قدم 1 – حركت عمودي آب

 آب در خاك در دو جهت به صورت عمودي حركت مي كند. حركت آب از بالا به پايين: در حالت اشباع، آب در تموم خلل و فرج خاك هست و تحت اثر نيروي ثقل رو به پايين حركت مي كند. در حالت غيراشباع، خلل و فرج بزرگ از آب تخليه شده، نيروي ثقل در حركت رو به پايين تأثيري نداره. در اين حالت، آب تحت تأثير نيروي كشش سطحي به صورت لايه هايي در دور و بر ذرات خاك جريان مي يابد و حركت اون كندتر از حالت اشباعه. جريان رو به پايين آب از نظر آبياري و زهكشي اهميّت داره و باعث ذخيره باران يا نفوذ اون به خاك و جلوگيري از جريان سطحي آب 1 و در نتيجه سيل و فرسايش خاك مي شه. بافت خاك، ساختمون خاك، مقدار مواد آلي و اكسيد آهن از جمله عوامل مؤثر درمقدار و جريان آب از بالا به پايين هستن.

مقاله در رابطه :
چیجوری توت فرنگی بکاریم؟

قدم 2 – حركت آب از پايين به بالا

 اين نوع حركت، باعث مي شه آب از سطح آب هاي زيرزميني به طرف بالا حركت كرده و آب مورد نياز گياهان رو تأمين نمايد. در حين اين عمل، بخشي از نمكا و املاح محلول در آب نيز به سطح خاك اومده، در سطح خاك تجمع مي يابند. دلیل اين نوع حركت آب، خاصيت مويينگي خلل و فرج خاكه. در حقيقت، خلل و فرج خاك لوله ها يا مجاري بسيار نازكي در خاك ايجاد مي نمايند كه مانند لوله هاي مويين عمل کرده، به دلیل خاصيّت هم چسبي و دیگه چسبي، آب از اين لوله ها بالا م يرود. هرچه قطر اين لوله هاي مويين كمتر باشه، ارتفاع صعود آب بيشتر هستش.

مقاله در رابطه :
چیجوری گیاه سانسوریا پرورش بدیم؟

قدم 3 – حركت افقي آب در خاك

 آب در حين حركت رو به پايين و يا رو به بالا، در جهت افقي نيز حركت مي نمايد. دلیل اين نوع حركت آب، نيروي كششي ذرات خاكه. به اين ترتيب كه آب از قسم تهاي مرطوب تر خاك به وسیله قسمتهاي خشك تر اون جذب يا كشيده مي شه.

مقاله در رابطه :
چیجوری گل شیپوری پرورش بدیم؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *