیر برگزار نشده لذا، استاندارد این شاخص، رعایت نش

  برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

  ده است.
  پرسش چهارم: مجموعه کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار به چه میزان با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مطابقت دارد؟
  استانداد۴:”مجموعه کتابخانه باید متوازن با رشته های دانشگاهی بوده و تمام مدارک در آن زمینه جمع آوری شود.” (تعاونی،۱۳۸۱).
  تعداد۱۲ سوال برای رسیدن به پاسخ این پرسش در پرسشنامه در نظر گرفته شده بود.بررسی پاسخ ها نشان داد که در تهیه مجموعه کتابخانه۶/۵۵ درصد به نیاز های جاری و آینده آموزشی توجه شده و برای ارتقاء کیفیت مجموعه کتابخانه هابا ناشران وبانک های اطلاعاتی ارتباط دارند.۴/۴۴ درصد امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی از طریق دیسک فشرده را فراهم آورده اند.۳/۳۳ درصد به اینترنت متصل هستند، کتابخانه هادارای کامپیوتر کافی بوده و امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی از طریقon line وجود دارد.۴/۴۴ درصد جستجوی رایانه ای را برای
  کاربران ایجاد نموده اند. ۶/۵۵ درصد رئیس کتابخانه مسئول نهایی تصویب و خرید سفارشات است. در ۷/۶۶ دصد، منابع پاسخگو مجموعه است.۲/۲۲ درصد قانون مدون برای وجین منابع وجود داشته و اشتراک منابع از طریق امانت بین کتابخانه ای وجود دارد .در ۶/۵۵ درصد موارد،سیستم حفاظتی برای جلوگیری از سرقت و آتش سوزی وجود دارد.
  تجزیه وتحلیل اطلاعات ارائه شده توسط کتابخانه های دانشگاهی نشان می دهد که هیچکدام از نتایج بدست آمدهاز لحاظ آماری معنی دار نیست.در نتیجه شاخص های این استاندارد در حد متوسط( ۵۰ درصد) رعایت شده است.
  قابل ذکر است که، با توجه به فرمول تعیین استاندارد حداقل تعداد کتابی که باید در یک کتابخانه دانشگاهی وجود داشته باشد، براساس اطلاعات گردآوری شده از کتابخانه ها، مشخص گردید که تمامی کتابخانه های مورد مطالعه از مجموعه ناکافی برخوردار هستند.به طوری که تعداد مدارک موجود در کتابخانه های مورد پژوهش در حال حاضر۳۵۶۸۰۹ مدرک می باشد که طبق استاندارد باید ۱۰۵۶۶۹۵ باشد.
  پرسش پنجم: سازماندهی منابع کتابخانه های واحد های دانشگاهی شهرستان سبزوار به چه میزان با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مطابقت دارد؟

  فایل – بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه …

  ( تعاونی ، ۱۳۸۱).
  درخصوص وضعیت نیروهای انسانی موجود و مقایسه آن با نیروی انسانی مورد نیاز براساس یافته های مندرج در جدول ۴-۱۰، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی از نظر نیروی انسانی متخصص و نیمه متخصص کمترین فاصله را با استاندارد دارد، در حالیکه دانشگاه حکیم (۱۸نفر) بیشترین فاصله را با استاندارد دارد.در تحلیل این امر باید گفت دانشگاه علوم پزشکی تعداد دانشجویان خود را ثابت نگه داشته و تعادلی میان اعضای هیأت علمی و دانشجویان برقرار کرده است و همچنیندر بکارگیری نیروهای متخصص در کتابخانه همت گماشته است.
  برعکس، دانشگاه حکیم سبزواری با توجه به اینکه هرسال تعداد دانشجویان خود راافزایش داده است اما جذب نیروی متخصص و کمک متخصص در کتابخانه هارا فراهم نکرده است.
  ۴ـ۱ـ۸٫ بررسی وضعیت بودجه جامعه پژوهش
  کتابخانه بخش عمده ای از سرمایۀ علمی و معنوی هر موسسۀ آموزش عالی است و حفظ و ارتقای ارزش آن به سرمایه گذاری منظم و مداوم نیاز دارد. کتابخانه دانشگاهی باید از بودجه مدوّن و مصوّب خود برخوردار باشد تا بتوانند نیازهای اطلاعاتی جامعه استفاده کننده را به راحتی برآورده سازد.
  داشتن بودجه مشخص سالانه این توانایی را به روسای کتابخانه ها می بخشد که با تقسیم بندی بودجه اختصاصی انواع نیازهای خود را اولویت بندی کرده و بر این اساس نسبت به تجهیز کتابخانه خود اقدام کنند. اختصاص بودجه به کتابخانه زمانی ارزش می یابد که این بودجه به رئیس کتابخانه ابلاغ شود تا او با آگاهی بیشتر در زمینه هزینه کرد آن تصمیم گیری نماید. همچنین این امکان را می دهد که برای مجموعه سازی خود همانند تهیه و جایگزینی منابع، دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی برنامه ریزی وهمچنین به تقسیم و تنظیم بودجه برای امور خدماتی و دیگر نیازهای اطلاعاتی جامعه استفاده کننده اقدام کند(ترکیان تبار،۱۳۸۸).
  عدم ابلاغ بودجه اختصاص یافته کتابخانه به رئیس آن موجب می شود او از سقف هزینه خود اطلاعی نداشته باشند و در نهایت ممکن است هزینه سالانه ای که برای کتابخانه در نظر گرفته می شود مورد استفاده کامل قرار نگیرد . این مشکل در بین کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار کاملا مشهود است
  طبق استاندارد لازم است ۳ درصد از کل بودجۀ جاری آموزشی، پژوهشی، و اداری هر دانشگاه یا دانشکده به کتابخانۀ آن اختصاص یابد. چنانچه کتابخانه با کمبودهای شدید ( در مقایسه با استاندارد های حاضر) مواجه باشد، این مقدار باید تا میزان ۵ درصد از کل بودجۀ سازمان مادر افزایش یابد.( تعاونی، ۱۳۸۱).
  در خصوص تعیین سهم کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار از بودجۀ سازمان مادر برای تهیه منابع اطلاعاتی، تنها دو کتابخانه تخصیص بودجه کافی،از سازمان مادررا به کتابخانه گزارش داده اند به عبارت دیگر حدود ۲۲ % جامعه پژوهش بودجه اختصاص یافته را کافی و ۷۸% این جامعه از فقر بودجه گله مند بوده اند.که در بخش تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش به طور مفصل به این موضوع پرداخته شده است.
  جدول ۴ـ۱۱٫ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد اول

  جمع خیر بلی استاندارد اهداف و وظایف
  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
  ۱۰۰% ۹ ۷/۶۶ ۶ ۳/۳۳ ۳ مدون،مکتوب و مصوب بودن اهداف و وظایف کتابخانه
  ۱۰۰% ۹ ۸/۷۷ ۷ ۲/۲۲
  دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  پژوهش – بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های …

  آدرسhttp//books.google.com/books?id=7a6pkKTcN3Y&pg =pA217&1pg=
  ashoor+mohammad+saleh
  میچل[۴۸] و سیدورکو[۴۹] (۱۹۹۵) در پژوهشی با عنوان ” بررسی و ارزیابی علمی در کتابخانه دانشگاه نیوکاسل ” پرداختند که دراین تحقیق مواردی همچون ارتباطات موجود در کتابخانه ها، توان کیفی مجموعه های کتابخانه ها، قابلیت دستیابی منابع موجود در کتابخانه های دانشکده ها، وهمچنین ارائه خدمات بررسی شده است. در قسمت پایانی هم خلاصه ای از نتایج به همراه پیشنهادات جهت رفع نقاط ضعف کتابخانه ارائه شده است.(غلامی،۱۳۸۰ ).
  کلید واژه: Evaluation of Librarirs, University of Newcastle Library آدرس: Mitchell, C. & Sidorko, P.E.” Academic survey at the University of Newcastle Library”. Australian Academic and Research Libraries (AARL),Vol. 26,No3(1995):175-182.
  ومبون و بنکیس [۵۰] (۱۹۹۵)در تحقیقی با عنوان ” مجموعه کتابخانه دانشگاه کشاورزی کلوردی[۵۱]” نیجریه پرداخته است.وی اظهار داشت که در کار ارزشیابی مجموعه اهمال شده است. وی به جمع آوری نظریه های اساتید از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آنها می پردازد. ۹۵ درصد اساتید بیان نمودند، که کتابخانه نمی تواند نیاز برنامه های آموزشی جدید را رفع نماید ( غلامی،۱۳۸۰ص. ۲۰).
  کلیدواژه ها University Library, Evaluation of Librarirs, Klvrdy
  آدرس: Wombon.S, ” Collection Evalation in Africa: A case Study of University Library”.
  Collection Management. Vol.17.No1( 1995):84-85.
  گبمی، اگانبوت، و ادکومیسی[۵۲] (۲۰۰۴)، در تحقیق خود با عنوان ” بررسی گسترش مجموعه کتابخانه های دانشگاهی نیجریه پرداخته ” است . مورد مطالعه این گروه کتابخانه دانشگاه اولابیسی اونابانجو[۵۳] بوده است. نتیجه حاصله از این پژوهش نشان دهنده این است که مجموعه حاضر کتابخانه نتوانسته پیش بینی های اولیه و همچنین خط مشی خود را نیز برآورده کند.
  کلید واژه هاNigerian Academic Libraryies, University Library آدرس:
  Omagbemi C O; Ogunbote K O; Adekunmisi S R” Nigerian academic libraries and collection
  development : a case study of Olabisi Onabanjo University library Nigeria”. Library Herald,Vol.42,No.2 (2004):87-93.
  هاروی(۲۰۰۵) در تحقیق تحت عنوان ” استانداردهای کتابخانه دانشکده تازه تاسیس ایرانی” به این نتیجه رسیدکه به طور کلی، استانداردهای دانشگاهی به صورت یک راهنما برای توسعه دانشکده های تازه تاسیس طراحی شده اند. این استانداردها، برای راهنمایی کتابدارهای متخصص ایرانی جهت سرویس دهی بهتر کتابخانه ها
  می باشند. به طور کلی، هدف این استانداردها توسعه کتابخانه های ایران، آموزش کتابداران و بالا بردن کیفت خدمات کتابخانه درحد شرایط موجود است نه استاندارد سازی آنها.
  کلید واژه ها: College Libraries; Foreign Countries; Library Science; Library Services; Library Standards
  آدرس:http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch…. =ED073800
  لارنس کووری[۵۴]و کاترین دیس[۵۵] (۲۰۰۷) تحقیقی با عنوان ” ارزیابی کتابخانه دانشکده مایاگوس[۵۶] دانشگاه پورتوریکو[۵۷] بر اساس استانداردهای انجمن کتابخانه های دانشگاهی و پژوهشی “انجام داده اند. گرد آوری داده ها از طریق مصاحبه با رئیس، متخصصین و کارکنان کتابخانه جمع آوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مجموعه کتابخانه از نظر تطابق با استانداردها در حد رضایت بخشی قرار دارد. بودجه اختصاص داده شده به مجموعه ها در صورت افزایش شدید قیمت ها خصوصاً در حوزه مجلات علمی پاسخگو نیست. خدمات ارائه شده در این کتابخانه مطابق استانداردها بوده است. از طرف دیگر یافته ها نشان داد کارکنان کتابخانه برای آموزش روز آمد بسیار پاسخگو و وظیفه شناس هستند و از موارد جاری سواد اطلاعاتی آگاهی دارند. از نظر مقایسه پرسنل کتابخانه با استانداردهای یاد شده، نتایج به دست آمده نسبتاً خوب ارزیابی شده است.”
  کلید واژه هاUniversity Library, Evaluation Library University of Puerto Rico,ACRL
  آدرس: http://www.uprm.edu/library/docs/acrlfinalreport.pdf
  ۲ـ۱۵٫ جمع بندی پیشینه پژوهش
  اهمیت مطالعه وضعیت کتابخانه ها در جهان امروز به حدی است که تحقیقات متعدد و متنوعی در این زمینه صورت گرفته است. در حال حاضر ارزیابی عملکرد، یکی از وجوه مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به شمار می آید.
  اکثر کتابخانه های دانشگاهی مورد مطالعه در پیشینه پژوهش، چه از نظر کیفی و چه از نظر کمّی با استانداردها مطابقت ندارند. کمبودها و نارسایی هایی که در این کتابخانه ها به چشم می خورد عبارتند از: نداشتن خط مشی مدوّن و اساسنامه برای انجام امور، کمبود نیروی انسانی، فقر مجموعه، عدم تناسب موجودی مواد غیر چاپی با مواد چاپی،عدم تخصیص بودجه کافی و . . .
  ازمرور نتایج می توان نتیجه گرفت اولاً پژوهش در زمینه ارزیابی کتابخانه ها در موسسات و دانشگاه های کشور نسبت به خارج از کشور، کمتر صورت می گیرد . ثانیاً از لحاظ کمّی و کیفی کتابخانه های داخل با شاخص های استاندارد و کتابخانه های خارج کشور، فاصله چشمگیری دارند.
  پژوهش حاضر، قصد دارد که کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار را با هشت استاندارد موجود در پیش نویس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مقایسه کند تا نتایج بدست آمده از نظر کمّی و کیفی واقعیت های موجود جامعه پژوهش را نشان دهد. بیان این وضعیت می تواند به ارایه راه کارهایی برای حل مشکلات، بهره وری مناسب از امکانات و آگاهی مسئولان از کمبودها را

  دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

  به همراه داشته باشد.
  فصل سوم
  روش شناسی پژوهش
  مقدمه
  هر پژوهشی با توجه به مسئله، متغیرها و طرح پژوهش، با استفاده از ابزارهای پژوهش متناسب اجرا
  می شود. انتخاب ابزار مناسب به گونه ای باید باشد که بتواند همان سازه هایی را که هدف پژوهش قصد دستیابی به آن رادارد، پوشش دهد. علاوه بر انتخاب ابزار متناسب، انتخاب شیوه ی مناسب اجرا و صحت پاسخ های ارائه شده باید مد نظر قرار گیرد. پژوهشگر بعد از انتخاب ابزار مناسب پژوهش خود ، باید همبسنگی بالایی را بین اجزای پژوهش برقرار سازد.
  این فصل از پژوهش شامل: روش پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه گیری پژوهش، ابزار گرد آوری اطلاعات پژوهش، روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها نیز می باشد.
  ۳ـ۱٫ روش پژوهش
  به دلیل ماهیت مسئله روش اجرای پژوهش، روش پژوهش با رویکرد توصیفی – تحلیلی و ارزیابانه است که از نظر هدف کاربردی می باشد.
  برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید.این پرسشنامه مطابق با هشت استاندارد موجود در “پیش نویس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران” تهیه شده که حاوی۷۹ سوال است.همچنین علاوه بر روش فوق محقق برای نظارت بر صحت گردآوری اطلاعات پرسشنامه، به صورت مراجعه شخصی و مصاحبه با مسئولین و مشاهده عینی در انجام پروژه تحقیق نیز حضور داشته است.
  ۳ـ۲٫ جامعه پژوهش
  دانشگاه های جامعه پژوهش به ترتیب تاریخ تأسیس به شرح ذیل می باشند:
  دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان سبزوار( کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی ، کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی )
  دانشگاه حکیم سبزواری ( دانشگاه تربیت معلم سابق: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی )
  دانشگاه پیام نور شهرستان سبزوار( کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور )
  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شهرستان سبزوار( کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد )
  دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی (ره)
  دانشکده فنی و حرفه ای بقیه ا…

  پژوهش دانشگاهی – بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه …

  از آنجا که رده بندی های موجود در سطح جهان در موضوعات مختص ایران و اسلام، جوابگوی نیاز ها نیست، کتابخانه ملی سالهاست که به تدوین گسترش های مختلفی از رده بندی های دیویی و کنگره می پردازد.
  گسترش های کنگره
  علاوه بر تاریخ، ادبیات و جغرافیای ایران و اسلام با رده های فلسفه اسلامی ( BBR )، سازمان های آموزشی در ایران( LGR )، ادبیات فرانسه( PQ )، ادبیات عربی( PJA ) و ادبیات روسی( PG ) نیز مطابق با استانداردهای کتابخانه کنگره، گسترش یافته است.
  نشانه مولف فارسی برای رده بندی های دیویی و کنگره.
  تدوین و انتشار مارک ایران.
  استانداردهای کتابخانه های آموزشگاهی ، دانشگاهی،تخصصی، نابینایان و زندان.
  ۲ـ۱۲٫ استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران
  استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران به عنوان یکی از وظایف کتابخانه ملی می باشد.دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی، که درحال حاضر از مهمترین مراجع تعریف مفاهیم این حوزه است، تعریف مفصل تر و گسترده ای از استانداردهای کتابخانه ای آورده است:
  استانداردهای کتابخانه ای ضوابطی است که با استفاده از آن می توان خدمات کتابخانه را سنجش و ارزیابی کرد. استانداردها توسط کتابداران متخصص تدوین می شود تا کار دستیابی به هدف های تعیین شده از سوی آنان را میسّر سازد. استانداردهای کتابخانه ای می توان به عنوان الگوی مطلوب، راهکارهای نمونه، ملاک ارزشیابی ، انگیزه ای برای توسعه و پیشرفت آتی و نیز به عنوان ابزارهای ضروری برای کمک به تصمیم گیری و عمل، نه تنها برای کتابداران بلکه برای عموم افراد غیر کتابداری که به طور غیر مستقیم با مقوله برنامه ریزی و مدیریت کتابخانه ها و خدمات کتابخانه ای سروکار دارند، توصیف کرد.( Encyclopedia of Library and Information Science,2000 ).
  از آنجا که کتابخانه های دانشگاهی مهمترین پایگاه های اطلاع رسانی علمی،آموزشی و پژوهشی کشور محسوب می شوند، مراعات کردن استانداردهای این کتابخانه ها راه مطمئنی برای کاستن هزینه ها، جلوگیری از اتلاف نیروی انسانی و مهمتر از همه ارتقای خدمات کتابخانه ای به کاربران است.
  ۲ـ۱۲ـ۱٫ تاریخچه
  کوشش در راه تدوین این استانداردها به بیش از بیست و پنج سال پیش، یعنی نخستین دهه فعالیت مرکز خدمات کتابداری و آغاز کتابداری نوین در ایران، باز می گردد. در همان سال بود که کتابداران متخصص این مرکز اولین مجموعه استانداردهای کتابخانه ای ایران را با یاری مشاوران خارجی به رشته تحریر در آوردند. متن هریک از این استانداردها برای نظرپرسی نزد کتابداران کتابخانه های مختلف فرستاده شد و بر پایه
  پیشنهاد ها و نظر آنان اصلاحاتی در آن صورت گرفت.در ابتدا قرار بر این بود که هریک از مجموعه استانداردها پس از تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت برای اجرا در اختیار سازمان های ذیربط قرار گیرد. لکن این کار به دلایلی چند به تعویق افتاد: نخست آنکه کتابداری نوین ایران هنوز پایه و اساس محکم و منسجمی نداشت که بتوان استانداردهایی را بر آن استوار کرد دیگر آنکه استاندارد های مورد بحث بیشتر جنبه توصیفی و ارشادی داشت و از دقت و قاطعیتی که متکی به داده های واقعی و شناخت نیازها است بی بهره بود. و بالاخره اینکه این استانداردها بر واقعیت ها، امکانات و احتیاجات جامعه و نیازهای فرهنگی خود این جامعه مبتنی نبود. با این حال این کوشش اولیه موجب آن شد که تدوین استانداردها همچون گذشته در دستور کار بخش برنامه ریزی مرکز خدمات کتابداری باقی بماند( تعاونی،۱۳۸۱).
  تجربه عملی در کار برنامه ریزی برای بیش از ۱۵۰ کتابخانه و نهاد اطلاع رسانی و خدمات مشاوره ای مستمر و متمادی به کتابداران کتابخانه های مختلف در امور گوناگون باعث شد تا فکر تدوین استاندارده های ملی به مرور پخته تر و واقع گرایانه تر شود. همکاری مقطعی با کمیته اسناد و تجهیزات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در ترجمه، تطبیق و تدوین سلسله ای از استاندارد های بین المللی مرتبط با کتاب و کتابداری نیز بر غنای این تجربیات افزود.دامنه این تجربه ها در کتابخانه ملی گسترده تر و طیف آن متنوع تر شد وبه گردآوری و بعضاً انتشار مجموعه ای از آمارها و اطلاعات در باره کتاب و کتابداری، کتابداران ، کتابخانه ها و نهادهای اطلاع رسانی ایران انجامید. در کنار این امور، کار روی مطالعه استانداردهایی که کشورهای مختلف از آن استفاده می کنند. نیز جریان داشت و برخی از این استانداردها که دارای جنبه
  بین المللی بود، برای استفاده عمومی تر ترجمه و منتشر شد.سرانجام از سال ۱۳۷۳ کار جدی برای عرصه استانداردهای قابل استفاده در کتابخانه ها و واحدهای اطلاع رسانی ایران جنبه رسمی تری یافت و به تدوین استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران به عنوان نخستین بخش از مجموعه استانداردهای ملی انجامید (تعاونی،۱۳۸۱).
  ۲ـ۱۲ـ۲٫ شیوه کار
  کار تدوین استانداردهای حاضر بر پایه اطلاعات و واقعیت های موجود در گستره کتابداری و
  اطلاع رسانی و کتابخانه های دانشگاهی ایران و با استفاده از استانداردهای بین المللی و مطالعه در کم و کیف استانداردهای ملی کشورهای دیگر انجام گرفته است. پس از گردآوری آمار و اطلاعات اولیه و تحلیل آن، چند دانشگاه بزرگ به عنوان نمونه از میان جوامع دانشگاهی کشور انتخاب شد که عبارت بودند از : دانشگاه های تهران، علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی، شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، اصفهان و شهید چمران اهواز.
  آمار و اطلاعات م

  دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

  ربوط به این دانشگاه ها به تفکیک رشته های تحصیلی ( علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر، پزشکی، مهندسی، علوم پایه، کشاورزی ) استخراج شد و با در نظر گرفتن متغیرهایی مانند تعداد دانشجو، استاد، آمار مراجعان، تعداد منابع کتابخانه ای، تعداد کارکنان متخصص، تعداد کارکنان غیر متخصص ووسعت و فضای کتابخانه و . . . به این ترتیب برای هریک از متغیرهای یاد شده در رشته های هفت گانه فوق و در تک تک دانشکده ها و دانشگاه ها ارقام سرجمع، میانگین، بیشترین و کمترین بدست آمد و ارقام مربوط به تعداد منابع کتابخانه ای به ازای هر دانشجو، تعداد کارمند به ازای هر هزار دانشجو، هزینه سرانه هر دانشجو، نسبت کارکنان کتابخانه به مجموعه، نسبت بودجه کتابخانه به بودجه دانشکده یا دانشگاه، و نسبت کارمندان متخصص به غیر متخصص نیز محاسبه شد.
  به این ترتیب در تدوین هر یک از استانداردها، ضمن حرکت در محدوده استانداردهای بین المللی و مراجعه به استانداردهای معتبر، آمار و اطلاعات مربوط به وضع موجود کتابخانه های دانشگاهی ایران نیز برای مقایسه و تصمیم گیری در اختیار کمیته استانداردهای کتابخانه ای دانشگاهی بوده است. در عین حال سعی شده است به جنبه های کاربردی استانداردها بیشتر توجه شود و تا جای ممکن از ایراد هایی که به بعضی استانداردهای شناخته شده وارد کرده اند. همچنین از نتایج نظر خواهی از بیست کتابخانه دانشگاهی و مرکز آموزش کتابداری و اطلاع رسانی ایران در باب پیش نویس اولیه استانداردها بهره گرفته شده است. متن هریک از استانداردها قبل و بعد از بررسی در کمیته، از نظر عده ای از صاحب نظران کتابخانه های دانشگاهی و بنا به مورد متخصصان و پژوهشگران دیگر، گذشته است.
  ۲ـ۱۲ـ۳٫ هدف و پوشش
  استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران کوششی است برای تعیین و تعریف یک سری شرایط و ضوابط واقع بینانه که در صورت تحقق به ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات کتابخانه ها و واحدهای اطلاع رسانی دانشگاهی ایران خواهد انجامید. این استانداردها بر پایه واقعیت های موجود و امکانات بالقوه کتابخانه های دانشگاهی ایران و با استفاده از استانداردهای بین المللی معتبر برای استفاده کتابداران ، قانونگذاران ،
  سیاست گذاران، مدیران و برنامه ریزان آموزش عالی تهیه و تنظیم شده است.
  سعی بر آن بوده که تاجای ممکن در قالب استانداردهایی روشن و صریح ، حدود و ثغور عملکرد کتابخانه تعریف و کمّ و کیف منابع و خدمات آن معین شود. واضح است استانداردهای کتابخانه ای بیشتر جنبه رهنمودی داشته و با استانداردهای کتابخانه ای صرفاً با اصول و ضوابط کلی سر و کار دارد و برای شرح روش ها و ریز دستورالعمل ها انجام امور کتابخانه ای ، باید به دستنامه ها و کتابهای آموزشی مربوط مراجعه شود.
  مراد از ارائه این استانداردها بهینه سازی خدمات کتابخانه ای دانشگاهی است نه یکدست کردن آنها. هر کتابخانه دانشگاهی باید در مسیری گام بردارد که با موقعیت خاص و نیاز جامعه استفاده کننده آن هماهنگی داشته باشد. و هر استاندارد باید در پرتو نیازهای ویژه واحد آموزشی مربوط ارزیابی شودو سپس با توجه به هدف اصلی آن استاندارد به مرحله عمل در آید.
  هدف های اصلی این مجموعه استاندارد عبارت است از :
  ۱- ارائه الگوی مناسب جهت تشکیل دادن کتابخانه برای دانشکده ها و دانشگاه های تازه تاسیس.
  ۲- ایجاد انگیزه برای گسترش ، نوسازی و بهسازی کتابخانه های دانشگاهی موجود.
  ۳- ارائه معیارهایی برای ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی موجود
  ۴- ارائه رهنمودهایی برای تصمیم گیری و عمل برای کتابداران و سایر افرادی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با برنامه ریزی کتابخانه های دانشگاهی سرو کار دارند(تعاونی، ۱۳۸۱).
  ۲ـ۱۳٫ پیشینه پژوهش در ایران
  در ایران پژوهش هایی در مورد بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی انجام گرفته است، با توجه به بررسی های صورت گرفته در منابع معتبر به نظر می رسد تاکنون چنین پژوهشی در مورد کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار انجام نشده است.
  علوی(۱۳۷۲) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان” بررسی وضعیت کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه ارومیه” به بررسی وضعیت این کتابخانه پرداخته است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، مصاحبه، و مشاهده مستقیم انجام گردیده و یافته‌های تحقیق با «استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی» (ACRL) مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد که مدیران تمام کتابخانه ها از تخصص لازم کتابداری و اطلاع‌رسانی برخوردار نیستند؛ فعالیت نیروهای متخصص کتابداری در بخشهای مختلف کتابخانه (از جمله تهیه و سفارش) کم است؛ بودجه، ناکافی و نامشخص است؛ کمیته انتخاب کتاب وجود ندارد؛ نبود همکاری و مشارکت بین کتابخانه‌های این دانشگاه، مشهود است؛ اساسنامه مکتوب در امر انتخاب و تهیه مواد وجود ندارد؛ ناآشنایی مراجعان با شیوه درست استفاده از کتابخانه، اداره کتابخانه با سیستم بسته، نبود کتابداران مرجع متخصص، نبود کلاسهای بازآموزی و کارآموزی برای کتابداران، فقدان وسایل تکثیر و کمبود کتابهای مرجع و فضای مطالعه، از مشکلات عدیده این کتابخانه ها هستند. استفاده از مدیران متخصص، برگزاری کلاسهای کارآموزی، تدوین خط‌‌مشی انتخاب، افزایش مجموعه کتابها و توسعه فضای کتابخانه ها از جمله پیشنهادهای ارائه‌شده می باشد.
  کلید واژه هاکتابخانه‌های دانشگاهی ،استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ا
  یران ، کتابخانه های دانشکده ای
  آدرس: دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
  غلامی (۱۳۸۰) درپایان نامه کارشناسی ارشد خودبا عنوان” ارزیابی کیفی مجموعه کتابخانه های دانشگاهی شهراصفهان “را مورد بررسی قرار داده است. هدف از این پژوهش ارزیابی وضعیت کتابخانه های دانشگاه های دولتی واقع در شهر اصفهان مطابق با شاخص های سطوح در استانداردهای مجموعه استانداردهای انجمن کتابخانه دانشگاهی و پژوهشی است. روش تحقیق ، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و مشاهده است. جامعه تحقیق شامل کتابخانه های مرکزی و دانشکده ای دانشگاه های تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واقع در شهر اصفهان بوده که در نهایت ۲۵ کتابخانه مورد مطالعه قرار گرفتند.یافته های حاصل ازاین تحقیق نشان میدهدکه رشدکمّی مجموعه ومنابع کتابخانه بارشد همه جانبه مراجعان کتابخانه همگام نیست. مطابق فرمول A ، مجموعه کتابخانه های مورد مطالعه به لحاظ کمّی زیر سطح استاندارد هستند. نیروی انسانی متخصص کتابداری ۲۳/۳۸ درصد و نیروی غیر متخصص ۷۷/۶۱ درصد از نیروی انسانی شاغل در کتابخانه ها هستند.
  کلیدواژه ها: کتابخانه های دانشگاهی، ارزیابی کتابخانه ها
  آدرس: دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
  اکبری(۱۳۸۰) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان” بررسی وضعیت کتابخانه های منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران” به تحقیق پرداخته است. در این پژوهش میزان مطابقت ۸ متغیر کمیً و کیفی در کل کتابخانه‌های منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی (۱۶ کتابخانه) با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران مورد بررسی قرارگرفته است. این متغیرها در قالب پرسش‌های زیر مطرح شد و تحلیل پاسخ‌ها به نتایجی انجامید. با گذشت ۲۰ سال از فعالیت کتابخانه‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، به لحاظ متغیرهایی که در این پژوهش مورد بررسی بود، هنوز این کتابخانه‌ها از حداقل شرایط برای خدمت‌رسانی به استادان و دانشجویان برخوردارند.نتایج حاکی از آن نشان دهنده این است که بیشتر کتابخانه های واحدهای دانشگاهی مورد مطالعه چه از نظر کیفی و چه از نظر کمّی با استانداردها مطابقت نداشته و زیراستاندارد می باشدوتنها ۴/۴۵ درصد پارامترهای قابل سنجش با شاخص استانداردها مطابقت دارند.
  کلید واژه هاکتابخانه‌های دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی
  آدرس: فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، زمستان ۱۳۸۲ ،(دوره۴: ۶) شماره پیاپی :۲۴٫

  بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های …

  ۴-۱-۵ مقایسه مجموعه مورد نیاز جامعه پژوهش براساس فرمول استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران……۷۳
  ۴-۱-۶ بررسی وضعیّت فضای مطالعه جامعه پژوهش…………………………………………………………………….۷۴
  ۴-۱-۷ بررسی وضعیّت نیروی انسانی جامعه پژوهش…………………………………………………………………….۷۵
  ۴-۱-۸ بررسی وضعیّت بودجه جامعه پژوهش………………………………………………………………………………۷۶
  ۴-۲ تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………….۹۲
  ۴-۳ پاسخ به پرسش های پژوهش…………………………………………………………………………………………………۱۰۱
  فصل پنجم: نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱
  ۵-۱ خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
  ۵-۲ بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
  ۵-۳ آزمون رتبه ـ علامتدار ویلکاکسون…………………………………………………………………………………………….۱۱۲
  ۵-۴ تفسیر و بحث موارد معنی دار آزمون ………………………………………………………………………………………..۱۱۳
  ۵-۵ محدویت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵
  ۵-۶ پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵
  ۵-۷ پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده…………………………………………………………………………………………۱۱۶
  منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷
  الف) فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷
  الف) غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۰
  پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲
  پیوست ۱٫ معرفی شهرستان سبزوار………………………………………………………………………………………………….۱۲۳
  پیوست۲٫ معرفی دانشگاه های شهرستان سبزوار………………………………………………………………………………..۱۱۹
  پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۴
  سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۸
  فهرست جداول
  جدول ۴-۱ بررسی نام و عنوان دانشگاه و وابستگی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار………………………………….۶۳
  جدول ۴-۲ توزیع فراوانی نوع کتابخانه ………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
  جدول ۴-۳ توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی دانشجویان و مقاطع دانشگاهی شهرستان سبزوار……………………………… ۶۵
  جدول ۴-۴ بررسی کمّی مجموعه کتابی و غیر کتابی چاپی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار………………………. ۶۷
  جدول ۴-۵ تعداد عنوان اشتراک نشریات ادواری جاری کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار…………………………… ۶۸
  جدول ۴-۶ بررسی کمی مجموعه دیداری – شنیداری کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار…………………………….. ۶۹
  جدول ۴-۷ مجموعه مورد نیاز بر اساس فرمول استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران……………………………………………۷۰
  جدول ۴-۸ مقایسه مجموعه مورد نیاز بر اساس فرمول استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران
  بامجموعه کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار……………………………………………………………………………..۷۲
  جدول ۴-۹ مقایسه فضاهای مورد نیاز بر اساس فرمول استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران
  با فضاهای موجود در کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار……………………………………………………………………….. ۷۴
  جدول ۴-۱۰ مقایسه نیروی انسانی جامعه پژوهش بر اساس فرمول استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران.. ۷۵
  جدول ۴-۱۱ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد اول………………………………. ۷۸
  جدول ۴-۱۲ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد دوم………………………………. ۷۹
  جدول ۴-۱۳ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد سوم……………………………… ۸۰
  جدول ۴-۱۴ توزیع فراوانی تعداد نیروی انسانی شاغل در کتابخانه های مورد پژوهش…………………………………………… ۸۱
  جدول ۴-۱۵ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد چهارم…………………………… ۸۲
  جدول ۴-۱۶ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد پنجم…………………………….. ۸۴

  دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

  سایت مقالات فارسی – بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران- …

  جدول ۴-۱۷ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد ششم…………………………….. ۸۶
  جدول ۴-۱۸ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد هفتم…………………………….. ۸۸
  جدول ۴-۱۹ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد هشتم……………………………. ۹۰
  جدول ۴-۲۰ آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد اول………………………………………………… ۹۲
  جدول ۴-۲۱ آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد دوم………………………………………………….۹۳
  جدول ۴-۲۲ آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد سوم……………………………………………….. ۹۴
  جدول ۴-۲۳ آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد چهارم…………………………………………….. ۹۵
  جدول ۴-۲۴ آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد پنجم………………………………………………. ۹۶
  جدول ۴-۲۵ آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد ششم……………………………………………… ۹۷
  جدول ۴-۲۶ آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد هفتم……………………………………………… ۹۸
  جدول ۴-۲۷ آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد هشتم…………………………………………….۱۰۰
  جدول ۴-۲۸ آزمون رتبه ـ علامتدار ویلکاکسون…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
  فهرست نمودارها
  نمودار شماره ۴-۱ مقایسه مجموعه مورد نیاز بر اساس فرمول استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران
  با مجموعه کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار……………………………………………………………………………..۷۲
  نمودار شماره ۴-۲ درصد فراوانی شاخص استاندارد اول (اهداف و وظایف)……………………………………………. ۷۸
  نمودار شماره ۴-۳ درصد فراوانی شاخص استاندارد دوم (سازمان و مدیریت)……………………………………………۷۹
  نمودار شماره ۴-۴ درصد فراوانی شاخص استاندارد سوم (نیروی انسانی)…………………………………………………۸۰
  نمودار شماره ۴-۵ درصد فراوانی نیروی انسانی شاغل در کتابخانه های مورد پژوهش………………………………..۸۱
  نمودار شماره ۴-۶ درصد فراوانی شاخص استاندارد چهارم (مجموعه)……………………………………………………..۸۳
  نمودار شماره ۴-۷ درصد فراوانی شاخص استاندارد پنجم (سازماندهی منابع)……………………………………………۸۵
  نمودار شماره ۴-۸ درصد فراوانی شاخص استاندارد ششم (خدمات)……………………………………………………….۸۷
  نمودار شماره ۴-۹ درصد فراوانی شاخص استاندارد هفتم(ساختمان و تجهیزات)………………………………………۸۹
  نمودار شماره ۴-۱۰ درصد فراوانی شاخص استاندارد هشتم ( بودجه )…………………………………………………….۹۱
  فصل اول
  کلیات
  مقدمه
  گسترش روز افزون منابع اطلاعاتی و رشد منابع چاپی و الکترونیکی و محدودیت نیروی انسانی و اقتصادی نیاز به داشتن کتابخانه ای کار آمد در محیط یک دانشگاه را نمایان می سازد. در این راستا وظیفه و هدف اصلی کتابخانه های دانشگاهی حمایت از برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه است و کتابخانه نیز ابزار تحقیق و آموزش به حساب می آید.کتابخانه های دانشگاهی که به عنوان بخشی از نظام آموزشی عالی هر کشوری محسوب می شوند نقش بسیار مهمی در گردآوری و انتقال اطلاعات علمی دارند. البته کتابخانه های دانشگاه های مدرن امروزی ، با در اختیار داشتن امکانات وسیع و مناسب می توانند در توسعه زمینه های مختلف دانش حتی در پیشرفت تمدن بشر نقش مهمی داشته باشند
  برای تحول در کشور و حرکت به سوی توسعه واقعی در همه ابعاد آن، باید در دانشگاه ها تحول ایجاد کرد و بدون این تحول صحبت از توسعه مفهومی ندارد. تا زمانی که ما به انسانهای آگاه که در دانشگاه ها و مراکز علمی پرورش می یابند دست پیدا نکنیم، جامعه به توسعه مطلوب دست نخواهد یافت . باروری آموزش و ترویج و توسعه فرهنگ پژوهش در دانشگاه ها و سرانجام گسترش مرزهای دانش ، به اعتلای کیفی خدمات کتابخانه ها بستگی دارد و این خود مستلزم برخورداری این کتابخانه ها از خدمات نیروی انسانی مناسب و کار آمد است
  ( فدایی، ۱۳۷۵ ).
  توماس کارلایل[۱] فیلسوف مشهور،اعتقاد داشت که، “دانشگاه واقعی عبارت است از مجموعه ای از کتابها”.همچنین لوئیس شورز[۲]، رئیس گروه کتابداری دانشگاه فلوریدا[۳] در مورد نقش کتابخانه در بافت آموزشی دانشگاه نظریه ” کتابخانه دانشکده ای[۴] ” را ارائه می دهد که از کتابخانه به عنوان نهادی آموزشی که در آن دانشکده یک کتابخانه و کتابخانه یک دانشکده است یاد می کند (پریرخ،۱۳۸۰).
  براساس نظرات ویلسون و تابر[۵] کتابخانه دانشگاهی که خوب اداره شود، فعالیت های خود را در مسیر اجرای عملکردهای دانشگاه قرار می دهد. کتابخانه دانشگاه با گردآوری و سازماندهی کتابها ، نسخه های خطی ، نشریات و سایر مواد، به حفظ دانش و عقاید، و نیروهای فعال در تدریس و پژوهش، وهمچنین گسترش
  برنامه های دانشگاه کمک شایانی خواهد داشت.کتابخانه از طریق خدمات گوناگون مرجع و کتابشناختی ،باید در هماهنگی هرچه بیشتر با انتظارها و نیازهای در حال تغییر کاربران( که برخاسته از ظهور فناوری های نوین و تولید فرایند اطلاعات است).باشد چرا که ماموریت کتابخانه دانشگاهی مدرن عمل کردن به عنوان ابزار پویای آموزشی می باشد(ترقی،۱۳۸۸).
  کتاب

  دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  خانه ها باید به عنوان کانون های اصلی اطلاع رسانی و فناوری های مربوط به آن همگام بوده و مطابق با استانداردهای کتابخانه ای رشد نماید.در این راستا می توان از معیارهای معتبر جهانی به عنوان وسیله ای برای ارزیابی کتابخانه بهره گرفت و کتابخانه را مورد بررسی قرار داد.با توجه به گسترش کتابخانه ها و تاثیر تکنولوژیهای ارتباطی و اطلاعاتی ، رعایت استانداردها در اداره امور کتابخانه ها و ارتقای سطح کمّی و کیفی خدمات کتابخانه ها، ملموس و از اهمیت خاصی برخوردار است. با به کارگیری استانداردها ، خدمات کتابخانه ها بهینه سازی
  می شود (احمد زاده،۱۳۸۴).
  توسعه آموزش عالی در ایران ، افزایش تعداد پذیرش دانشجو ، تنوع رشته های تحصیلی و ارتقاء درجات تحصیلات عالی در همه دانشگاه هاو از جمله دانشگاه های شهرستان سبزوار ، نیازها و تغییراتی را می طلبد. شناسایی و معرفی مشکلات و معضلات در جامعه پژوهش این تحقیق وجود دارد و مقایسه این جامعه با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران نشان خواهد داد که تا چه اندازه با استانداردها فاصله وجود دارد و چگونه باید این فاصله ها را پر کرد.
  ۱ـ۱٫ بیان مسئله
  کتابخانه های دانشگاهی به واسطه رسالتی که در راستای تربیت و آموزش نیروی انسانی عهده دار هستند بیش از هر زمانی نیازمند فراهم آوری، پردازش ، ارائه و اشاعه اطلاعات لازم به دانشجویانی هستند که این مهم مستلزم همگام شدن با آخرین انتشارات بومی و جهانی و همچنین دستیابی به فن آوری های لازم در این زمینه است که به نظرمی رسداین مسئله به دلایل گوناگون در کتابخانه های دانشگاهی کشور ما آنگونه که شایسته است تحقق نیافته و ضرورت دارد با انجام تحقیقات لازم بستری فراهم شود تا فعالیت این کتابخانه ها علاوه بر انطباق با استاندارد های موجود خدمات ارزنده تری به جامعه دانشگاهی ارائه کنند.
  بنابراین در نظام های دانشگاهی نیز باید به این مهم توجه شود که وجود کتابخانه هایی با امکانات مناسب نه تنها قدرت یادگیری دانشجویان را به شکل غیر مستقیم افزایش می دهد بلکه اساساً دانشجویان را به سمت خلاقیّت و نوآوری هدایت می کنند. همخوانی امکانات و تجهیزات و همچنین وجود نیروی انسانی کارآمد ، اصلی است که در کتابخانه های دانشگاهی مورد توجه کافی قرار نگرفته و همین مسئله سبب می شود تا کتابخانه های دانشگاهی در راه رسیدن به اهداف واقعی خود کاملا منطبق نباشند.وجود چنین مشکلاتی ایجاب می کند تا با بررسی های لازم و شناخت موانع و مشکلات بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی این نوع از کتابخانه ها فراهم شود و مسئولین دانشگاه ها را در درک مناسب از ضرورت وجودی کتابخانه ها و شناخت مسائل و مشکلاتی که با آن دست به گریبانند، یاری کرد ( ترکیان تبار و دیگران ، ۱۳۸۸).
  دراین تحقیق سعی برآن است که میزان کارآیی کیفی وکمّی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوارکه زیرنظر وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی هستند طبق استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران ارزیابی گردد. بدین وسیله تصویری روشن و جامع از وضعیت کنونی کتابخانه های دانشگاهی ارائه داده می شود و ضمن این مقایسه نواقص و کاستی ها مشخص و بتوان در جهت رفع آن راهکارهایی مناسب ارائه داد.
  مراعات کردن استانداردهای کتابخانه ها راه مطمئنی برای جلوگیری از اتلاف نیروی انسانی و مهمتر از همه ارتقای خدمات کتابخانه ای به کاربران است.استانداردهای کتابخانه ای ضوابطی است که با استفاده از آن می توان خدمات کتابخانه را سنجش و ارزیابی کرد.استانداردهای کتابخانه ای را می توان به عنوان الگوی مطلوب راهکارهای نمونه، ملاک ارزشیابی، انگیزه ای برای توسعه و پیشرفت آتی و نیز به عنوان ابزارهای ضروری برای کمک به تصمیم گیری و عمل ، نه تنها برای کتابداران بلکه عموم افراد غیر کتابدار که به طور مستقیم با مقوله

  رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته …

  ب) قابلیت اعتماد
  آیا نتایج و یافته های حسابرسی، انعکاسی صحیح از شرایط واقعی موضوع بررسی شده می باشند؟آیا تمامی اظهارات گزارش حسابرسی یا سایر گزارش ها، به طور کامل برمبنای داده های جمع آوری شده در حسابرسی اند؟
  پ) بی طرفی
  آیا حسابرسی به طور منصفانه و به دور از تبعیض انجام شده است ؟آیا حسابرس ارزیابی ها و نظرات خود را بر مبنای حقیقت و تحلیل های صحیح انجام داده است؟
  ح) دامنه
  آیا کار حسابرسی به طور کامل عناصر مورد نیاز یک حسابرسی موفق را برنامهریزی و اجرا نموده است؟
  خ) به موقع بودن
  آیا نتایج حسابرسی در زمانی مناسب که جهت تصمیم گیری یا اصلاح ضعف های مدیریت مورد نیازند ارائه شده است؟
  د) وضوح
  آیا گزارش حسابرس در ارائه نتایج، شفاف و مختصر بوده است؟ این مورد شامل اطمینان از این است که آیا دامنه، یافته ها و هرگونه پیشنهادها توسط استفاده کنندگانی که در زمینه موضوع های مطرح شده از دانش کافی بهره مند نیستند قابل فهم باشند.
  ر) کارایی
  آیا منابع تخصیص یافته به حسابرسی باتوجه به اهمیت و پیچیدگی کار، منطقی بوده اند؟
  ز) اثربخشی
  آیا یافته ها، نتایج ونظریه های واحد حسابرسی شده، دولت و سایرین بیانگر واکنشی مناسب بوده است؟
  بنابراین موسسات حسابرسی، باید رویه و سیستم هایی را به کار بندند که عوامل کیفی فوق را تقویت و کلیه مراحل حسابرسی شامل پذیرش کار، زمان بندی کار، برنامه ریزی اجرا ارزیابی یافته ها، نتیجه گیری وگزارش دهی و پیشنهاد حسابرسی، کنترل های کیفیت را اجرا نمایند (اسدی ودارابی،۱۳۹۱،ص۲).
  ۲-۳-۳) عناصر کیفیت
  در مرحله اول، عامل اخلاقی- که مهمترین آنها استقلال است- در نظر گرفته میشود( Moore, 2011 Bazerman &). این نظر توسط فدراسیون بین المللی حسابداران و استانداردهای کنترل کیفیت در ایالت متحده امریکا که موضوع استقلال کارکنان و فرهنگ رهبری اخلاقیات اداره شرکت را بسیار مهم تلقی می کنند، به اشتراک گذاشته میشود. این موضوعات بطور مساوی با استانداردهای کنترل کیفیت ([۲۵]ISQC1) که بر اهمیت کیفیت تعهد از جمله استانداردهای بالای اخلاقی و رهبری موثر شرکت تاکید دارد، به کار می روند. این مساله به ویژه در زمینه حسابرسی خارجی که در آن ادعای استقلال و حرفه ای بودن بطور جدایی ناپذیری به حفظ اطمینان واگذار شده در( یا مشروعیت درک شده) کارایی گواهی مربوط میشود، صدق میکند. به همین علت عبارات زیر در تجزیه و تحلیل مکاتبات گنجانده می شوند:
  توسعه فرهنگ رهبری با مشارکت بیشتر وتعامل رهبر ، آگاهی از اهمیت رعایت اخلاق از جمله پذیرش مشتری و تداوم روشها، حس مشروعیت در برابر افراد آگاه (Maroun,2014).
  در مرحله دوم شهرت و اعتبار حرفه ای به عنوان یک حسابرس با کیفیت بالا نیزهمگی در مورد این ارتباط هستند. به همین دلیل ISQC1 به استفاده از سیاست های پذیرش مشتری و تداوم رسمی سفارش می کند. توافق نامههای تداوم و پذیرش مشتری موثر علاوه بر خدمت به عنوان تامین استقلال از پذیرش تعهداتی که بطور غیر قابل قبولی ریسک بالای ذاتی دارند توسط شرکت های حسابرسی و یا در جایی که شرکت ها فاقد منابع لازم برای انجام وظایف حرفه ای خود بطور موثر باشند، جلوگیری می کنند. از دیدگاه حاکمیت شرکتی، این موضوع برای اطمینان یافتن از این مورد است که مشتریان در حالی که خطر مربوط به عملیات سازمان را کاهش می دهند به صورت پایدار و اخلاقی سرویس دهی می شوند. آگاهی از اهمیت رعایت اخلاقی شامل پذیرش مشتری و تداوم روش های افزایش پایداری برای شرکت های حسابرسی از جمله کاهش ریسک حسابرسی کلی می شود.
  همچنین ظاهر حرفهای و استقلال به تنهایی کافی نیستند ( .(Carrington, 2010در شرایط ISQC1، حسابرسی باید با بالاترین استانداردها و مطابق با الزامات قانونی مربوطه انجام شود. بنابراین تیم کارکنان باید برای انجام وظایف حرفه ای خود منابع، مهارت ها و اصول اخلاقی را دارا باشد. تصدیق اهمیت منابع و صلاحیت تیم کارکنان همانند نیاز به تطابق کامل با استانداردهای بین المللی حسابرسی( (ISA[26].
  کنترل موثر، نظارت و مشاوره برای موضوعات پیچیده بطور همزمان شامل سطوح بالای قضاوت میباشند و بر نیاز به تعامل رهبری موثر تاکید دوباره دارند. مشابه وجود قانون نامه اداره امور شرکت ها ISQC1 بر اهمیت بهبود مستمر، کنترل کیفیت داخلی و استانداردهای مستند سازی معتبر تاکید دارد. این موضوع که کارکنان باید بطور شخصا برای کیفیت نامرغوب تعهدات احساس مسئولیت کنند، مهم می باشد. مدیریت عملکرد موثر به یک مکانیسم پاسخگویی کلیدی تبدیل میشود که باعث افزایش شفافیت و اعتماد در کار حسابرسی می شود. در عین حال تعهد برای روشهای حسابرسی معتبر یک بخش جدایی ناپذیر از پایداری شرکت های حسابرسی میشود. با اطمینان یافتن از نظارت و پاسخگویی موثر، شهرت حرفه ای حفظ میشود. به عبارت دیگر، ISQC1 چگونگی تضمین نظرات حسابرسی توسط یک سیستم کنترلی، نظارتی و بررسی موثر را تشخیص میدهد. این مساله به کاربران اجازه میدهد که به گزارش های حسابرسی اعتماد و در مشروعیت فرایندهای حسابرسی مشارکت کنند: اطمینان از مشاوره مناسب در مورد موضوعات بحث برانگیز و حل اختلاف نظر، توجه بیشتر به کنترل کیفیت داخلی و فرایند بهبود مستمر از جمله استانداردهای مستندسازی، افزایش شفافیت و اعتماد در فرایند حسابرسی و افزایش ارزش درک شده برای سهامداران(از

  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

  جمله کیفیت بهبود یافته گزارش)، احساس مسئولیت پذیری شخصی حسابرسان(از جمله احساس مشروعیت در برابر مردم آگاه) (Maroun ,2014) .
  ۲-۳-۴) تشریح مدل کیفیت حسابرسی
  از دیدگاه خرد،”حسابرسی” خدماتی است که توسط تیم متخصص و مستقل به منظور اعتباربخشی به اطلاعات شرکت انجام می شود و دارای طیف گسترده ای از ذینفعان شامل سهامداران عمده، سهامداران جزء، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، مدیر مالی، اعتباردهندگان، سازمان امور مالیاتی، دولت و سرمایهگذاران بالقوه می باشد. هر یک از این ذینفعان نیز ممکن است توان تأثیرگذاری متفاوتی بر انتخاب حسابرس و کیفیت حسابرسی داشته باشند و در عین حال، به دلیل برخورداری از انگیزههای مختلف، سطوح متفاوتی از کیفیت حسابرسی را طلب نمایند. بنابراین ارائه مدل جامع کیفیت حسابرسی مستلزم توجه به عوامل مرتبط با”عرضه “و”تقاضا”ی حسابرسی و کیفیت حسابرسی میباشد (مشایخی و همکاران،۱۳۹۲، ص۱۲۱).
  ۲-۳-۴-۱) “عرضه” حسابرسی و کیفیت حسابرسی
  ۱٫التزام به کیفیت حسابرسی: عامل کلیدیِ اتخاذ راهبردهای کیفیت حسابرسی
  از منظر”عرضه “کننده خدمات حسابرسی، دستیابی به کیفیت حسابرسی مستلزم صرف زمان و هزینه جهت تامین نیروی انسانی متخصص و ابزارها و امکانات لازم، برنامه ریزی، نظارت و سرپرستی، اعمال مراقبت های حرفه ای لازم و رعایت کامل استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای است و از سوی دیگر نیازمند ایستادگی در مقابل محرک ها و انگیزه هایی است که مخدوش کننده استقلال هستند، بنابراین دستیابی به کیفیت حسابرسی دارای مخارجی است و شرط اصلی برای تحمل این مخارج، “التزام به کیفیت حسابرسی” است. میزان التزام به کیفیت حسابرسی بدان معناست که تا چه حد شرکاءی مسئول کار خود را متعهد و پایبند به تحقق کیفیت حسابرسی می دانند. تعمق بیشتر درمورد موضوع، حاکی از آن است که در سطحی بالاتر، التزام شرکاء به کیفیت حسابرسی ممکن است منشاء درونی یا بیرونی داشته باشد.
  “منشاء درونی” التزام به کیفیت حسابرسی شامل اعتقادات مذهبی و پایبندی به اخلاقیات، ارزشهای انسانی و تعهدات حرفه ای میباشد. همچنین التزام به کیفیت با” منشاء بیرونی”ممکن است به دلیل”نگرانی از عواقب “و خسارات بی کیفیتی و تحمل خسارتهای قابل توجه مالی و غیرمالی باشد، یا ناشی از اشتیاق به دستیابی به مزایا و پاداشهای با کیفیتی(مشایخی و همکاران،۱۳۹۲، ص۱۲۱).
  ۲٫منشاء بیرونی التزام به کیفیت حسابرسی : نگرانی از عواقب بی کیفیتی
  تحلیل مجموعه نظرات دریافتی از خبرگان حاکی از آن است که”نگرانی از عواقب” و خسارات بیکیفیتی، در صورت پاسخ خواهی اثربخش از حسابرس محقق میگردد که این امر مستلزم شرایط زیرمیباشد:
  ۱٫وجود”پاسخ خواه” از حسابرس، که در صورت پایین بودن کیفیت حسابرسی موضوع را پیگیری و مطالبه نماید. این پاسخ خواه ممکن است از ذینفعان شرکت باشد، مانند سهامداران یا اعتباردهندگان، و یا نهادهای حرفه ای و نظارتی که به موجب مقررات اقدام به پیگیری موضوع مینماید.
  ۲٫وجود”سازوکارها”ی لازم جهت پاسخ خواهی، به گونه ای که پاسخ خواه با صرف زمان و هزینه معقول امکان پیگیری و احقاق حق را داشته باشد. علاوه بر آن می بایست اشخاص بیطرفی که دارای امکانات، صلاحیت و دانش لازم هستند، اقدام به بررسی کیفیت حسابرسی مورد ادعا نماید.

  1. “اعمال تنبیهات” و جریمه های قابل توجه، متناسب و معنادار برای برخورد با موارد بی کیفیتی، به گونه ای که نگرانی از اعمال این تنبیهات به عنوان عامل بازدارنده ای قوی، سبب اتخاذ تمهیدات لازم جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی موردنظر شود.

  چنانچه هر یک از عوامل سه گانه فوق وجود نداشته باشد یا از اثربخشی لازم برخوردار نباشد، نگرانی از عواقب و خسارات بی کیفیتی وجود نخواهد داشت. در مقابل اگر تنبیهات و جریمه های قابل توجه، متناسب و معناداری برای برخورد با موارد بی کیفیتی، اعمال گردد در این صورت، نگرانی از اعمال این تنبیهات به عنوان عامل بازدارنده ای قوی، سبب اتخاذ تمهیدات لازم جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی موردنظر می گردد.
  وجود تقاضا از سوی سرمایه گذاران و سایر ذینفعان برای کیفیت حسابرسی و همچنین پاسخ خواهی آنان از حسابرسان، از عوامل مهم مؤثر بر کیفیت حسابرسی است. اما در شرایطی که چنین تقاضایی از سوی ذینفعان بصورت جدی و اثربخش وجود نداشته باشد، نقش نهادهای نظارتی در ارتقای سطح کیفیت حسابرسی بسیار پررنگتر خواهد شد. در این زمینه، وجود”نظام کنترل کیفیت اثربخش در حرفه” جهت پاسخ خواهی و نظارت اثربخش بر حرفه حسابرسی نقش بسزایی ایفا می کند .در این نظام کنترل کیفیت، گام اول، گزینش صحیح و تأیید صلاحیت حسابداران رسمی و شرکاءی مؤسسات حسابرسی برای ایفای نقش عظیمی که همان “اعتباربخشی” است، میباشد و اولین گام استقرار نظام کنترل کیفیت در این قسمت کلید میخورد. گام بعدی، نظارت برحسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و کنترل کیفیت محتوایی و اثربخش خدمات آنان(در کنار رفع مشکلات و فراهم نمودن شرایط اجرای کامل استانداردها و ضوابط حرفه ای (است و در نهایت برخورد مؤثر با موارد تخلف و عدم رعایت مقررات، و اطلاع رسانی وضعیت کیفیت حسابرسی و نتایج کنترل کیفیت، تکمیل کننده این نظام کنترل کیفیت می باشد (مشایخی و همکاران،۱۳۹۲، ص۱۲۲).
  ۳٫منشاء بیرونی التزام به کیفیت حسابرسی: اشتیاق دستیابی به مزایا و پاداشهای باکیفیتی
  اشتیاق به دستیابی به مزایا و
  پاداشهای باکیفیتی نیز عامل انگیزشی است که محرک ایجاد شرایط لازم جهت افزایش کیفیت حسابرسی است. به عنوان مثال زمانی که متقاضی حسابرسی برای دریافت خدمات حسابرسی باکیفیت تر ارزش بالایی قائل شده و در زمان انتخاب حسابرس،” کیفیت حسابرسی “معیار انتخاب” باشد و برای حسابرسی با کیفیت نیز”حق الزحمه” متناسب و بالاتری پرداخت شود، در این حالت حسابرس انگیزه بیشتری خواهد داشت تا کار حسابرسی باکیفیت تری عرضه نماید. به علاوه، افزایش”شهرت و اعتبار” حسابرس نیز یکی از مهمترین مزایای باکیفیتی است و حسابرسان برای افزایش و حفظ اعتبار حرفه ای که به نوعی مهمترین سرمایه حسابرس است، اقدام به ارائه خدمات باکیفیت مینمایند. در این خصوص اعلام عمومی وضعیت کیفیت حسابرسی و معرفی حسابرسان با کیفیت بالای حسابرسی و حسابرسان باکیفیت پایین حسابرسی، از جهت تأثیر بااهمیتی که بر ایجاد و افزایش اعتبار مؤسسه یا نگرانی از کاهش اعتبار یا بی اعتبار شدن مؤسسه حسابرسی، خواهد داشت در انگیزههای بیرونی حسابرس اثرگذار خواهد بود و شدت تأثیر عوامل انگیزشی با منشاء بیرونی را افزایش خواهد داد.

  دسترسی به منابع مقالات : رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته …

  ب) قابلیت اعتماد
  آیا نتایج و یافته های حسابرسی، انعکاسی صحیح از شرایط واقعی موضوع بررسی شده می باشند؟آیا تمامی اظهارات گزارش حسابرسی یا سایر گزارش ها، به طور کامل برمبنای داده های جمع آوری شده در حسابرسی اند؟
  پ) بی طرفی
  آیا حسابرسی به طور منصفانه و به دور از تبعیض انجام شده است ؟آیا حسابرس ارزیابی ها و نظرات خود را بر مبنای حقیقت و تحلیل های صحیح انجام داده است؟
  ح) دامنه
  آیا کار حسابرسی به طور کامل عناصر مورد نیاز یک حسابرسی موفق را برنامهریزی و اجرا نموده است؟
  خ) به موقع بودن
  آیا نتایج حسابرسی در زمانی مناسب که جهت تصمیم گیری یا اصلاح ضعف های مدیریت مورد نیازند ارائه شده است؟
  د) وضوح
  آیا گزارش حسابرس در ارائه نتایج، شفاف و مختصر بوده است؟ این مورد شامل اطمینان از این است که آیا دامنه، یافته ها و هرگونه پیشنهادها توسط استفاده کنندگانی که در زمینه موضوع های مطرح شده از دانش کافی بهره مند نیستند قابل فهم باشند.
  ر) کارایی
  آیا منابع تخصیص یافته به حسابرسی باتوجه به اهمیت و پیچیدگی کار، منطقی بوده اند؟
  ز) اثربخشی
  آیا یافته ها، نتایج ونظریه های واحد حسابرسی شده، دولت و سایرین بیانگر واکنشی مناسب بوده است؟
  بنابراین موسسات حسابرسی، باید رویه و سیستم هایی را به کار بندند که عوامل کیفی فوق را تقویت و کلیه مراحل حسابرسی شامل پذیرش کار، زمان بندی کار، برنامه ریزی اجرا ارزیابی یافته ها، نتیجه گیری وگزارش دهی و پیشنهاد حسابرسی، کنترل های کیفیت را اجرا نمایند (اسدی ودارابی،۱۳۹۱،ص۲).
  ۲-۳-۳) عناصر کیفیت
  در مرحله اول، عامل اخلاقی- که مهمترین آنها استقلال است- در نظر گرفته میشود( Moore, 2011 Bazerman &). این نظر توسط فدراسیون بین المللی حسابداران و استانداردهای کنترل کیفیت در ایالت متحده امریکا که موضوع استقلال کارکنان و فرهنگ رهبری اخلاقیات اداره شرکت را بسیار مهم تلقی می کنند، به اشتراک گذاشته میشود. این موضوعات بطور مساوی با استانداردهای کنترل کیفیت ([۲۵]ISQC1) که بر اهمیت کیفیت تعهد از جمله استانداردهای بالای اخلاقی و رهبری موثر شرکت تاکید دارد، به کار می روند. این مساله به ویژه در زمینه حسابرسی خارجی که در آن ادعای استقلال و حرفه ای بودن بطور جدایی ناپذیری به حفظ اطمینان واگذار شده در( یا مشروعیت درک شده) کارایی گواهی مربوط میشود، صدق میکند. به همین علت عبارات زیر در تجزیه و تحلیل مکاتبات گنجانده می شوند:
  توسعه فرهنگ رهبری با مشارکت بیشتر وتعامل رهبر ، آگاهی از اهمیت رعایت اخلاق از جمله پذیرش مشتری و تداوم روشها، حس مشروعیت در برابر افراد آگاه (Maroun,2014).
  در مرحله دوم شهرت و اعتبار حرفه ای به عنوان یک حسابرس با کیفیت بالا نیزهمگی در مورد این ارتباط هستند. به همین دلیل ISQC1 به استفاده از سیاست های پذیرش مشتری و تداوم رسمی سفارش می کند. توافق نامههای تداوم و پذیرش مشتری موثر علاوه بر خدمت به عنوان تامین استقلال از پذیرش تعهداتی که بطور غیر قابل قبولی ریسک بالای ذاتی دارند توسط شرکت های حسابرسی و یا در جایی که شرکت ها فاقد منابع لازم برای انجام وظایف حرفه ای خود بطور موثر باشند، جلوگیری می کنند. از دیدگاه حاکمیت شرکتی، این موضوع برای اطمینان یافتن از این مورد است که مشتریان در حالی که خطر مربوط به عملیات سازمان را کاهش می دهند به صورت پایدار و اخلاقی سرویس دهی می شوند. آگاهی از اهمیت رعایت اخلاقی شامل پذیرش مشتری و تداوم روش های افزایش پایداری برای شرکت های حسابرسی از جمله کاهش ریسک حسابرسی کلی می شود.
  همچنین ظاهر حرفهای و استقلال به تنهایی کافی نیستند ( .(Carrington, 2010در شرایط ISQC1، حسابرسی باید با بالاترین استانداردها و مطابق با الزامات قانونی مربوطه انجام شود. بنابراین تیم کارکنان باید برای انجام وظایف حرفه ای خود منابع، مهارت ها و اصول اخلاقی را دارا باشد. تصدیق اهمیت منابع و صلاحیت تیم کارکنان همانند نیاز به تطابق کامل با استانداردهای بین المللی حسابرسی( (ISA[26].
  کنترل موثر، نظارت و مشاوره برای موضوعات پیچیده بطور همزمان شامل سطوح بالای قضاوت میباشند و بر نیاز به تعامل رهبری موثر تاکید دوباره دارند. مشابه وجود قانون نامه اداره امور شرکت ها ISQC1 بر اهمیت بهبود مستمر، کنترل کیفیت داخلی و استانداردهای مستند سازی معتبر تاکید دارد. این موضوع که کارکنان باید بطور شخصا برای کیفیت نامرغوب تعهدات احساس مسئولیت کنند، مهم می باشد. مدیریت عملکرد موثر به یک مکانیسم پاسخگویی کلیدی تبدیل میشود که باعث افزایش شفافیت و اعتماد در کار حسابرسی می شود. در عین حال تعهد برای روشهای حسابرسی معتبر یک بخش جدایی ناپذیر از پایداری شرکت های حسابرسی میشود. با اطمینان یافتن از نظارت و پاسخگویی موثر، شهرت حرفه ای حفظ میشود. به عبارت دیگر، ISQC1 چگونگی تضمین نظرات حسابرسی توسط یک سیستم کنترلی، نظارتی و بررسی موثر را تشخیص میدهد. این مساله به کاربران اجازه میدهد که به گزارش های حسابرسی اعتماد و در مشروعیت فرایندهای حسابرسی مشارکت کنند: اطمینان از مشاوره مناسب در مورد موضوعات بحث برانگیز و حل اختلاف نظر، توجه بیشتر به کنترل کیفیت داخلی و فرایند بهبود مستمر از جمله استانداردهای مستندسازی، افزایش شفافیت و اعتماد در فرایند حسابرسی و افزایش ارزش درک شده برای سهامداران(از

  برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

  جمله کیفیت بهبود یافته گزارش)، احساس مسئولیت پذیری شخصی حسابرسان(از جمله احساس مشروعیت در برابر مردم آگاه) (Maroun ,2014) .
  ۲-۳-۴) تشریح مدل کیفیت حسابرسی
  از دیدگاه خرد،”حسابرسی” خدماتی است که توسط تیم متخصص و مستقل به منظور اعتباربخشی به اطلاعات شرکت انجام می شود و دارای طیف گسترده ای از ذینفعان شامل سهامداران عمده، سهامداران جزء، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، مدیر مالی، اعتباردهندگان، سازمان امور مالیاتی، دولت و سرمایهگذاران بالقوه می باشد. هر یک از این ذینفعان نیز ممکن است توان تأثیرگذاری متفاوتی بر انتخاب حسابرس و کیفیت حسابرسی داشته باشند و در عین حال، به دلیل برخورداری از انگیزههای مختلف، سطوح متفاوتی از کیفیت حسابرسی را طلب نمایند. بنابراین ارائه مدل جامع کیفیت حسابرسی مستلزم توجه به عوامل مرتبط با”عرضه “و”تقاضا”ی حسابرسی و کیفیت حسابرسی میباشد (مشایخی و همکاران،۱۳۹۲، ص۱۲۱).
  ۲-۳-۴-۱) “عرضه” حسابرسی و کیفیت حسابرسی
  ۱٫التزام به کیفیت حسابرسی: عامل کلیدیِ اتخاذ راهبردهای کیفیت حسابرسی
  از منظر”عرضه “کننده خدمات حسابرسی، دستیابی به کیفیت حسابرسی مستلزم صرف زمان و هزینه جهت تامین نیروی انسانی متخصص و ابزارها و امکانات لازم، برنامه ریزی، نظارت و سرپرستی، اعمال مراقبت های حرفه ای لازم و رعایت کامل استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای است و از سوی دیگر نیازمند ایستادگی در مقابل محرک ها و انگیزه هایی است که مخدوش کننده استقلال هستند، بنابراین دستیابی به کیفیت حسابرسی دارای مخارجی است و شرط اصلی برای تحمل این مخارج، “التزام به کیفیت حسابرسی” است. میزان التزام به کیفیت حسابرسی بدان معناست که تا چه حد شرکاءی مسئول کار خود را متعهد و پایبند به تحقق کیفیت حسابرسی می دانند. تعمق بیشتر درمورد موضوع، حاکی از آن است که در سطحی بالاتر، التزام شرکاء به کیفیت حسابرسی ممکن است منشاء درونی یا بیرونی داشته باشد.
  “منشاء درونی” التزام به کیفیت حسابرسی شامل اعتقادات مذهبی و پایبندی به اخلاقیات، ارزشهای انسانی و تعهدات حرفه ای میباشد. همچنین التزام به کیفیت با” منشاء بیرونی”ممکن است به دلیل”نگرانی از عواقب “و خسارات بی کیفیتی و تحمل خسارتهای قابل توجه مالی و غیرمالی باشد، یا ناشی از اشتیاق به دستیابی به مزایا و پاداشهای با کیفیتی(مشایخی و همکاران،۱۳۹۲، ص۱۲۱).
  ۲٫منشاء بیرونی التزام به کیفیت حسابرسی : نگرانی از عواقب بی کیفیتی
  تحلیل مجموعه نظرات دریافتی از خبرگان حاکی از آن است که”نگرانی از عواقب” و خسارات بیکیفیتی، در صورت پاسخ خواهی اثربخش از حسابرس محقق میگردد که این امر مستلزم شرایط زیرمیباشد:
  ۱٫وجود”پاسخ خواه” از حسابرس، که در صورت پایین بودن کیفیت حسابرسی موضوع را پیگیری و مطالبه نماید. این پاسخ خواه ممکن است از ذینفعان شرکت باشد، مانند سهامداران یا اعتباردهندگان، و یا نهادهای حرفه ای و نظارتی که به موجب مقررات اقدام به پیگیری موضوع مینماید.
  ۲٫وجود”سازوکارها”ی لازم جهت پاسخ خواهی، به گونه ای که پاسخ خواه با صرف زمان و هزینه معقول امکان پیگیری و احقاق حق را داشته باشد. علاوه بر آن می بایست اشخاص بیطرفی که دارای امکانات، صلاحیت و دانش لازم هستند، اقدام به بررسی کیفیت حسابرسی مورد ادعا نماید.

  1. “اعمال تنبیهات” و جریمه های قابل توجه، متناسب و معنادار برای برخورد با موارد بی کیفیتی، به گونه ای که نگرانی از اعمال این تنبیهات به عنوان عامل بازدارنده ای قوی، سبب اتخاذ تمهیدات لازم جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی موردنظر شود.

  چنانچه هر یک از عوامل سه گانه فوق وجود نداشته باشد یا از اثربخشی لازم برخوردار نباشد، نگرانی از عواقب و خسارات بی کیفیتی وجود نخواهد داشت. در مقابل اگر تنبیهات و جریمه های قابل توجه، متناسب و معناداری برای برخورد با موارد بی کیفیتی، اعمال گردد در این صورت، نگرانی از اعمال این تنبیهات به عنوان عامل بازدارنده ای قوی، سبب اتخاذ تمهیدات لازم جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی موردنظر می گردد.
  وجود تقاضا از سوی سرمایه گذاران و سایر ذینفعان برای کیفیت حسابرسی و همچنین پاسخ خواهی آنان از حسابرسان، از عوامل مهم مؤثر بر کیفیت حسابرسی است. اما در شرایطی که چنین تقاضایی از سوی ذینفعان بصورت جدی و اثربخش وجود نداشته باشد، نقش نهادهای نظارتی در ارتقای سطح کیفیت حسابرسی بسیار پررنگتر خواهد شد. در این زمینه، وجود”نظام کنترل کیفیت اثربخش در حرفه” جهت پاسخ خواهی و نظارت اثربخش بر حرفه حسابرسی نقش بسزایی ایفا می کند .در این نظام کنترل کیفیت، گام اول، گزینش صحیح و تأیید صلاحیت حسابداران رسمی و شرکاءی مؤسسات حسابرسی برای ایفای نقش عظیمی که همان “اعتباربخشی” است، میباشد و اولین گام استقرار نظام کنترل کیفیت در این قسمت کلید میخورد. گام بعدی، نظارت برحسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و کنترل کیفیت محتوایی و اثربخش خدمات آنان(در کنار رفع مشکلات و فراهم نمودن شرایط اجرای کامل استانداردها و ضوابط حرفه ای (است و در نهایت برخورد مؤثر با موارد تخلف و عدم رعایت مقررات، و اطلاع رسانی وضعیت کیفیت حسابرسی و نتایج کنترل کیفیت، تکمیل کننده این نظام کنترل کیفیت می باشد (مشایخی و همکاران،۱۳۹۲، ص۱۲۲).
  ۳٫منشاء بیرونی التزام به کیفیت حسابرسی: اشتیاق دستیابی به مزایا و پاداشهای باکیفیتی
  اشتیاق به دستیابی به مزایا و
  پاداشهای باکیفیتی نیز عامل انگیزشی است که محرک ایجاد شرایط لازم جهت افزایش کیفیت حسابرسی است. به عنوان مثال زمانی که متقاضی حسابرسی برای دریافت خدمات حسابرسی باکیفیت تر ارزش بالایی قائل شده و در زمان انتخاب حسابرس،” کیفیت حسابرسی “معیار انتخاب” باشد و برای حسابرسی با کیفیت نیز”حق الزحمه” متناسب و بالاتری پرداخت شود، در این حالت حسابرس انگیزه بیشتری خواهد داشت تا کار حسابرسی باکیفیت تری عرضه نماید. به علاوه، افزایش”شهرت و اعتبار” حسابرس نیز یکی از مهمترین مزایای باکیفیتی است و حسابرسان برای افزایش و حفظ اعتبار حرفه ای که به نوعی مهمترین سرمایه حسابرس است، اقدام به ارائه خدمات باکیفیت مینمایند. در این خصوص اعلام عمومی وضعیت کیفیت حسابرسی و معرفی حسابرسان با کیفیت بالای حسابرسی و حسابرسان باکیفیت پایین حسابرسی، از جهت تأثیر بااهمیتی که بر ایجاد و افزایش اعتبار مؤسسه یا نگرانی از کاهش اعتبار یا بی اعتبار شدن مؤسسه حسابرسی، خواهد داشت در انگیزههای بیرونی حسابرس اثرگذار خواهد بود و شدت تأثیر عوامل انگیزشی با منشاء بیرونی را افزایش خواهد داد.

  سامانه پژوهشی – تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی …

  ۲-۱۰-۴) اهداف و رهبری استراتژیک…………………………………………………………………………………۶۴
  ۲-۱۰-۵) کمیته استراتژی…………………………………………………………………………………………………..۶۶
  ۲-۱۰-۶) کمیته حسابرسی………………………………………………………………………………………………….۶۷
  ۲-۱۰-۷) نقش مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد اجرایی……………………………………………………….. ۶۸
  ۲-۱۰-۸) مقایسه تغییرات اعضای هیئت نظارت با تغییرات اعضای هیئت اجرایی…………………….. ۶۸
  بخش پنجم ) مدیریت
  ۲-۱۱) مدیریت و تحول سازمانی………………………………………………………………………………………..۷۱
  ۲-۱۱-۱) تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………………۷۲
  ۲-۱۱-۲) نقش مدیریت و نیروی انسانی در تحول سازمانی……………………………………………………۷۳
  ۲-۱۱-۳) نظارت و کنترل به عملکرد مدیران………………………………………………………………………..۷۶
  ۲-۱۱-۴) جلب مشارکت کارکنان در تغییر……………………………………………………………………………۷۶
  ۲-۱۱-۵) نقش سیاست مدیریتی بر نتایج مالی و اقتصادی………………………………………………………۷۷
  ۲-۱۲) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۷۹
  ۲-۱۲-۱) پیشینه تحقیق داخلی……………………………………………………………………………………………۷۹
  ۲-۱۲-۲) پیشینه تحقیق خارجی………………………………………………………………………………………….۸۱
  فصل سوم: روش تحقیق
  ۳-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
  ۳-۲) فرآیند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۸۴
  ۳-۳) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۸۴
  ۳-۴) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۸۵
  ۳-۵) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………۸۷
  ۳-۶) روش و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………۸۷
  ۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………۸۷
  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
  ۴-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
  ۴-۲) بررسی نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………………….۸۹
  ۴-۳) ماتریس همبستگی پیرسون …………………………………………………………………………………………۹۰
  ۴-۴) آزمونهای ایستایی متغیرهای موجود در مدل………………………………………………………………….۹۱
  ۴-۵) آزمون ایستایی با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر……………………………………………….۹۱
  ۴-۶) آزمون فرضیه شماره یک…………………………………………………………………………………………….۹۳
  ۴-۷) آزمون فرضیه شماره دو………………………………………………………………………………………………۹۶
  ۴-۸) آزمون فرضیه شماره سه……………………………………………………………………………………………..۹۹
  ۴-۹) خارج کردن متغیرهای کنترلی خاص از مدل حق الزحمه حسابرسی…………………………………۹۹
  ۴-۱۰) سنجش مدل پیشنهادی حق الزحمه حسابرسی…………………………………………………………..۱۰۲
  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
  ۵-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
  ۵-۲) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
  ۵-۳) محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………..۱۰۶
  ۵-۴) پیشنهادات تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………..۱۰۷
  پیوست
  منابع داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸